1. Home
  2. Bedrijfsrecherche
  3. Verhaalsonderzoek

Verhaalsonderzoek

Heeft u te maken met dubieuze debiteuren of heeft u een klant waarvan u vermoed dat deze wellicht niets aan u gaat betalen? In dat geval kan een verhaalsonderzoek de oplossing bieden. Een verhaalsonderzoek kan u helpen te besparen op torenhoge kosten die kunnen voortvloeien uit situaties met wanbetalers. Quso ondersteunt u als verhaalsonderzoek bureau met het onderzoek naar dergelijke situaties.

Verhaalsonderzoek: wat is dat?

Een verhaalsonderzoek wordt ingezet om te bepalen of er bepaalde rechtsmaatregelen nodig zijn om een (uit het oog verloren) debiteur een openstaande factuur alsnog te laten betalen. U krijgt hierdoor ook overzicht of beslaglegging mogelijk is. Quso is het verhaalsonderzoek bureau dat grondig onderzoek doet naar dubieuze debiteuren, partneralimentatie, verdwenen kapitaalgoederen, openstaande facturen en het opsporen van personen.

Hoe werkt een verhaalsonderzoek?

U schakelt een professioneel verhaalsonderzoek bureau in wanneer u debiteuren wilt opsporen of bijvoorbeeld meer informatie wil over het gedrag van aanstaande werknemers. Het is belangrijk om hiervoor een bureau in te schakelen, omdat u de juiste kennis wilt hebben van de wettelijke regelgeving. U moet weten wat u wel en niet mag doen. Quso kan u hierbij helpen.

Een verhaalsonderzoek verloopt volgens onderstaand stappenplan:

1. U neemt contact op met ons verhaalsonderzoek bureau
Zorg ervoor dat u duidelijk in kaart brengt waar u tegenaan loopt en wat u wilt bereiken. Welke gegevens wilt u boven water krijgen?

2. Verzamelen en controleren van gegevens
Quso verzamelt alle belangrijke gegevens en controleert deze. Vervolgens start ons verhaalsonderzoek bureau een onderzoek naar de debiteur of het bedrijf in kwestie. Hiervoor zijn de meest essentiële gegevens: namen, adressen, data en diverse achtergrondinformatie noodzakelijk. Afhankelijk van de hulpvraag ondersteunt de bedrijfsrecherche u hierbij. Zij controleren één of meer van onderstaande zaken:

– Kredietwaardigheid van een persoon of bedrijf
– Privé- of bedrijfsvermogen, zoals goederen en onroerende zaken
– Controleren op echtheid van certificaten, diploma’s en curriculum vitae
– Onderzoek naar de ware identiteit of adresgegevens van personen
– Achterhalen van bedrijfsinformatie in zowel het binnenland als buitenland

3. Uitgebreide rapportage uitwerken
Nadat het verhaalsonderzoek bureau het onderzoek heeft afgerond ontvangt u een gedetailleerde rapportage. Hierin staan alle gegevens die u waarschijnlijk nodig heeft. Aan de hand van dit rapport kunt u verdere stappen ondernemen. Wij zullen u uiteraard op de hoogte brengen van uw mogelijkheden om het proces voort te zetten.

Geregistreerd bij Autoriteit persoonsgegevens

Gelegitimeerd door de Politie

POB nummer

ND nummer

Waarom een verhaalsonderzoek starten?

Een verhaalsonderzoek starten is noodzakelijk om aan te kunnen tonen of er vorderingen verhaald kunnen worden op debiteuren. Er wordt daarnaast gekeken of er mogelijke objecten aanwezig zijn, zoals onroerende- of roerende goederen voor een eventuele beslaglegging. Het is belangrijk om te controleren of de debiteur financieel in de gelegenheid is om zijn facturen aan u te betalen. Vanuit daar kunnen er juridische stappen ondernomen worden. Is een debiteur dit niet? Dan kan dit hoge kosten met zich meebrengen.

Verhaalsonderzoek particulier & zakelijk

U kunt een verhaalsonderzoek particulier inzetten, maar ook voor bedrijven. Het is belangrijk om te weten of het om een natuurlijk persoon of een bedrijf gaat. Een natuurlijk persoon wordt beschermd door de privacywet en bedrijven zijn minder kwetsbaar. Dit hangt er echter vanaf of er bij bedrijven onderzoek wordt gedaan naar een rechtspersoon. Het detectivebureau volgt de richtlijnen van de AVG. Hierbij houden we rekening met de privacy en de bewaarduur van persoonsgegevens.

Verhaalsonderzoek kosten

De verhaalsonderzoek kosten zijn vooraf niet geheel vast te stellen. Zoals hierboven benoemd voeren wij een verhaalsonderzoek uit volgens een standaard stappenplan echter is deze volledig afhankelijk van diverse factoren. Het hangt ervan af hoelang het opsporen van een debiteur duurt en welke methodiek we moeten toepassen. Daarnaast zullen we alle verhaalsonderzoek kosten die gaandeweg gemaakt worden accuraat met u delen, maar deze kunnen bij een geslaagd onderzoek vaak ook verhaald worden op de tegenpartij.

Een verhaalsonderzoek starten? Neem vandaag nog contact op met Quso

Wilt u meer informatie over ons verhaalsonderzoek bureau of wenst u een verhaalsonderzoek te starten? Neem dan snel contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken of een terugbelverzoek indienen.

QUSO BV voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen. Lees hier alle eisen waar een Recherchebureau aan moet voldoen >>