1. Home
  2. Prive detective
  3. Achtergrond onderzoek

Achtergrond onderzoek

Als detectivebureau zijn wij gespecialiseerd in verschillende soorten achtergrond onderzoeken. Zo kunnen wij onderzoek doen naar het verleden van personen en nagaan of hetgeen is verteld of op schrift staat de waarheid is. Verder kunnen deze achtergrond onderzoeken van grote waarde zijn op zowel zakelijk vlak bij nieuwe partners, leveranciers of personeel en privé bij in de relationele sfeer, maar ook bij (verkoop) transacties.

Wij beschikken over een vergunning van het Ministerie van Justitie (POB 821) en al onze bevindingen kunnen worden gebruikt in een mogelijk rechtszaak.

Een achtergrond informatie onderzoek door QUSO BV kan u in veel gevallen extra informatie opleveren om tot een goede beslissing te komen. U kunt een achtergrond onderzoek uit laten voeren wanneer u een vordering wilt incasseren, een aankomende medewerker of nieuwe zakenpartner wilt laten screenen of meer informatie over personen of bedrijven wilt achterhalen. In al deze gevallen kan een achtergrond informatie onderzoek uitkomst bieden.

QUSO BV kan een achtergrond informatie onderzoek verrichten naar verhaalobjecten zoals roerende- en onroerende goederen. Middels een achtergrond informatie onderzoek kunnen wij informatie achterhalen, zodat u mogelijk genoeg aanknopingspunten heeft om de in beslag mogelijkheden in kaart te brengen en de vermogenspositie van de andere partij te onderzoeken.

Wij leveren alle achtergrond informatie binnen de met u afgesproken termijn. Hier staat gemiddeld 10 werkdagen voor, maar spoedopdrachten zijn mogelijk. U ontvangt een volledig rapport met hierin alle bevindingen.

Achtergrond informatie: identiteit

Indien u twijfelt over de identiteit van uw toekomstige partner, werknemer of zakenrelatie, dan kunnen wij een onderzoek instellen naar de werkelijke naam, geboortedatum en adresgegevens.

Achtergrond informatie: Vermogen

Wij kunnen voor u aan de hand van een volledige naam en geboortedatum in binnen en buitenland onderzoek doen naar (verzwegen) vermogen. Zo is het mogelijk voor ons na te gaan waar iemand bankiert, welke onroerende zaken iemand heeft en bij welke ondernemingen de persoon betrokken is en / of waaruit inkomsten worden gehaald zoals een loondienst verband.

Achtergrond informatie: Curriculum Vitae

Wanneer u een sollicitant heeft voor een belangrijke functie waarbij diegene in aanraking komt met waardevolle goederen en/of geld, kunnen wij een achtergrond onderzoek instellen naar de sollicitant. Wij kunnen onderzoeken of de CV klopt en waar daadwerkelijk gewerkt is en voor welke periode.

Achtergrond informatie: opleidingen en diploma’s

Twijfelt u over de behaalde certificaten en diploma’s van uw aankomende werknemer? Wij kunnen dit controleren.

Achtergrond informatie: referentie check

Door een achtergrond onderzoek uit te laten voeren kan QUSO BV voor u uitgebreid referenties nagaan die worden opgegeven door uw sollicitant, leverancier, reseller, klant of zakenpartner.

Achtergrond informatie: personen en bedrijven

Wij kunnen via alle openbare bronnen in binnen- en buitenland gegevens over bedrijven en personen vinden die voor u interessant kunnen zijn in een achtergrond onderzoek. Tevens kunnen wij informatie over de personen achter een bedrijf achterhalen, zodat u een goede inschatting kunt maken of u met dit bedrijf zaken wilt doen.

Achtergrond informatie: credit en debit check

Door een achtergrond onderzoek uit te laten voeren door QUSO BV kunnen wij de kredietwaardigheid van een bedrijf of persoon trachten te achterhalen. Dit zal gebeuren middels alle openbare bronnen die beschikbaar zijn.

Achtergrond informatie: internet en Social Media

Door middel van een achtergrond onderzoek kunnen wij onderzoeken hoe uw werknemers en aankomende werknemers zich gedragen op het internet en Social Media. Tevens kunnen wij onderzoeken welke positieve of negatieve referenties er zijn over het bedrijf waar u zaken mee wilt doen en hoe zij zich profileren op het internet.

De kosten van een achtergrond informatie onderzoek hangen af van de te onderzoeken zaken. Hierom vragen wij altijd om uw verzoek telefonisch of via de email met ons op te nemen, zodat wij tot een helder en inzichtelijke kostenopgaaf kunnen komen.

* Bij alle informatie onderzoeken houden wij ons aan de hiervoor geldende wettelijke regelgeving.

Aan welke eisen moet een recherchebureau voldoen?

Alle particuliere recherchebureaus die in Nederland detective diensten willen aanbieden dienen aan de onderstaande eisen te voldoen. Wanneer u er over denkt om een privé-detective in te huren om een onderzoek te doen is het sterk aan te raden te controleren of het detectivebureau aan deze gestelde eisen voldoet. Er worden namelijk, op websites zoals marktplaats, maar ook op professioneel uitziende webpagina’s privédetective diensten aangeboden door mensen of bedrijven die niet aan de eisen voldoen. Dit kan problemen opleveren met latere rechtsgeldigheid van een rapportage bij een eventuele rechtszaak, maar veelal is ook het daadwerkelijk privé-detective onderzoek van lagere kwaliteit.

Vergunning van het Ministerie van Justitie
Alle particuliere detectivebureaus dienen in het bezit te zijn van een vergunning. Wanneer er aan een prive-detective bureau een vergunning is toegekend krijgt dit bedrijf een POB nummer toegewezen. U kunt er in ieder geval van uit gaan dat een dergelijk detectivebureau zich aan bepaalde wettelijke eisen houdt. Wanneer dit niet het geval is kan namelijk dit bureau zijn vergunning verliezen.

Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens
Een particulier detectivebureau dient aangemeld te zijn bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit dat het privédetective bureau de richtlijnen van deze organisatie dient na te leven en dit door het CBP wordt gecontroleerd. Zo worden aan detectivebureaus door dit orgaan bepaalde eisen gesteld die betrekking hebben op privacy en de bewaarduur en wijze van persoonsgegevens.

Overige eisen recherchebureau
Buiten de branche specifieke eisen zoals hierboven vermeld dienen detectivebureaus natuurlijk ook ingeschreven te staan bij de KvK.

Tip voor het inhuren van een recherchebureau:
Wanneer u op het punt staat om een detectivebureau in te schakelen en u heeft een groter onderzoek dan enkel wat uitzoekwerk, dan is het te adviseren een persoonlijk intake gesprek te houden. In dit gesprek krijgt u een gevoel bij de kwaliteit van het prive detectivebureau en kunt u ook vragen naar de resultaten in vergelijkbare zaken.

QUSO BV voldoet ruim aan alle gestelde eisen.

Menu