1. Home
  2. Bedrijfsrecherche
  3. Sollicitanten screenen

Sollicitanten screenen

Niet alleen het personeel maar ook de vele samenwerkingen die tegenwoordig worden aangegaan vormen een groot risico. Zelden gaan deze overeenkomsten vooraf aan een onderzoek naar de andere partij. Dit terwijl geld en bedrijfsinformatie een rol spelen. Een hoop problemen kunnen worden voorkomen door nieuwe werknemers en zakelijke partners te screenen voorafgaand aan een overeenkomst.

Uit fraude cijfers van de laatste tien jaar blijkt dat 1/3 van de werknemers al binnen 3 jaar na indiensttreding zich aan een bepaalde vorm van bedrijfsfraude schuldig maakt. Een controle van het verleden, bijvoorbeeld door een pre-employment screening kan in deze veel voorkomen.

Veelal is het, bijvoorbeeld om financiële en/of praktische redenen niet haalbaar elk personeelslid door een recherchebureau te laten screenen door middel van een pre employment screening, maar u heeft zelf ook aardig wat mogelijkheden! Wij kunnen u van dienst zijn met het aanpassen of opzetten van uw werving en selectie procedures, maar ook de naleving hiervan.

Lees hier ook meer over: Antecedentenonderzoek

Menu