1. Home
 2. Bedrijfsrecherche

Bedrijfsrecherche

Wilt u bedrijfsrecherche inschakelen, omdat u fraude vermoedt of iemand verdenkt van diefstal of onrechtmatig ziekteverzuim? Quso helpt u verder. Momenteel zijn wij het toonaangevende bedrijfsrecherche bureau van Nederland met vestigingen in Utrecht en Amsterdam. Discretie en kwaliteit vormen de basis voor onze diensten. U kunt ervan op aan dat wij al op zeer korte termijn een onderzoek voor u kunnen starten.

Neem voor spoedopdrachten graag telefonisch contact op met ons. Wij lichten u graag verder in over de mogelijkheden.

Wat doet een bedrijfsrecherche bureau?

Een bedrijfsrecherche bureau doet onderzoek naar verdachte situaties en personen binnen de arbeidsrechtelijke sfeer. Wanneer u als werkgever bijvoorbeeld vermoed dat één of meer van uw medewerkers zich verdacht gedragen, fraude plegen, buitensporig verzuimen of een (non)concurrentiebeding overtreden, kunt u ons bureau inschakelen.

In sommige gevallen lijkt het lastig om het bewijs hiervoor hard te maken. Een bedrijfsrecherche bureau kan hierbij helpen. Wij hebben jarenlang ervaring met dergelijke situaties en het doen van grondig onderzoek naar diverse kwesties.

Wanneer bedrijfsrecherche inschakelen?

Op het moment dat u denkt te vermoeden dat iemand diefstal pleegt of heeft gepleegd is dit soms lastig aan te tonen. Daarnaast kunt u tegen financiële tegenslagen aanlopen, waarvan u mogelijk de oorzaak niet kunt achterhalen. Dit kan absoluut duiden op fraude. Hierdoor kan er onrust op de werkvloer ontstaan. Dit kunt u beter vermijden, omdat dit ten koste kan gaan van de stabiliteit van uw organisatie. In dergelijke gevallen raden wij u aan om direct onze bedrijfsrecherche in te schakelen.

Welke soorten bedrijfsrecherche onderzoeken zijn er?

U kunt bij ons terecht voor diverse soorten bedrijfsrechercheonderzoek. Quso heeft zich door de jaren heen een aantal belangrijke specialisaties toegekend. Zo specialiseren wij ons in het observeren van personen of objecten tijdens een lopende kwestie en interviewen wij medewerkers en andere betrokkenen. Als bedrijfsrecherche voeren wij diverse onderzoeken uit, waaronder:

Verhaalonderzoek

Bedrijfsfraude aantonen

Ziekteverzuim onderzoek

Concurrentiebeding onderzoek

Pre-employment screening

Onderzoek naar afluisterapparatuur

Geregistreerd bij Autoriteit persoonsgegevens

Gelegitimeerd door de Politie

POB nummer

ND nummer

Zo gaat een bedrijfsrechercheonderzoek in zijn werk

Quso heeft jarenlange ervaring met diverse bedrijfsrechercheonderzoeken. Wanneer u bij ons komt met uw situatie zullen wij u stap voor stap meenemen in het proces. Wij onderscheiden ons van andere bureaus door met een andere blik te kijken naar uw situatie. Het kan bijvoorbeeld in uw voordeel werken om in een specifieke situatie samen te werken met een advocaat. Hierdoor kan er een waterdicht resultaat worden bereikt.

