Het gevaar van vriendjespolitiek op de werkvloer

Als er vriendjespolitiek heerst op de werkvloer, kan dit erg vervelend zijn voor de werknemers die buiten deze groep vallen. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat deze werknemers ongewenst gedrag waarnemen maar hier niets van durven te zeggen. Ook voor jou als werkgever moet kliekvorming een punt van aandacht zijn. Dit brengt namelijk verschillende gevaren met vergaande gevolgen met zich mee.

Dominant gedrag

In een werkomgeving is het normaal dat mensen met elkaar omgaan en vrienden worden. Het kan echter gevaarlijk worden als er sprake is van kliekjesvorming. Een groep mensen op een afdeling die dominant aanwezig is, kan je vertellen wat je wel en niet kunt doen. Ze kunnen je wegpesten, liegen over dingen en als die club er zit, kan er van alles gestolen worden. Deze mensen helpen elkaar en houden elkaar de hand boven het hoofd. Dit kan ertoe leiden dat een bedrijf heel zwak wordt, omdat er een band is tussen mensen op verschillende posities waardoor ze elkaar allemaal kunnen beschermen.

Actie ondernemen

Als werkgever moet je extra opletten als er sprake is van kliekjesvorming. Die groep moet je uit elkaar halen. Als je signalen krijgt dat er iets aan de hand is, kan die groep zo sterk zijn dat de rest van de afdeling angsten heeft. Daar moet je iets mee doen. Je kunt, afhankelijk van de contracten, afscheid nemen van bepaalde werknemers. Hiervoor is het natuurlijk extra belangrijk om goed te communiceren en te weten wat er aan de hand is. Als je vlugge handel hebt, telefoons, computers, spullen die je makkelijk kwijt kunt, kan er van alles gestolen worden.

Familieleden

Ook het in dienst hebben van meerdere familieleden vormt in zo’n geval een risico. Bij een onderzoek blijkt dan bijvoorbeeld dat er meerdere mensen op verschillende manieren aan elkaar gelinkt zijn. Ze vervullen bijvoorbeeld belangrijke posities zoals leidinggevende. Voor zulke functies is het dus extra belangrijk om een achtergrondcheck te doen zodat je weet hoe de achtergrond in elkaar steekt en welke verbindingen er zijn binnen een bedrijf.

Bij familiebedrijven kan het daarom wel eens flink misgaan. Als daar dingen gebeuren die niet in de haak zijn, ligt ook meteen de hele familie over hoop.

Signaleren

Waar moet je dan nu als werkgever precies op letten om vervelende situaties te voorkomen? Let bijvoorbeeld op werknemers die altijd samen komen, samen gaan, samen lunchen en dominant en luidruchtig aanwezig zijn op de werkvloer. Luister ook naar wat ander personeel zegt. Hoor je bijvoorbeeld dat iemand er nog een eigen handeltje op nahoudt? Dan is dit iets wat je in de gaten moet houden.

Wil je zeker weten dat de structuur binnen jouw bedrijf veilig is? Laat dan een achtergrondcheck uitvoeren voor belangrijke functies of start een onderzoek om jouw bedrijf weer van A tot Z op orde te brengen.