1. Home
  2. Prive detective
  3. Achtergrond onderzoek

Achtergrond onderzoek

Als detectivebureau zijn wij gespecialiseerd in verschillende soorten achtergrond onderzoeken. Zo kunnen wij onderzoek doen naar het verleden van personen en nagaan of hetgeen is verteld of op schrift staat de waarheid is. Verder kunnen deze achtergrond onderzoeken van grote waarde zijn op zowel zakelijk vlak bij nieuwe partners, leveranciers of personeel en privé bij in de relationele sfeer, maar ook bij (verkoop) transacties.

Achtergrondonderzoek mogelijkheden

Een achtergrond informatie onderzoek door QUSO BV kan u in veel gevallen extra informatie opleveren om tot een goede beslissing te komen. U kunt een achtergrond onderzoek uit laten voeren wanneer u een vordering wilt incasseren, een aankomende medewerker of nieuwe zakenpartner wilt laten screenen of meer informatie over personen of bedrijven wilt achterhalen. In al deze gevallen kan een achtergrond informatie onderzoek uitkomst bieden.

Verificatie van gegevens
QUSO BV kan een achtergrond informatie onderzoek verrichten naar verhaalobjecten zoals roerende- en onroerende goederen. Middels een achtergrond informatie onderzoek kunnen wij informatie achterhalen, zodat u mogelijk genoeg aanknopingspunten heeft om de in beslag mogelijkheden in kaart te brengen en de vermogenspositie van de andere partij te onderzoeken.

Geregistreerd bij Autoriteit persoonsgegevens

Gelegitimeerd door de Politie

POB nummer

ND nummer

Kredietwaardigheid controleren
Zakendoen met andere bedrijven, personen of consumenten betekent vaak risico nemen. Verzeker uzelf ervan dat uw zakenpartner of debiteur kredietwaardig is. Met een toetsing op kredietwaardigheid weet u zeker dat uw zakenpartner, opdrachtgever of klant kan betalen. Een recherchebureau is gespecialiseerd in het achterhalen van financiële gegevens, zo kan op basis daarvan worden ingeschat of een onderneming kredietwaardig is. Voorkom problemen en grote schade voor uw bedrijf en kies voor zekerheid met een bedrijfsrecherche onderzoek. Zo weet u zeker dat er geen verborgen schulden zijn of dat er andere risico’s een rol spelen.

Onderzoek naar onroerend goed
In bepaalde gevallen is het belangrijk om te weten of iemand onroerend goed op zijn naam heeft staan. Of u bent op zoek naar de eigenaar van een perceel of pand, bijvoorbeeld in verband met bepaalde verplichtingen. Met een verhaalsonderzoek controleert een onderzoeker kadastrale percelen en vroegere of bijzondere aktes zoals een akte van schenking. Ook een onderzoek naar erfdienstbaarheid of akte van splitsing kan voor u van belang zijn. Het achterhalen van een pand- of perceeleigenaar kan belangrijk zijn voor woningverhuurders, makelaars, notarissen, advocaten of gemeentes.

Vermogen
Wij kunnen voor u aan de hand van een volledige naam en geboortedatum in binnen en buitenland onderzoek doen naar (verzwegen) vermogen. Zo is het mogelijk voor ons na te gaan waar iemand bankiert, welke onroerende zaken iemand heeft en bij welke ondernemingen de persoon betrokken is en / of waaruit inkomsten worden gehaald zoals een loondienst verband.

Referentie check
Door een achtergrond onderzoek uit te laten voeren kan QUSO BV voor u uitgebreid referenties nagaan die worden opgegeven door uw sollicitant, leverancier, reseller, klant of zakenpartner.

Identiteit
Indien u twijfelt over de identiteit van uw toekomstige partner, werknemer of zakenrelatie, dan kunnen wij een onderzoek instellen naar de werkelijke naam, geboortedatum en adresgegevens.

Curriculum Vitae
Wanneer u een sollicitant heeft voor een belangrijke functie waarbij diegene in aanraking komt met waardevolle goederen en/of geld, kunnen wij een achtergrond onderzoek instellen naar de sollicitant. Wij kunnen onderzoeken of de CV klopt en waar daadwerkelijk gewerkt is en voor welke periode.

Personen en bedrijven
Wij kunnen via alle openbare bronnen in binnen- en buitenland gegevens over bedrijven en personen vinden die voor u interessant kunnen zijn in een achtergrond onderzoek. Tevens kunnen wij informatie over de personen achter een bedrijf achterhalen, zodat u een goede inschatting kunt maken of u met dit bedrijf zaken wilt doen.

Opleidingen en diploma’s
Twijfelt u over de behaalde certificaten en diploma’s van uw aankomende werknemer? Wij kunnen dit controleren.

Credit en debit check
Door een achtergrond onderzoek uit te laten voeren door QUSO BV kunnen wij de kredietwaardigheid van een bedrijf of persoon trachten te achterhalen. Dit zal gebeuren middels alle openbare bronnen die beschikbaar zijn.

Internet en Social Media
Door middel van een achtergrond onderzoek kunnen wij onderzoeken hoe uw werknemers en aankomende werknemers zich gedragen op het internet en Social Media. Tevens kunnen wij onderzoeken welke positieve of negatieve referenties er zijn over het bedrijf waar u zaken mee wilt doen en hoe zij zich profileren op het internet.

* Bij alle informatie onderzoeken houden wij ons aan de hiervoor geldende wettelijke regelgeving.

Hoe lang duurt een achtergrond onderzoek

Wij leveren alle achtergrond informatie binnen de met u afgesproken termijn. Hier staat gemiddeld 10 werkdagen voor, maar spoedopdrachten zijn mogelijk na overleg. U ontvangt een volledig rapport met hierin alle bevindingen.

Wat kost een achtergrond onderzoek?

De kosten van een achtergrond informatie onderzoek hangen af van de te onderzoeken zaken. Hierom vragen wij altijd om uw verzoek telefonisch of via de email met ons op te nemen, zodat wij tot een helder en inzichtelijke kostenopgaaf kunnen komen.

QUSO BV voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen. Lees hier alle eisen waar een Recherchebureau aan moet voldoen >>