1. Home
  2. Bedrijfsrecherche
  3. Antecedenten onderzoek

Antecedenten onderzoek

Een antecedentenonderzoek door QUSO BV kan u in veel gevallen extra informatie opleveren om tot een goede beslissing te komen. U kunt een antecedenten onderzoek uit laten voeren wanneer u een nieuwe medewerker wenst aan te nemen, nieuwe zakenpartner wilt laten screenen of meer informatie over personen of bedrijven wilt achterhalen. Door onze jarenlange ervaring en breed netwerk kunnen wij meer informatie achterhalen dan zo voor handen is.

Onderzoek naar iemands verleden

Het antecedentenonderzoek is niet hetzelfde als een verklaring omtrent het gedrag. In dit laatste geval kijkt u of de sollicitant een strafblad heeft. Bij een gunstige verklaring omtrent het gedrag kan de sollicitant nog steeds een crimineel verleden hebben. Mogelijk vormt deze persoon een risico voor uw bedrijf. Denk maar eens aan verschillende vormen van bedrijfsfraude met financiële schade tot gevolg. Dankzij een onderzoek naar iemands verleden krijgt u meer inzicht in diens achtergronden.

Hoe werkt het antecedentenonderzoek?

Met dit onderzoek krijgt u een goed inzicht in het verleden van de sollicitant. Tijdens het onderzoek wordt de persoon op de volgende zaken nagetrokken:

– Volledige naam en huidige woonadres
– Geldigheid van paspoort en/of rijbewijs
– Controle of diploma’s en certificaten wel echt behaald zijn
– Natrekken van curriculum vitae en eventuele referenties
– Bekijken of er een concurrentiebeding van toepassing is
– Financiële gegevens zoals schulden, vermogen of een BKR registratie
– Online activiteiten op social media en fora

Maar ook: crimineel verleden zoals een strafblad of Justitieel onderzoek. In verband met de privacywetgeving is het niet mogelijk om iemands strafrechtelijk verleden te checken. Wel kan een verklaring van onbesproken (goed) gedrag opgevraagd worden en kunnen mogelijke hiaten in het cv dan wel de huisvesting aanwijzingen geven. Deze verklaring is bij de gemeente verkrijgbaar.

Geregistreerd bij Autoriteit persoonsgegevens

Gelegitimeerd door de Politie

POB nummer

ND nummer

Wat kost een antecedentenonderzoek?

De kosten van een antecedenten onderzoek hangen af van de te onderzoeken zaken. Hierom vragen wij altijd om uw verzoek telefonisch of via de email met ons op te nemen, zodat wij tot een helder en inzichtelijke kostenopgaaf kunnen komen.

Privacy wetgeving antecedentenonderzoek

Een antecedentenonderzoek uitvoeren mag alleen bij gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat sollicitanten voor de functie integer/betrouwbaar moeten zijn. U heeft voor dit onderzoek altijd een informatieplicht richting de sollicitant. U laat weten wat u gaat onderzoeken en wat hier de uitkomst van is. Het opvragen van medische gegevens valt niet onder het antecedentenonderzoek, tenzij een medische keuring van toepassing is.
Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt u rekening met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Antecedentenonderzoek uit laten voeren

Wij hebben zeer veel ervaring met het doen antecedentenonderzoeken en verbazen in de meeste gevallen onze opdrachtgevers met de kwaliteit en hoeveelheid informatie welke wij kunnen achterhalen. Dit onderzoek duurt gemiddeld 10 werkdagen. Heeft u een spoedopdracht? Bespreek dit met onze bedrijfsrechercheur. Na afloop van het onderzoek ontvangt u een volledig rapport met de gegevens en bevindingen, welke wij ook tegen meerprijs in het Engels of andere taal kunnen leveren. Een antecedentenonderzoek naar een bedrijf is ook mogelijk. Denkt u maar eens aan de kredietwaardigheid van een bedrijf of welke persoon zich in het bestuur bevindt. Hiermee krijgt u een beter beeld van de tegenpartij of samenwerkende partij en helpt u bij het maken van de juiste beslissingen.

* Bij alle onderzoeken houden wij ons aan de hiervoor geldende wettelijke regelgeving.

Lees hier ook meer over ons: Verhaalsonderzoek

Veelgestelde vragen antecedentenonderzoek

Bij een antecedentenonderzoek wordt een sollicitant of zakenpartner gescreend op zijn verleden. De gebeurtenissen (antecedenten) van deze persoon worden nagetrokken tijdens het antecedentenonderzoek. Het doel van het onderzoek is om mogelijke risico’s in iemands profiel te ontdekken zodat hier adequaat op gereageerd kan worden.

Het bedrijf dat een antecedentenonderzoek laat uitvoeren kan zelf bepalen welke zaken onderzocht dienen te worden bij de sollicitant. Zo kan er onder andere gekozen worden om de NAW-gegevens, legitimatiebewijzen, diploma’s en certificaten, curriculum vitae, crimineel verleden, financiële gegevens en online activiteit te controleren.

Een antecedentenonderzoek wordt uitgevoerd door rechercheurs die in dienst zijn bij particuliere bedrijven of de overheid. Denk hierbij aan recherchebureaus, privé detectives en beveiligingsbedrijven.

QUSO BV voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen. Lees hier alle eisen waar een Recherchebureau aan moet voldoen >>