Onze bedrijfsrecherche in Nederland is gediplomeerd en kent de geldende gedragscodes. Daarnaast voeren wij al onze onderzoeken volledig discreet-, snel- en met zorg uit voor alle betrokkenen. Wij werken bij de diverse bedrijfsrechercheonderzoeken volgens een duidelijk stramien en met een overzichtelijke offerte. De volgende punten komen hierin terug:

 • Aanleiding
  Wij beschrijven de redenen waarom u mogelijk een bedrijfsrecherche onderzoek wenst in te zetten.
 • Doelstelling
  Wij beschrijven wat de doelstelling is van het onderzoek en wat u van de bedrijfsrecherche verwacht. Wat mag de bedrijfsrecherche doen en hoe behalen we het beoogde doel?
 • Plan van aanpak
  Wij beschrijven hoe het bedrijfsrechercheonderzoek aangepakt wordt, welke stappen hiervoor nodig zijn en ondernomen moeten worden. Daarnaast beschrijven we op welke vaste contactmomenten wij u het beste kunnen bereiken om informatie door te spreken.
 • Rapportage
  Het is zeer belangrijk dat er van alle door ons uitgevoerde werkzaamheden een rapportage wordt opgesteld. In diverse gevallen zullen wij situaties ook met camerabeelden toelichten.
 • Planning
  De werkzaamheden van de bedrijfsrecherche in Nederland worden allemaal uitgevoerd volgens de planning die wij samen met u zijn overeengekomen.
 • Begroting tarieven
  Afhankelijk van het type onderzoek kan er vooraf bij de bedrijfsrecherche aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten zullen gaan zijn. Houdt er echter wel rekening mee dat dit bij veel type onderzoeken juist niet mogelijk is. We kunnen niet altijd op voorhand vertellen hoeveel tijd het kost om een onderzoek naar behoren af te ronden. Wel houdt uw vaste contactpersoon u constant op de hoogte van het verloop, de besteedde uren en het afgesproken uurtarief.

Persoonlijk advies van ervaren deskundigen

Tijdens al onze onderzoeken wordt u continu door een vaste contactpersoon op de hoogte gehouden van de vorderingen en de kosten. Dit zijn ervaren deskundigen met een sterk analyserend oog en uitstekende ervaring met het doen van grondig onderzoek binnen het arbeidsrechtelijk en strafrechtelijk gebied. Wanneer u denkt dat uw situatie bekeken moet worden door een bedrijfsrecherche, plannen wij allereerst graag een vrijblijvend gesprek met u in. We bekijken dan kort de haalbaarheid van uw verhaal en welke mogelijkheden er zijn.

Wanneer wordt een onderzoek afgerond?

Een bedrijfsrechercheonderzoek wordt pas afgerond als de door u beoogde doelen zijn behaald. Wij stellen dan een rapportage op waarin onze bevindingen van de zaak worden weergegeven. U kunt deze rapportages later gebruiken in een rechtszaak, omdat deze rechtsgeldig zijn. Tot slot geven wij u na afloop van een kwestie altijd vrijblijvend advies over hoe u dergelijke situaties in de toekomst kunt voorkomen.

Veelgestelde vragen bedrijfsrecherche

Een bedrijfsrecherche is een orgaan dat onderzoek doet naar frauduleuze situaties binnen de arbeidsrechtelijke sfeer. Het kan gaan om situaties die betrekking hebben op buitensporig (ziekte)verzuim, (non)concurrentiebeding, fraude, diefstal of verduistering. De bedrijfsrecherche onderzoekt de betrokken werknemer en meldt de resultaten aan de werkgever.

De kosten van een bedrijfsrecherche zijn sterk afhankelijk van de werkzaamheden, werkuren en werktijden van de recherche. Bovendien is elke zaak uniek en vraagt dit om maatwerk. Dankzij duidelijke en transparante afspraken is echter van tevoren bekend wat het kost om het onderzoek uit te voeren. In enkele gevallen zijn de gemaakte kosten te verhalen op de onderzochte personen.

Aangeraden wordt om bedrijfsrecherche in te schakelen zodra het vermoeden heerst dat er frauduleuze situaties bestaan op de werkvloer. Het is aan te bevelen om de situatie in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen.

Wilt u een bedrijfsrecherche onderzoek starten? Bereik ons nu voor direct contact!

Bevind u zich in een situatie die opgepakt dient te worden door een bedrijfsrecherche? Bel ons dan direct of dien een terugbelverzoek in.

QUSO BV voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen. Lees hier alle eisen waar een Recherchebureau aan moet voldoen >>