1. Home
 2. Bedrijfsrecherche
 3. Concurrentiebeding onderzoek

Concurrentiebeding onderzoek

Een concurrentiebeding stelt u natuurlijk op om uzelf en uw bedrijf te beschermen, maar ondanks dat beide partijen hiermee akkoord zijn gegaan komt het nog vaak voor dat dit beding wordt overtreden. Wanneer een sommatie niet helpt of wanneer u denkt dat een dergelijk schrijven de overtreding niet stopt maar wel moeilijker bewijsbaar maakt is het een goed idee een recherchebureau in te schakelen.

Wij zijn gespecialiseerd in verschillende soorten concurrentiebeding onderzoeken en werken in zowel binnen- als buitenland. Als sinds 2001 zijn wij een toonaangevend bedrijfsrecherche bureau, met vestigingen in Utrecht, Amsterdam en Maaseik (België).

Voormalig werknemers weten vaak erg gevoelige informatie over uw bedrijf en bedrijfsvoering.

U vermoedt dat het concurrentiebeding overtreden wordt:

 • Bijklussen in zelfde sector
 • Werken voor de concurrent
 • Benaderen van klanten
 • Doorspelen van bedrijfsinformatie

Met het opnemen van een non concurrentiebeding of niet relatiebeding in de arbeidsovereenkomst hoopt u verlies van kennis en klanten te voorkomen. Helaas blijkt dat in de praktijk door weinig ex-werknemers het concurrentiebeding wordt nageleefd. Uw ex-werknemer benadert bijvoorbeeld uw klanten, gebruikt uw bedrijfsinformatie of gaat werken bij uw grootste concurrent.

Wanneer overgaan tot een concurrentiebeding onderzoek?

Veelal horen wij van onze opdrachtgevers dat bekend is dat de ex-werknemer bij een ander concurrerende werkgever aan het werk is, maar daar officieel een andere functie omschrijving heeft. Zo maken wij mee dat een keukenverkoper in dienst door de concurrent is genomen met als functie ‘verkoper sanitair’ maar in de praktijk de keukenverkoop gewoon op zich neemt. In deze zaken is door middel van een proefaankoop / mystery guest aan te tonen dat de werkzaamheden wel dergelijk vallen onder het afgesloten concurrentiebeding.

Aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek kan door ons een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om de concurrentiebeding overtreding aan te tonen. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoeksdag.

Hoe gaat een concurrentiebeding onderzoek in zijn werk?

Veelal bestaat het onderzoek naar een mogelijke concurrentiebeding overtreding uit het schaduwen van de betreffende ex-werknemer. Doormiddel van het observeren van de persoon kan door ons worden vastgelegd of de persoon werkzaamheden uitvoert die in strijd zijn met het concurrentiebeding. In overleg met u zal worden bepaald welke dagen c.q. dagdelen er observaties  worden ingepland. Om de persoon te volgen is een inzet nodig van 2 onderzoekers en om een bepaalde locatie te observeren is de inzet van 1 onderzoeker mogelijk voldoende.

Van alle bevindingen wordt een heldere rapportage opgesteld die al meerdere malen van doorslaggevende waarde is geweest in een rechtzaak. Wanneer mogelijk wordt deze rapportage onderbouwd met video- en foto opnamen. Tijdens het onderzoek wordt u verder door uw vaste contactpersoon binnen recherchebureau QUSO BV op de hoogte gehouden van de voortgang en de kosten om zo gezamelijk tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen om overtreding van het concurrentiebeding aan te tonen.

Kosten concurrentiebeding onderzoek

Het is lastig aan te geven wat de kosten zijn voor een concurrentiebeding onderzoek, omdat de inzet per geval afwijkend is. Wel kunnen wij aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om de concurrentiebeding overtreding aan te tonen. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoeksdag aan de hand van een uurtarief.

QUSO BV voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen. Lees hier alle eisen waar een Recherchebureau aan moet voldoen >>

Aanpak Recherchebureau QUSO BV

Door onze jarenlange ervaring als bedrijfsrecherche bureau kunnen wij vaak een andere kijk geven op de situatie. Door met u mee te denken en eventueel nauw samen te werken met uw advocaat kan een beter eindresultaat worden bereikt. Bij alle door ons aangeboden concurrentiebeding onderzoeken houden wij ons aan de geldende wet en regelgeving alsmede aan onze gedragscode. Al onze bedrijfsrecherche en prive detective diensten worden door snel, discreet en met zorg voor alle betrokkenen uitgevoerd. Wij werken bij onze concurrentie onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

 1. Aanleiding:
  Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk concurrentiebeding onderzoek wenst in te zetten.
 2. Doelstelling:
  Welk resultaat verwacht u met het concurrentiebeding onderzoek  te behalen.
 3. Plan van aanpak:
  Hoe gaan wij het concurrentiebeding onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
 4. Rapportage:
  Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
 5. Planning:
  De recherche werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
 6. Begroting Tarieven:
  Afhankelijk van het soort onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.
Menu