1. Home
 2. Bedrijfsrecherche
 3. Bedrijfsfraude aantonen

Bedrijfsfraude aantonen

Op het gebied van onderzoek naar bedrijfsfraude hebben wij de ervaring en kennis in huis om huis om zelfs de meest complexe fraude zaken te onderzoeken. Wij kunnen onder andere fraude onderzoek doen naar verduistering, diefstal, falsificaties, financiële fraude en meer.

Wij kunnen u ook van dienst zijn in preventieve fraudebestrijding om bedrijfsfraude in de toekomst tegen te gaan. Door middel van het doen van een veiligheidsscan in uw bedrijf brengen wij de zwakke schakels in beeld en kunnen advies uitbrengen over maatregelen tegen fraude.

Veel voorkomende vormen van bedrijfsfraude

Als werkgever komt u vroeg of laat in aanraking met bedrijfsfraude. Dit zijn de meest voorkomende vormen van bedrijfsfraude:

 • Ongeoorloofd ziekteverzuim
 • Bedrijfsspionage waaronder het uitlekken van geheime bedrijfsgegevens
 • Declaratiefraude
 • Onderhandse doorverkoop van goederen
 • Fraude met de urenregistratie
 • Oplichting door een werknemer of derde partij
 • Schending van het concurrentiebeding
 • Interne diefstal
 • Cybercrime

Een standaard fraudeverzekering dekt financiële schade als gevolg van diefstal, cybercrime, oplichting en verduistering. Werkgevers kunnen deze dekking uitbreiden naar kosten van werkhervatting en juridische kosten, bijvoorbeeld bij ongeoorloofd ziekteverzuim of schending van het concurrentiebeding. Het feit dat werkgevers zich hiertegen kunnen verzekeren, geeft aan dat dit ook de meest voorkomende vormen van bedrijfsfraude zijn.

Jaarlijkse financiële schade als gevolg van bedrijfsfraude

Welke vorm van bedrijfsfraude kosten de ondernemer het meeste geld? Het wereldwijde schadebedrag aan bedrijfsfraude bedraagt minstens 5,8 miljard euro. Voor Nederlandse bedrijven betekent dit een jaarlijkse schadepost van ruim 2,5 miljoen euro. Hiermee ligt Nederland boven het gemiddelde in West-Europa. Tijd om te bekijken welke vormen van bedrijfsfraude de grootste financiële schade met zich meebrengen:

Economische criminaliteit
1 op de 3 bedrijven krijgt hiermee te maken: economische criminaliteit. Dit omvat fraude bij aanbestedingen, misbruik van activa, cybercriminaliteit, boekhoudkundige fraude en omkoping. Economische criminaliteit vindt het meest in Afrika en Noord-Amerika plaats. West-Europa staat als vierde op de lijst. Binnen Nederlandse bedrijven zien we cybercrime en boekhoudkundig bedrog het vaakst voorkomen.

Vervalsing en onterecht ziekteverzuim
Zowel vervalsing als onterecht ziekteverzuim zijn veel voorkomende problemen, ongeacht de sector. Met vervalsing bedoelen we declaratiefraude en fraude met reiskosten. Dit zijn zakelijke uitgaven die voor privédoeleinden zijn gebruikt, maar ook fraude met voorschotten of het opvoeren van niet gemaakte parkeerkosten zijn vormen van declaratiefraude.

Onterecht of ongeoorloofd ziekteverzuim kost de werkgever – onterecht – 200 tot 400 euro per dag. Fraude met ziekteverzuim kan de ondernemer jaarlijks 1000 tot tienduizenden euro’s kosten, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Geregistreerd bij Autoriteit persoonsgegevens

Gelegitimeerd door de Politie

POB nummer

ND nummer

Ontdek of uw bedrijf fraudegevoelig is

35% van de Nederlandse bedrijven krijgt te maken met bedrijfsfraude. Het zijn voornamelijk de financiële sector, retail en de communicatiebranche die het meeste risico lopen. Verder zien we bedrijfsfraude veel in de zorg en bij bedrijven die onder eigendom van de staat vallen tegenkomen.
Sectoren die het minste risico lopen op bedrijfsfraude zijn de technologische dienstverlening, chemische bedrijven en de farmaceutische industrie.

Bedrijfsfraude effectief aantonen

Bij vermoeden op bedrijfsfraude is het belangrijk om dit aan te tonen. Alleen dan is juridische vervolging met schadevergoeding mogelijk. Bedrijfsfraude aantonen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het plaatsen van beveiligingscamera’s of administratief onderzoek. Het inschakelen van bedrijfsrecherche blijkt het meest effectief. Dankzij een grondig en rechtsgeldig onderzoek krijgt de ondernemer sluitend bewijs in handen.

