1. Home
 2. Prive detective

Prive detective

Na onze oprichting in 2001 zijn wij als familiebedrijf uitgegroeid tot een toonaagevend prive detective bureau met vestigingen in Utrecht, Amsterdam en Maaseik (België). Wij zijn gespecialiseerd in verschillende soorten privédetective onderzoeken en werken in zowel binnen- als buitenland.

Als Privé Detective bureau hebben wij het erkenningsnummer POB 821 van het Ministerie van Justitie

Onze divisie privé detective richt zich volledig op de particuliere markt en staat al jaren voor kwalitatief en hoogwaardig onderzoek. Veelal zijn de door ons uitgevoerde prive detective onderzoeken gericht op het schaduwen of observeren van de (ex-)partner in verband met alimentatie of overspel, maar u kan ook voor andere privédetective diensten bij ons terecht.

Onze prive detectives hebben een ruime ervaring in verschillende soorten van privedetective onderzoek en zijn in het bezit van de wettelijk vereiste diploma’s. Op deze manier kan het verkregen bewijs gebruikt worden in een eventuele rechtszaak en hierin van doorslaggevende waarde zijn.

Werkgebied van onze privé detectives

Met onze vestigingen in Utrecht, Amsterdam en Maaseik (België) bieden wij landelijk totaaloplossingen het gebied van privé detective onderzoeken. Ook is het mogelijk in het buitenland prive detective onderzoek te laten verrichten. Zo zijn wij al meerdere malen ingezet om op zakenreizen en vakanties de gedragingen in kaart te brengen. Wanneer het prive detective onderzoek daar om vraagt kunnen we hier bij ook eventueel terugvallen op ons internationale netwerk van prive detective bureaus.

Kosten privedetective inhuren

Afhankelijk van het door u gewenste prive detective onderzoek wordt vooraf een uurprijs en looptijd afgesproken met een ‘urenplafond’, zodat u steeds controle heeft over de gemaakte kosten en voortgang. Verder wordt u per onderzoek dag door uw vaste contactpersoon binnen QUSO prive detective BV op de hoogte gehouden over de voorgang van het detective onderzoek.

Informatie welke wij nodig hebben om de kosten van het prive-detective onderzoek te bepalen zijn onder andere:
– Waar vindt het onderzoek plaats
– Welk vervoer gebruikt de persoon
– Welke tijdstippen en op welke dagen dient het prive detective onderzoek plaatst te vinden.

De inzet van prive detective gebeurt vaak per dagdeel nadat in overleg is besproken wanneer er de meeste kan is om de doelstelling van het prive detective onderzoek te halen.

Eisen Recherchebureau

Alle particuliere recherchebureaus die in Nederland detective diensten willen aanbieden dienen aan de onderstaande eisen te voldoen. Wanneer u er over denkt om een privé-detective in te huren om een onderzoek te doen is het sterk aan te raden te controleren of het detectivebureau aan deze gestelde eisen voldoet. Er worden namelijk, op websites zoals marktplaats, maar ook op professioneel uitziende webpagina’s privédetective diensten aangeboden door mensen of bedrijven die niet aan de eisen voldoen. Dit kan problemen opleveren met latere rechtsgeldigheid van een rapportage bij een eventuele rechtszaak, maar veelal is ook het daadwerkelijk privé-detective onderzoek van lagere kwaliteit.

Vergunning van het Ministerie van Justitie
Alle particuliere detectivebureaus dienen in het bezit te zijn van een vergunning. Wanneer er aan een prive-detective bureau een vergunning is toegekend krijgt dit bedrijf een POB nummer toegewezen. U kunt er in ieder geval van uit gaan dat een dergelijk detectivebureau zich aan bepaalde wettelijke eisen houdt. Wanneer dit niet het geval is kan namelijk dit bureau zijn vergunning verliezen.

Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens
Een particulier detectivebureau dient aangemeld te zijn bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit dat het privédetective bureau de richtlijnen van deze organisatie dient na te leven en dit door het CBP wordt gecontroleerd. Zo worden aan detectivebureaus door dit orgaan bepaalde eisen gesteld die betrekking hebben op privacy en de bewaarduur en wijze van persoonsgegevens.

Overige eisen recherchebureau
Buiten de branche specifieke eisen zoals hierboven vermeld dienen detectivebureaus natuurlijk ook ingeschreven te staan bij de KvK.

Tip voor het inhuren van een recherchebureau:
Wanneer u op het punt staat om een detectivebureau in te schakelen en u heeft een groter onderzoek dan enkel wat uitzoekwerk, dan is het te adviseren een persoonlijk intake gesprek te houden. In dit gesprek krijgt u een gevoel bij de kwaliteit van het prive detectivebureau en kunt u ook vragen naar de resultaten in vergelijkbare zaken.

QUSO BV voldoet ruim aan alle gestelde eisen.

Aanpak Prive Detective QUSO BV

Wij werken bij onze privé detective onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

 1. Aanleiding:
  Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk prive detective onderzoek wenst in te zetten.
 2. Doelstelling:
  Wat is het resultaat wat u verwacht met prive detective onderzoek het onderzoek te behalen.
 3. Plan van aanpak:
  Hoe gaan wij het prive detective onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
 4. Rapportage:
  Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
 5. Planning:
  De detective werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
 6. Begroting Tarieven:
  Afhankelijk van het soort prive detective onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.

Intake gesprek met een Prive Detective:
Wanneer u op het punt staat om een prive detectivebureau in te schakelen en u heeft een groter onderzoek dan enkel wat uitzoekwerk, dan is het te adviseren een persoonlijk intake gesprek te houden. In dit gesprek krijgt u een gevoel bij de kwaliteit van het prive detective bureau en kunt u ook vragen naar de resultaten in vergelijkbare zaken.

Menu