1. Home
  2. Afluisterapparatuur opsporen

Afluisterapparatuur opsporen

Heeft u wel eens gehoord van TSCM sweep ? TSCM staat voor Technical Surveillance Counter-Measures, waarmee we in het Nederlands Elektronisch Veiligheid Onderzoek (EVO) willen aanduiden. Tijdens zo’n sweep wordt er onderzoek gedaan in bepaalde ruimtes en objecten op de aanwezigheid van, u raadt het al, afluisterapparatuur. Wellicht staat u er niet direct bij stil, maar er is wel degelijk een kans dat er afluisterapparatuur in uw bedrijf, woning of auto aanwezig is. Uw bedrijf kan hierdoor ernstige risico’s lopen en bijvoorbeeld schade oplopen door het uitlekken van vertrouwelijke informatie. Bij het onderzoeken van een ruimte, met een TSCM sweep of EVO, kunnen wij uw ruimte of object controleren op de aanwezigheid van afluisterapparatuur.

Elektronisch Veiligheid Onderzoek van QUSO

Steeds vaker komt het voor dat concurrenten, zakelijk of in de persoonlijke sfeer, gebruik maken van afluistertechnieken om vertrouwelijke en belastende informatie te verkrijgen. Afluisterapparatuur is tegenwoordig dan ook steeds makkelijker te verkrijgen en bovendien wordt het meer en meer ingezet. Met behulp van een TSCM sweep van QUSO kunt u zeker weten of u wordt afgeluisterd of niet. Ons anti-afluisteronderzoek wordt uitgevoerd met uiterst professionele opsporingsapparatuur, waarmee ieder afluisterapparaat is op te sporen. Zo kunt u QUSO inschakelen voor een TSCM bug sweep in onder anderen:

  • Directiekantoren
  • (mobiele) Telefoons
  • Computers / laptops
  • Vergaderruimten
  • Auto’s
  • Woningen

Hoe gaat een Anti- afluister onderzoek in zijn werk?

We snappen dat u benieuwd bent hoe een TSCM bug sweep in zijn werk gaat voor u contact met ons opneemt. Vandaar dat we u hier graag wat informatie over verschaffen. Bij een TSCM sweep wordt er in eerste instantie grondig fysiek gezocht naar heimelijke apparatuur. Vervolgens worden er met de speciaal daarvoor ontworpen apparatuur verschillende metingen gedaan, waardoor er op alle punten in een ruimte of een object kan worden vastgesteld of er ongewenste opnameapparatuur aanwezig is. Denk dan bijvoorbeeld aan een zender, spy-camera’s, GPS trackers of andere verborgen afluisterapparatuur.

Uiteraard kunt u er vanuit gaan dat een TSCM bug sweep van QUSO altijd zeer grondig en met uiterste precisie wordt uitgevoerd. Wij pakken het anti-afluisteronderzoek altijd professioneel aan en gaan er daarbij altijd vanuit dat er ook daadwerkelijk afluisterapparatuur aanwezig is. Doordat deze TSCM sweep daarnaast ook altijd uit meerdere deelonderzoeken bestaat, is het voor u wel goed om te weten dat onze onderzoeken vaak al snel enkele uren in beslag nemen.

Kosten en afspraak maken voor TSCM sweep

De kosten voor anti-afluisteronderzoek van QUSO hangen van diverse factoren af. Zo wordt de prijs van het onderzoek bijvoorbeeld in grote mate bepaald door de oppervlakte en de plaats van de locatie. Daarnaast hebben ook zaken als de aanwezigheid van bijvoorbeeld meerdere computers invloed op de kosten voor een anti-afluisteronderzoek. Wilt u een goede indicatie hebben van wat een TSCM sweep op uw locatie of in uw objecten precies gaat kosten? Dan is het vanzelfsprekend altijd mogelijk om even een offerte bij QUSO aan te vragen.

Bent u akkoord gegaan met de door ons gegeven prijsopgave voor een TSCM bug sweep? Dan is het veelal mogelijk om op korte termijn een afspraak met de specialisten van QUSO in te plannen. Het is, uiteraard in overleg, mogelijk en zelfs soms wenselijk om het anti-afluisteronderzoek in de avonduren of in het weekend uit te voeren. De professionele experts van QUSO die de TSCM sweep bij u komen uitvoeren, zullen de afspraak met u inplannen. Bovendien worden alle zaken met u besproken, waarbij er vanzelfsprekend wordt uitgesloten dat informatie in handen valt van derden. Desgewenst zal van de door QUSO uitgevoerde TSCM sweep een professionele rapportage worden opgesteld, met daarin eventuele foto’s van de gevonden afluisterapparatuur en andere bevindingen.