(Verborgen) Camera’s
Ondanks de huidige privacy wetgeving kan in veel gevallen toch van dit effectieve middel voor fraude onderzoek gebruik worden gemaakt. Wij kunnen u begeleiden in het gehele traject en naar aanleiding van uw wensen maatwerk leveren.

Observatie persoon / locatie
Het observeren of schaduwen van een persoon of een bepaalde locatie met behulp van foto- en videoapparatuur is een uitstekende manier om iemands activiteiten vast te leggen en eventuele bedrijfsfraude vast te stellen. Door training, ervaring en gebruikte middelen is het voor ons mogelijk iemands gedragingen ongezien voor u in kaart te brengen en duidelijk aan u te rapporteren.

Pre- Employement screening
Met betrekking tot het personeel blijft een controle voorafgaand aan een dienstbetrekking uitermate belangrijk om bedrijfsfraude in uw bedrijf te voorkomen. Veelal is het, bijvoorbeeld om financiële en/of praktische redenen niet haalbaar elk personeelslid door een recherchebureau te laten screenen, maar u heeft zelf ook aardig wat mogelijkheden! Wij kunnen u van dienst zijn met het aanpassen of opzetten van uw werving en selectie procedures voor fraudebestrijding, maar ook de naleving hiervan.

Financieel – administratief onderzoek
Bij veel bedrijfsfraude onderzoeken zijn sporen van financiële fraude in de administratie verborgen. Het analyseren van de informatie vanuit een extern perspectief levert vaak verrassende resultaten op. Wanneer nodig werken wij samen met aangesloten accountantskantoren.

Interviews
Het houden van interviews met alle betrokkenen en het vergelijken van de verklaringen is een effectieve manier gebleken om een dader van bedrijfsfraude te achterhalen, maar vooral ook om een signaal af te geven binnen uw organisatie en zo te werken aan fraudebestrijding. Meestal is het verstandig om gesprekken van vermeende bedrijfsfraude,  als werkgever niet rechtstreeks met de werknemer te houden, maar dit door een derde partij te laten doen. Hierdoor wordt de relatie niet direct beschadigd en blijft er de mogelijkheid bestaan tot verdere samenwerking.

Kosten interne bedrijfsfraude onderzoek

Er is geen vast bedrag te geven aan kosten voor een onderzoek naar bedrijfsfraude, omdat de inzet per geval afwijkend is. Wel kunnen wij aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om de fraude aan te tonen. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoek dag aan de hand van een uurtarief. Staat het type bedrijfsfraude onderzoek waarnaar u op zoek bent er niet bij? Veelal kunnen wij u toch van dienst zijn op het gebied van fraudebestrijding.

Uw bedrijfsfraude zaak met ons bespreken

Wanneer u een mogelijk bedrijfsfraude onderzoek heeft welke u met ons wilt besproken is dat in eerste instantie vrijblijvend mogelijk. We kijken dan kort naar de haalbaarheid en mogelijkheden welke er zijn. Neem hiervoor via onderstaande buttons contact met ons op.

Kom met ons in contact

QUSO BV voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen. Lees hier alle eisen waar een Recherchebureau aan moet voldoen >>

Aanpak Recherchebureau QUSO BV

Sinds onze oprichting in 2001 hebben wij alle benodigde ervaring en specialisme opgebouwd om kwalitatief fraude onderzoek uit te voeren. Door met u mee te denken en eventueel nauw samen te werken met uw advocaat kan een beter eindresultaat worden bereikt. Bij alle door ons aangeboden bedrijfsfraude onderzoeken houden wij ons aan de geldende wet en regelgeving alsmede aan onze gedragscode. Al onze bedrijfsrecherche en prive detective diensten worden door snel, discreet en met zorg voor alle betrokkenen uitgevoerd. Wij werken bij onze fraude onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

 1. Aanleiding:
  Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk bedrijfsfraude onderzoek wenst in te zetten.
 2. Doelstelling:
  Wat is het resultaat wat u verwacht met bedrijfsfraude onderzoek het onderzoek te behalen.
 3. Plan van aanpak:
  Hoe gaan wij het bedrijfsfraude onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
 4. Rapportage:
  Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
 5. Planning:
  De recherche werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
 6. Begroting Tarieven:
  Afhankelijk van het soort bedrijfsfraude onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.