1. Home
  2. Bedrijfsrecherche
  3. Sollicitanten screenen

Sollicitanten screenen

Met screening van nieuw personeel beperkt u de risico’s voor uw onderneming. Betrouwbare werknemers zijn onmisbaar. Voor bepaalde functies is screening  van sollicitanten zelfs verplicht. Afhankelijk van de risico’s kiest u voor een lichte tot uitgebreide screening. Welke mogelijkheden zijn er en hoe verloopt dit onderzoek?

Veelal is het, bijvoorbeeld om financiële en/of praktische redenen niet haalbaar elk personeelslid door een recherchebureau te laten screenen door middel van een pre employment screening, maar u heeft zelf ook aardig wat mogelijkheden! Wij kunnen u van dienst zijn met het aanpassen of opzetten van uw werving en selectie procedures, maar ook de naleving hiervan.

Lees hier ook meer over: Antecedentenonderzoek

Screening sollicitant en de privacy

Een screening heeft altijd invloed op de privacy van toekomstig personeel. Dit betekent dat u iemand niet zomaar mag checken. U geeft vooraf aan dat screening onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure. Aan de hand van deze melding kunnen personen zelf bepalen of ze willen solliciteren op de functie. Na afloop van het onderzoek bent u verplicht de bevindingen met de persoon in kwestie te delen.
Screening betekent het verzamelen en verwerken van privacygevoelige gegevens. Hierbij houdt u zich aan de richtlijnen van de AVG of de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U mag deze gegevens niet zomaar delen en niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Screening naar integriteit

Het screenen van toekomstig personeel heeft altijd hetzelfde doel: informatie verkrijgen over iemands integriteit. Hoe betrouwbaar is de sollicitant? Dankzij screening doorloopt u een eerlijke en transparante sollicitatieprocedure. Lees hieronder de voorwaarden met betrekking tot screening.

Maak screening een onderdeel van de sollicitatieprocedure

Het is belangrijk om een geplande screening vooraf aan te kondigen. Het beste is als u dit vermeldt in de vacature, want zo zijn sollicitanten op de hoogte van de screening en kunnen zij hier geen bezwaar tegen maken. Bovendien schrikt het aankondigen van een screening ongewenste kandidaten af. Een goed begin is het halve werk.

Als werkgever bent u verplicht om de identiteit van sollicitanten te controleren. Bij het aangaan van een dienstverband bewaart u een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort in uw administratie.

Bekijk ook aangeleverde diploma’s en cijferlijsten. Steeds vaker worden deze vervalst. Op de website van de dienst uitvoering onderwijs (DUO) staat een diplomaregister. Hierin kan de werkgever alle gegevens over diploma’s en certificaten terugvinden. Houd er rekening mee dat het diplomaregister alleen gegevens van hbo en wo vanaf 1996 bevat. Diploma’s uit het voortgezet onderwijs zijn hier vanaf 2006 aan toegevoegd. Voor mbo-diploma’s heeft u inzage vanaf 2007. Voor andere diploma’s of certificaten moet uw vertrouwen op alternatieve methodes om de echtheid te controleren.

Geregistreerd bij Autoriteit persoonsgegevens

Gelegitimeerd door de Politie

POB nummer

ND nummer

Referenties bij vorige werkgevers natrekken

Op een cv vermeldt uw sollicitant eerdere werkgevers. Veel bedrijven vragen niet naar referenties, terwijl het beter is om dit wel te doen. Hiermee krijgt u als werkgever een duidelijk en betrouwbaar beeld van de sollicitant.

Onderzoek tevens of een kandidaat voorkomt in relevante registers zoals het BIG-register. Bij sommige functies is dit vereist en dient dit gecontroleerd te worden.

Zo werkt screening van toekomstig personeel

Benieuwd hoe screening werkt? Tijdens dit onderzoek, dat ook wel een antecedentenonderzoek wordt genoemd, controleert u de sollicitant op een aantal belangrijke punten:

Identiteit
Controleer naam en adresgegevens. Vraag naar het originele paspoort of identiteitsbewijs en maak hier een kopie van. Tijdens screening wordt de echtheid van het identiteitsbewijs gecontroleerd.

Curriculum vitae en diploma’s
Hoe betrouwbaar is het CV van de sollicitant? Hoe zit het met behaalde diploma’s en certificaten? Op dit gebied wordt aardig wat gefraudeerd. Screening maakt inzichtelijk of het CV en diploma’s geldig zijn.

Activiteiten op social media
Mensen laten steeds vaker sporen op het internet achter. Screening betekent het zoeken naar verdachte berichten op social media of websites.

Belangenverstrengeling en concurrentiebeding
Verricht de sollicitant nevenactiviteiten die een belangenverstrengeling met uw onderneming vormen? Soms is er sprake van een concurrentiebeding. Het is belangrijk om deze zaken uit te sluiten.

Registers die belangrijk zijn voor de functie
Voor zorgverlenende beroepen speelt het BIG-register een belangrijke rol. Komt de sollicitant wel of niet voor in registers die relevant zijn voor de functie? Denk hierbij ook aan bepaalde waarschuwingsregister. Dit is onmisbaar tijdens de sollicitatieprocedure.

Strafbare feiten
Met een verklaring omtrent het gedrag sluit u een relevant strafblad uit. Direct onderzoek naar strafbare feiten in het verleden is vanwege de privacywet niet mogelijk. Wel kunt u meer inzicht verkrijgen via het social media gebruik van de sollicitant.