1. Home
  2. Workshops

Workshops Security en Fraude

Op verzoek organiseren en geven wij workshops en presentaties. De laatste jaren hebben wij zeer veel bedrijven begeleidt op het gebied van Security en/of fraude voorkoming etc. Veel van deze workshops  worden gegeven om kaderpersoneel en medewerkers bewust te maken van Security risico’s  binnen het bedrijf, interne criminaliteit, maar ook juist criminaliteit van buiten af. QUSO bedrijfsrecherche is een gerenommeerd bedrijf met 12 jaar ervaring in de problematiek van bedrijfsintegriteit en bedrijfsbeveiliging. De heer Van Bruck, CEO van QUSO heeft inmiddels 37 jaar ervaring, onder andere opgedaan bij de recherchedienst van de politie, opsporingsdiensten en bedrijfsrecherche. Hij heeft door zijn ervaring en cases een workshop concept weten te creëren waarmee het voor uw medewerkers en kaderpersoneel een prikkelend en uitdagende actie –reactie training  gaat worden.  Daarnaast  kunt u door ons ook workshops  laten ontwikkelen en laten uitvoeren. Wij kunnen zeggen dat wij voor ieder bedrijf een stuk maatwerk kunnen leveren!  U heeft bijvoorbeeld een probleem binnen uw bedrijf . Dit probleem kunnen wij voor  u bespreekbaar maken  door middel van een workshop waarin wij uw medewerkers uitdagen (een) de oplossing te vinden. Ook presentaties over onderwerpen die met Security en/of fraude etc. te maken hebben, worden zeer regelmatig en met veel plezier door ons gegeven.

Security awareness

De focus van een Security Awareness workshop moet zijn een op lange termijn verandering in de houding van de werknemers tegenover veiligheid  te bewerkstelligen en gelijk het bevorderen van een cultuur- en gedragsverandering binnen een organisatie te bereiken.  Het beveiligingsbeleid moet worden gezien als essentiële randvoorwaarden voor de organisatie, niet als een reeks regels die efficiënte werking van uw bedrijf beperken.

Risico bewustzijn

Een medewerker die bewust is van de risico’s, die nut en noodzaak van Security maatregelen kent en daar bewust en gemotiveerd mee omgaat, is een sterke schakel in de Security keten. De mens is zelf de sterkste schakel in de Security keten. Het is van belang dat de diverse risico’s worden herkend en dat de gekozen maatregelen om deze risico’s te beheersen bekend zijn. Wat is ieders individuele rol en invloed op de Security maatregelen? Wat wordt er van de medewerker verwacht, en waarom? Hoe kunnen gedrag en de afgesproken procedures bijdragen aan het voorkomen van diefstal, schade en verlies.

Interne fraude

Interne fraude ontdekken: Hoe herken ik signalen die kunnen duiden op interne fraude? Kan ik de schade verhalen op de medewerker die fraude heeft gepleegd? Kan ik iemand direct ontslaan? Wat moet ik doen als ik een sterk vermoeden heb van interne fraude? Wat moet ik doen als ik iemand op fraude betrapt heb?

Integriteitsbeleid

Het onderwerp vraagt om blijvende alertheid. Om de aandacht voor integriteit te borgen is het noodzakelijk dat integriteit wordt gezien als een kwaliteitsaspect van de organisatie en onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Het opstellen van helder beleid is belangrijk maar daarmee ben je er nog niet. Hoewel regels en procedures richting geven komen bestuurders en medewerkers in de praktijk toch geregeld voor dilemma’s te staan. Er zijn namelijk altijd meer complexe situaties dan dat er regels zijn. En het is vooral op dit soort kritische momenten dat de betekenis van integriteit zichtbaar wordt: kun je weerstand bieden aan druk van boven- en buitenaf? Help je elkaar bij het maken van moeilijke keuzes? Integriteit vraagt om bewustwording, leiderschap en een moedige cultuur. Integriteit geeft je lucht, integriteit laat je leven!

Integriteit

Integriteit houdt in dat een organisatie of een persoon eerlijk en oprecht is. Een integere ondernemer doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Dit heeft alles te maken met het omgaan met dilemma’s. En met het maken van keuzes die achteraf te verantwoorden zijn. Ofwel: bij integer ondernemen is het gedrag en het handelen van een organisatie uit te leggen en te verantwoorden. Dit geldt vanzelfsprekend zowel voor bedrijven die in Nederland werkzaam zijn als bedrijven die internationaal opereren. Onder integer handelen valt onder andere:

  • belangenverstrengeling voorkomen
  • zorgvuldig omgaan met persoonlijke of gevoelige informatie
  • gedane toezeggingen en gemaakte afspraken nakomen
  • actief informeren over risico’s die kunnen ontstaan bij het aanschaffen van een product of dienst
  • initiatief nemen om de schade van een gemaakte fout te beperken

Integriteitsbesef

Hierdoor wordt integriteit een vanzelfsprekend aspect van het dagelijkse werk en daarmee van de organisatiecultuur. Integriteit als levend thema zal bijdragen aan een gezonde werkomgeving, waar mensen zich verbonden en gesteund voelen. Dit maakt uw organisatie ook tot een betrouwbare partner in duurzame externe relaties.