1. Home
  2. Bedrijfsrecherche
  3. Verhaalsonderzoek

Verhaalsonderzoek

Een verhaalonderzoek kan u in veel gevallen extra informatie opleveren om tot een goede beslissing te komen. U kunt een verhaalonderzoek uit laten voeren wanneer u een vordering wilt incasseren, een aankomende medewerker of nieuwe zakenpartner wilt laten screenen of meer informatie over personen of bedrijven wilt achterhalen.

Geregistreerd bij Autoriteit persoonsgegevens

Gelegitimeerd door de Politie

POB nummer

ND nummer

Wat is een verhaalsonderzoek en hoe werkt het precies?

Met een verhaalsonderzoek toont u de ware identiteit van een persoon of verkrijgt u meer informatie over iemands integriteit. Het verhaalsonderzoek helpt u ook bij het achterhalen van bedrijfsinformatie, behaalde diploma’s of de kredietwaardigheid van een persoon. We laten u zien hoe dit onderzoek werkt en waarom u hier voordeel uit kunt halen.

Wij beschikken over een vergunning van het Ministerie van Justitie (POB 821) en al onze bevindingen kunnen worden gebruikt in een mogelijk rechtszaak.

Met het verhaalsonderzoek weet u of uw debiteur kan betalen

Debiteuren zijn niet altijd duidelijk over hun betalingsachterstand. Via een gerechtelijke procedure kunt u betaling afdwingen. Voorkom financiële schade en laat eerst een verhaalsonderzoek uitvoeren. Hierbij wordt onderzocht of de debiteur financieel daadkrachtig genoeg is om zijn rekening te betalen. De bedrijfsrechercheur kijkt niet alleen naar bankrekening tegoeden maar ook naar vastgoed, inventaris, aandelen en overige waardevolle bezittingen. Aan de hand van het verhaalsonderzoek bepaalt u of het zinvol is een gerechtelijke procedure op te starten. Het onderzoek helpt u ook met beslaglegging op eigendommen. Gaat u een samenwerking met een bedrijf aan? Aan de hand van een verhaalsonderzoek krijgt u beter inzicht in de risico’s. Met welke partijen werkt het bedrijf samen of hoe groot is de kans op een faillissement? Ook krijgt u duidelijk naar voren hoe het bestuur van het betreffende bedrijf eruit ziet.

Verhaalsonderzoek natuurlijk persoon of bedrijf

Bij een verhaalsonderzoek is het belangrijk om te kijken of dit om een natuurlijk persoon of bedrijf gaat. De natuurlijk persoon wordt beschermd door de privacywet. Bedrijven zijn minder kwetsbaar, tenzij er onderzoek wordt verricht naar een rechtspersoon. Het detectivebureau volgt de richtlijnen van de AVG. Hierbij houdt het rekening met de privacy en de bewaarduur van persoonsgegevens.

Zo werkt een verhaalsonderzoek

Heeft u te maken met debiteuren die niet kunnen of willen betalen? Wilt u meer informatie over het gedrag van (aanstaande) werknemers? Er zijn diverse redenen voor het verrichten van een verhaalsonderzoek. Het is hierbij belangrijk dat u zich houdt aan de wettelijke regelgeving. Daarom schakelt u een professioneel recherchebureau in. Een verhaalsonderzoek verloopt volgens onderstaand stappenplan:

Contact met het recherchebureau
Breng het probleem duidelijk in kaart. Welke gegevens wilt u boven water krijgen?

Verzamelen en controleren van gegevens
Het recherchebureau doet onderzoek naar de persoon of het bedrijf in kwestie. Het is hierbij belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie zoals naam, adresgegevens of andere achtergrondinformatie doorgeeft. Afhankelijk van uw hulpvraag controleert de bedrijfsrecherche een of meer van onderstaande zaken:

– Kredietwaardigheid van een persoon of bedrijf
– Privé- of bedrijfsvermogen zoals goederen en onroerende zaken
– Controleren op echtheid van certificaten, diploma’s en curriculum vitae
– Onderzoek naar de ware identiteit of adresgegevens van personen
– mAchterhalen van bedrijfsinformatie, ook in het buitenland

Uitgebreide rapportage
Na afloop van het verhaalsonderzoek ontvangt u een uitgebreide rapportage. Hierin staan alle gegevens die u waarschijnlijk nodig heeft. Aan de hand van dit rapport kunt u verdere stappen ondernemen.

QUSO BV voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen. Lees hier alle eisen waar een Recherchebureau aan moet voldoen >>

Menu