De sluipmoordenaar op de werkvloer: vriendjespolitiek en kliekjesvorming

In menig kantooromgeving blijft vriendjespolitiek een sluimerend probleem. De schaduw van deze kliekjes werpt een donkere wolk over degenen die niet binnen de inner circle vallen. Uit angst om er iets van te zeggen, raken werknemers gevangen tussen ongewenst gedrag en het risico van baanverlies. De impact van deze sociale dynamiek reikt echter veel verder dan een ongemakkelijke sfeer.

Als er een dominante kliek op de werkvloer aanwezig is, hebben zij veel touwtjes in handen. Zij bepalen als collectief wat wel en niet acceptabel is. Degenen die opkomen tegen deze groep worden al snel geconfronteerd met consequenties: van subtiele uitsluiting tot openlijke pesterijen. De keuze tussen zwijgen en spreken lijkt onvermijdelijk, maar beide wegen leiden naar ontevredenheid en ongemak.

Groter risico op ziekteverzuim

Deze ongezonde werkomgeving kan uiteindelijk resulteren in arbeidsgerelateerde ziekmeldingen. De stress die mensen kunnen ervaren door kliekjesvorming kan mentaal en emotioneel zwaar wegen. Als deze gevoelens te lang aanhouden, kan dit op de lange termijn zorgen voor bijvoorbeeld een burn-out. Als werkgever krijg je zo te maken met een groot ziekteverzuim wat op zijn beurt weer zorgt voor verhoogde (werk)druk op het aanwezige personeel.

Andere baan

Uiteindelijk kan het er ook toe leiden dat personeel op zoek gaat naar een andere baan. Een groot verloop binnen een bedrijf is zelden een positief gegeven en je loopt als werkgever de kans om waardevolle arbeidskrachten te verliezen. Voor de werknemers geldt daarnaast dat de zoektocht naar een andere baan een extra stressfactor kan bieden, gezien een nieuwe baan niet in elk werkveld voor het oprapen ligt.

Vertrouwenspersoon

De eerste stap is om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Dit biedt een anoniem platform om de situatie te delen en een formele weg richting de directie of het management. De vertrouwenspersoon kan, indien nodig, het gesprek aangaan met de directeur om maatregelen te treffen om de schadelijke effecten van kliekjesvorming tegen te gaan.

Toegankelijke leidinggevenden

Voor werknemers is het van cruciaal belang om een veilige ruimte te hebben waar ze hun verhaal kunnen delen. Een toegankelijke leidinggevende kan een verschil maken. Het is essentieel om hen te informeren over de kliekvorming en de schadelijke gevolgen daarvan. Een goed voorbereid en gedetailleerd verhaal dat gestaafd is met bewijzen kan dienen als wapen tegen de invloed van de groep.

Verantwoordelijkheid bij de werkgever

Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de werkgever om dit probleem aan te pakken. Een nalatige houding kan niet alleen leiden tot ontevredenheid en verloop van werknemers, maar ook tot ernstige gezondheidsproblemen die het resultaat zijn van onderdrukkende werkomgevingen. De Arbo-arts houdt een waakzaam oog op de situatie en de mate waarin er actie wordt ondernomen.

Vermoed je dat de kliekjes op de werkvloer de grenzen opzoeken of hier zelfs overheen gaan? Wij staan je graag bij in een onderzoek. Lees deze blog voor aanvullende informatie of neem direct contact met ons op om je situatie te bespreken.