1. Home
 2. Bedrijfsrecherche
 3. Bedrijfsfraude aantonen

Bedrijfsfraude aantonen

Op het gebied van onderzoek naar bedrijfsfraude hebben wij de ervaring en kennis in huis om huis om zelfs de meest complexe fraude zaken te onderzoeken. Wij kunnen onder andere onderzoek doen naar verduistering, diefstal, falsificaties, financiële fraude en meer.

Wij kunnen u ook van dienst zijn in preventieve fraudebestrijding om bedrijfsfraude in de toekomst tegen te gaan. Door middel van het doen van een veiligheidsscan in uw bedrijf brengen wij de zwakke schakels in beeld en kunnen advies uitbrengen over maatregelen tegen fraude.

Bij het aantonen van bedrijfsfraude maken wij gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, zoals observatie en confronterende interviews. Onderstaand geven wij een overzicht van de mogelijke adviezen en/of maatregelen

(Verborgen) Camera’s

Ondanks de huidige privacy wetgeving kan in veel gevallen toch van dit effectieve middel voor fraude onderzoek gebruik worden gemaakt. Wij kunnen u begeleiden in het gehele traject en naar aanleiding van uw wensen maatwerk leveren.

Observatie persoon / locatie

Het observeren of schaduwen van een persoon of een bepaalde locatie met behulp van foto- en videoapparatuur is een uitstekende manier om iemands activiteiten vast te leggen en eventuele bedrijfsfraude vast te stellen. Door training, ervaring en gebruikte middelen is het voor ons mogelijk iemands gedragingen ongezien voor u in kaart te brengen en duidelijk aan u te rapporteren.

Pre- Employement screening

Met betrekking tot het personeel blijft een controle voorafgaand aan een dienstbetrekking uitermate belangrijk om bedrijfsfraude in uw bedrijf te voorkomen. Veelal is het, bijvoorbeeld om financiële en/of praktische redenen niet haalbaar elk personeelslid door een recherchebureau te laten screenen, maar u heeft zelf ook aardig wat mogelijkheden! Wij kunnen u van dienst zijn met het aanpassen of opzetten van uw werving en selectie procedures voor fraudebestrijding, maar ook de naleving hiervan.

Financieel – administratief onderzoek

Bij veel bedrijfsfraude onderzoeken zijn sporen van financiële fraude in de administratie verborgen. Het analyseren van de informatie vanuit een extern perspectief levert vaak verrassende resultaten op. Wanneer nodig werken wij samen met aangesloten accountantskantoren.

Interviews

Het houden van interviews met alle betrokkenen en het vergelijken van de verklaringen is een effectieve manier gebleken om een dader van bedrijfsfraude te achterhalen, maar vooral ook om een signaal af te geven binnen uw organisatie en zo te werken aan fraudebestrijding. Meestal is het verstandig om gesprekken van vermeende bedrijfsfraude,  als werkgever niet rechtstreeks met de werknemer te houden, maar dit door een derde partij te laten doen. Hierdoor wordt de relatie niet direct beschadigd en blijft er de mogelijkheid bestaan tot verdere samenwerking.

Kosten interne bedrijfsfraude onderzoek

Er is geen vast bedrag te geven aan kosten voor een onderzoek naar bedrijfsfraude, omdat de inzet per geval afwijkend is. Wel kunnen wij aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om de fraude aan te tonen. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoek dag aan de hand van een uurtarief.

Staat het type bedrijfsfraude onderzoek waarnaar u op zoek bent er niet bij? Veelal kunnen wij u toch van dienst zijn op het gebied van fraudebestrijding.

Aan welke eisen moet een recherchebureau voldoen?

Alle particuliere recherchebureaus die in Nederland detective diensten willen aanbieden dienen aan de onderstaande eisen te voldoen. Wanneer u er over denkt om een privé-detective in te huren om een onderzoek te doen is het sterk aan te raden te controleren of het detectivebureau aan deze gestelde eisen voldoet. Er worden namelijk, op websites zoals marktplaats, maar ook op professioneel uitziende webpagina’s privédetective diensten aangeboden door mensen of bedrijven die niet aan de eisen voldoen. Dit kan problemen opleveren met latere rechtsgeldigheid van een rapportage bij een eventuele rechtszaak, maar veelal is ook het daadwerkelijk privé-detective onderzoek van lagere kwaliteit.

Vergunning van het Ministerie van Justitie
Alle particuliere detectivebureaus dienen in het bezit te zijn van een vergunning. Wanneer er aan een prive-detective bureau een vergunning is toegekend krijgt dit bedrijf een POB nummer toegewezen. U kunt er in ieder geval van uit gaan dat een dergelijk detectivebureau zich aan bepaalde wettelijke eisen houdt. Wanneer dit niet het geval is kan namelijk dit bureau zijn vergunning verliezen.

Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens
Een particulier detectivebureau dient aangemeld te zijn bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit dat het privédetective bureau de richtlijnen van deze organisatie dient na te leven en dit door het CBP wordt gecontroleerd. Zo worden aan detectivebureaus door dit orgaan bepaalde eisen gesteld die betrekking hebben op privacy en de bewaarduur en wijze van persoonsgegevens.

Overige eisen recherchebureau
Buiten de branche specifieke eisen zoals hierboven vermeld dienen detectivebureaus natuurlijk ook ingeschreven te staan bij de KvK.

Tip voor het inhuren van een recherchebureau:
Wanneer u op het punt staat om een detectivebureau in te schakelen en u heeft een groter onderzoek dan enkel wat uitzoekwerk, dan is het te adviseren een persoonlijk intake gesprek te houden. In dit gesprek krijgt u een gevoel bij de kwaliteit van het prive detectivebureau en kunt u ook vragen naar de resultaten in vergelijkbare zaken.

QUSO BV voldoet ruim aan alle gestelde eisen.

Aanpak Recherchebureau QUSO BV

Sinds onze oprichting in 2001 hebben wij alle benodigde ervaring en specialisme opgebouwd. Door met u mee te denken en eventueel nauw samen te werken met uw advocaat kan een beter eindresultaat worden bereikt. Bij alle door ons aangeboden bedrijfsfraude onderzoeken houden wij ons aan de geldende wet en regelgeving alsmede aan onze gedragscode. Al onze bedrijfsrecherche en prive detective diensten worden door snel, discreet en met zorg voor alle betrokkenen uitgevoerd. Wij werken bij onze bedrijfsrecherche onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

 1. Aanleiding:
  Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk bedrijfsfraude onderzoek wenst in te zetten.
 2. Doelstelling:
  Wat is het resultaat wat u verwacht met bedrijfsfraude onderzoek het onderzoek te behalen.
 3. Plan van aanpak:
  Hoe gaan wij het bedrijfsfraude onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
 4. Rapportage:
  Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
 5. Planning:
  De recherche werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
 6. Begroting Tarieven:
  Afhankelijk van het soort bedrijfsfraude onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.
Menu