Op deze pagina vind u veel gestelde vragen en hier de antwoorden op. Wanneer u een vraag heeft die met onderstaande antwoorden niet beantwoord wordt, neem dan gerust contact op via ons informatieformulier, waarna wij zullen proberen uw vraag zo volledig mogelijk te beantwoorden.

Is QUSO BV erkend en gerechtigd om de vermelde werkzaamheden uit te voeren?
Wat houdt een vergunning van het Ministerie van Justitie in?
Hoe weet ik of mijn bedrijfsgegevens discreet blijven?
Wordt er volgens de wet en regelgeving gewerkt en is dit bruikbaar in een rechtzaak?
Wordt er ook op no cure no pay basis gewerkt?
Hoe wordt ik gedurende een onderzoek van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden?
Wat zijn de kosten van de vermelde rechercheonderzoeken?
Hoeveel beveiligers heb ik voor mijn evenement nodig?
Hoe gaat de opvolging naar de politie en hulpdiensten?
Wat zijn de kosten van de vermelde beveiligingsdiensten?
In welke plaatsen is Beveiligingsbedrijf en Recherchebureau QUSO BV werkzaam?
Is QUSO BV erkend en gerechtigd om de vermelde werkzaamheden uit te voeren?

Voor het voeren van een beveiliging en recherchebureau moet er aan verschillende strenge voorwaarden worden voldaan, waaraan wij als QUSO BV voldoen. Dit betreft onder andere een vergunning van het Ministerie, een aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens en het werken volgens een privacy gedragscode. Alle medewerkers hebben verder de vereiste diploma’s en de benodigde ervaring om alle door ons aangeboden diensten deskundig uit te voeren.

Wat houdt een vergunning van het Ministerie van Justitie in?

Een vergunning van het Ministerie van Justitie wordt afgegeven aan bedrijven die aan strenge voorwaarden voldoen voor het uitvoeren van recherchewerkzaamheden. Deze nummers aangeduid met ND en POB geeft de certificering van de onderneming weer en op deze manier weet u dat u met een betrouwbare partner zaken doet. Bedrijven die een dergelijke certificering hebben worden bijvoorbeeld periodiek gecontroleerd, zijn verplicht een jaarverslag aan te leveren en volgens bepaalde maatstaven te werken.

Hoe weet ik of mijn bedrijfsgegevens discreet blijven?

Wij zijn als onderneming aangesloten bij het CBP, oftewel College Bescherming Persoonsgegevens en zijn verplicht te werken conform de privacy gedragscode. Het CBP stelt strenge eisen aan de verwerking en afhandeling van alle persoonlijke gegevens en houdt hier tevens toezicht op.

Wordt er volgens de wet en regelgeving gewerkt en is dit bruikbaar in een rechtzaak?

Bij alle onderzoeken en werkzaamheden door ons uitgevoerd leven wij de betreffende wet- of regelgeving na. Alle onderzoekers zijn in het bezit van de wettelijk vereiste diploma’s en daarnaast hebben wij als onderneming een vergunning van het Ministerie van Justitie voor het uitoefenen van rechercheonderzoeken. U loopt hierbij dan ook geen risico en het is volledig legaal en toegestaan van onze diensten gebruik te maken en kan van doorslaggevende waarde zijn in een eventuele rechtzaak.

Wordt er ook op no cure no pay basis gewerkt?

Omdat er bij alle onderzoeken vaak veel factoren zijn waar wij geen invloed op hebben werken wij niet op no cure no pay basis, maar aan de hand van een uurtarief per onderzoeker. Wel is het vaak mogelijk aan de hand van het soort onderzoek een inschatting van de totale kosten te geven. Tevens wordt u gedurende het onderzoek steeds op de hoogte gehouden van de voortgang en de gewerkte uren.

Hoe wordt ik gedurende een onderzoek van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden?

Gedurende het onderzoek zal u tijdens de werkzaamheden per dag telefonisch op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Op deze wijze betrekken wij u in het onderzoek en heeft u inspraak op bijvoorbeeld de tijd dat het onderzoek die dag duurt en houdt u zicht op de kosten.

Wat zijn de kosten van de vermelde rechercheonderzoeken?

De kosten die een bepaald onderzoek met zich meebrengt is vooral afhankelijk van het soort onderzoek en de situatie. Nadat de reden en het doel van het onderzoek in kaart zijn gebracht en gekeken is hoe wij u hierin van dienst kunnen zijn is het pas mogelijk voor ons een prijs te geven.

Wij werken altijd aan de hand van een uurtarief per onderzoeker, wat telefonisch, maar uiteindelijk in de vorm van een offerte aan u zal worden voorgelegd. Natuurlijk kunnen wij u een inschatting geven van de totale kosten, maar doordat dit van veel factoren afhankelijk is waar wij geen invloed op hebben kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Gedurende het onderzoek wordt u wel per onderzoeksdag op de hoogte gehouden van de voortgang, waarbij tevens de gemaakte uren worden medegedeeld en u een zicht kan houden op het verloop van het onderzoek en de onderzoekskosten.

Hoeveel beveiligers heb ik voor mijn evenement nodig?

Hoeveel beveiligers noodzakelijk zijn voor een evenement is veelal afhankelijk van de richtlijnen die de betreffende gemeente stelt. Dit komt tot uiting in de afgegeven vergunning en is meestal 1 beveiliger per 150 bezoekers.

Hoe gaat de opvolging naar de politie en hulpdiensten?

Door QUSO BV wordt een aanmelding bij bijzondere wetten van de verantwoordelijke politie gedaan, met daarin een omschrijving van de werkzaamheden, aantal beveiligers en dergelijke. Op deze manier is de opvolging volgens voorschriften geregeld en voldoet u aan uw verplichtingen.

Wat zijn de kosten van de vermelde beveiligingsdiensten?

De kosten van de verschillende diensten zijn van veel factoren afhankelijk. Buiten het soort dienst is het ook van belang of de werkzaamheden ‘s nachts of overdag zijn, hoeveel uur en hoeveel beveiligers. Wanneer u telefonisch of per mail de prijs aanvraagt kunnen wij u deze doorgeven wat vervolgens in een offerte zal worden vastgelegd. Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.

In welke plaatsen is Beveiligingsbedrijf en Recherchebureau QUSO BV werkzaam?

Wij leveren vanuit onze vestigingen in Amsterdam, Utrecht en Maaseik (België) diensten in zowel binnen- als buitenland.

Menu