1. Home
  2. Prive detective
  3. Achtergrond onderzoek

Achtergrond onderzoek

Als detectivebureau zijn wij gespecialiseerd in verschillende soorten achtergrond onderzoeken. Zo kunnen wij onderzoek doen naar het verleden van personen en nagaan of hetgeen is verteld of op schrift staat de waarheid is. Verder kunnen deze achtergrond onderzoeken van grote waarde zijn op zowel zakelijk vlak bij nieuwe partners, leveranciers of personeel en privé bij in de relationele sfeer, maar ook bij (verkoop) transacties.

Wij beschikken over een vergunning van het Ministerie van Justitie (POB 821) en al onze bevindingen kunnen worden gebruikt in een mogelijk rechtszaak.

Een achtergrond informatie onderzoek door QUSO BV kan u in veel gevallen extra informatie opleveren om tot een goede beslissing te komen. U kunt een achtergrond onderzoek uit laten voeren wanneer u een vordering wilt incasseren, een aankomende medewerker of nieuwe zakenpartner wilt laten screenen of meer informatie over personen of bedrijven wilt achterhalen. In al deze gevallen kan een achtergrond informatie onderzoek uitkomst bieden.

QUSO BV kan een achtergrond informatie onderzoek verrichten naar verhaalobjecten zoals roerende- en onroerende goederen. Middels een achtergrond informatie onderzoek kunnen wij informatie achterhalen, zodat u mogelijk genoeg aanknopingspunten heeft om de in beslag mogelijkheden in kaart te brengen en de vermogenspositie van de andere partij te onderzoeken.

Wij leveren alle achtergrond informatie binnen de met u afgesproken termijn. Hier staat gemiddeld 10 werkdagen voor, maar spoedopdrachten zijn mogelijk. U ontvangt een volledig rapport met hierin alle bevindingen.

Achtergrond informatie: identiteit

Indien u twijfelt over de identiteit van uw toekomstige partner, werknemer of zakenrelatie, dan kunnen wij een onderzoek instellen naar de werkelijke naam, geboortedatum en adresgegevens.

Achtergrond informatie: Vermogen

Wij kunnen voor u aan de hand van een volledige naam en geboortedatum in binnen en buitenland onderzoek doen naar (verzwegen) vermogen. Zo is het mogelijk voor ons na te gaan waar iemand bankiert, welke onroerende zaken iemand heeft en bij welke ondernemingen de persoon betrokken is en / of waaruit inkomsten worden gehaald zoals een loondienst verband.

Achtergrond informatie: Curriculum Vitae

Wanneer u een sollicitant heeft voor een belangrijke functie waarbij diegene in aanraking komt met waardevolle goederen en/of geld, kunnen wij een achtergrond onderzoek instellen naar de sollicitant. Wij kunnen onderzoeken of de CV klopt en waar daadwerkelijk gewerkt is en voor welke periode.

Achtergrond informatie: opleidingen en diploma’s

Twijfelt u over de behaalde certificaten en diploma’s van uw aankomende werknemer? Wij kunnen dit controleren.

Achtergrond informatie: referentie check

Door een achtergrond onderzoek uit te laten voeren kan QUSO BV voor u uitgebreid referenties nagaan die worden opgegeven door uw sollicitant, leverancier, reseller, klant of zakenpartner.

Achtergrond informatie: personen en bedrijven

Wij kunnen via alle openbare bronnen in binnen- en buitenland gegevens over bedrijven en personen vinden die voor u interessant kunnen zijn in een achtergrond onderzoek. Tevens kunnen wij informatie over de personen achter een bedrijf achterhalen, zodat u een goede inschatting kunt maken of u met dit bedrijf zaken wilt doen.

Achtergrond informatie: credit en debit check

Door een achtergrond onderzoek uit te laten voeren door QUSO BV kunnen wij de kredietwaardigheid van een bedrijf of persoon trachten te achterhalen. Dit zal gebeuren middels alle openbare bronnen die beschikbaar zijn.

Achtergrond informatie: internet en Social Media

Door middel van een achtergrond onderzoek kunnen wij onderzoeken hoe uw werknemers en aankomende werknemers zich gedragen op het internet en Social Media. Tevens kunnen wij onderzoeken welke positieve of negatieve referenties er zijn over het bedrijf waar u zaken mee wilt doen en hoe zij zich profileren op het internet.

De kosten van een achtergrond informatie onderzoek hangen af van de te onderzoeken zaken. Hierom vragen wij altijd om uw verzoek telefonisch of via de email met ons op te nemen, zodat wij tot een helder en inzichtelijke kostenopgaaf kunnen komen.

* Bij alle informatie onderzoeken houden wij ons aan de hiervoor geldende wettelijke regelgeving.

QUSO BV voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen. Lees hier alle eisen waar een Recherchebureau aan moet voldoen >>

Menu