1. Home
 2. Bedrijfsrecherche

Bedrijfsrecherche

Prive Detective

Sinds onze oprichting in 2001 zijn wij uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijfsrecherche bureau, met vestigingen in Utrecht, Amsterdam en Maaseik (België). Discretie en kwaliteit vormen de basis voor onze bedrijf recherche diensten en met onze effectieve aanpak onderscheiden wij ons van andere recherchebureaus.

Wij beschikken over een vergunning van het Ministerie van Justitie (POB 821) en al onze bevindingen in een bedrijfsrecherche onderzoek kunnen worden gebruikt in een mogelijke rechtszaak

Tijdens al onze bedrijfsrecherche onderzoeken wordt u door uw vaste contactpersoon gedurende het gehele onderzoek op de hoogte gehouden van de voortgang en kosten. Op het gebied van bedrijfsrecherche doen wij verschillende onderzoeken, zoals onderstaand weergegeven:

Wat kost een bedrijfsrecherche onderzoek?

Het is lastig aan te geven wat de kosten zijn voor een bedrijfsrecherche onderzoek, omdat de inzet per geval afwijkend is. Wel kan er, aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek, een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om het bedrijfsrecherche onderzoek zo effectief mogelijk in te zetten. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld en gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoek dag aan de hand van een uurtarief.

QUSO BV voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen. Lees hier alle eisen waar een Recherchebureau aan moet voldoen >>

Onze aanpak

Door onze jarenlange ervaring als bedrijfsrecherche bureau kunnen wij vaak een andere kijk geven op de situatie. Door met u mee te denken en eventueel nauw samen te werken met uw advocaat kan een beter eindresultaat worden bereikt. Bij alle door ons aangeboden onderzoeken houden wij ons aan de geldende wet en regelgeving alsmede aan onze gedragscode. Al onze bedrijfsrecherche en prive detective diensten worden door snel, discreet en met zorg voor alle betrokkenen uitgevoerd. Wij werken bij onze bedrijfsrecherche onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

 1. Aanleiding:
  Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk bedrijfsrecherche onderzoek wenst in te zetten.
 2. Doelstelling:
  Wat is het resultaat wat u verwacht met bedrijfsrecherche onderzoek het onderzoek te behalen.
 3. Plan van aanpak:
  Hoe gaan wij het bedrijfsrecherche onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
 4. Rapportage:
  Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
 5. Planning:
  De recherche werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
 6. Begroting Tarieven:
  Afhankelijk van het soort bedrijfsrecherche onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.

Afronding bedrijfsrecherche onderzoek:

Na afronding van de werkzaamheden wordt door ons normaliter een rapportage opgesteld waarin de bevindingen worden weergegeven. Deze rapportages zijn rechtsgeldig en dus te gebruiken in een eventuele rechtszaak. Naast deze rapportage wordt ook advies gegeven hoe soortgelijke gevallen in de toekomst mogelijk zijn te voorkomen.

Waar doen wij bedrijfsrecherche onderzoek?

Ondanks dat wij fysiek gevestigd zitten in Nederland en België hebben wij een groot internationaal netwerk waar wij een beroep op kunnen doen. Dus buiten zaken in Nederland of België kunnen wij ook grensoverschrijdend werken met dezelfde kwaliteit als waar wij als sinds 2001 voor staan.

Menu