1. Home
  2. Bedrijfsrecherche
  3. Risk management

Risk management

Risk management is erop gericht om alle zwakke plekken in kaart te brengen binnen uw organisatie en hier oplossingen voor te bieden. Om dit te bewerkstelligen worden in overleg vastgestelde bedrijfsprocessen onderworpen aan een uitvoerig onderzoek, waarin niet alleen gezocht wordt naar de meest zichtbare vormen van fraude/criminaliteit (bijvoorbeeld een greep uit de kassa) maar juist ook naar de zwakke plekken binnen de organisatie. Dit kunnen personen, contacten maar ook de bedrijfscultuur zelf zijn. Interne controle is dan ook een van de belangrijkste aspecten binnen het onderzoek.

Denk hierbij aan de integriteit en loyaliteit van uw medewerkers. Handelen zij naar uw normen en waarden of heerst er een cultuur waarbinnen zij hun eigen weg kunnen gaan?  Een ander belangrijk punt binnen de bedrijfscultuur is het voorhanden zijn van belangrijke documenten, informatie maar ook geld. Hoe makkelijk wordt het uw medewerkers gemaakt om over de schreef te gaan?

Dit zijn een aantal aspecten die uitgebreid aan bod komen in de risico analyse. Het doorlichten van bedrijfsprocessen kan binnen uw eigen organisatie van pas komen maar zeker ook bij overnames van andere bedrijven. Transparantie is in deze gevallen uiterst belangrijk. Komen de bedrijfsculturen bijvoorbeeld overeen en sluiten de bedrijfsprocessen bij elkaar aan? Wat voor soort personen haalt u binnen uw eigen organisatie? Uw concurrentiepositie en imago zal zeker verbeteren wanneer er optimale kennis bestaat over zwakke schakels en zwakke plekken binnen uw organisatie.

Risk management door een Recherchebureau kan u helpen fraude en diefstal binnen uw bedrijf te voorkomen.

Risk management toepassen

Met risk management beheerst u risico’s optimaal. Zo brengt u uw organisatie in balans en pakt kwetsbaarheden op verschillende punten aan. Denk hierbij aan integer personeel, het productieproces optimaliseren en het vermijden of aanpakken van opzettelijke fraude. Zichtbare fraude of criminaliteit is gemakkelijk aantoonbaar, het gaat echter om de zwakke plekken binnen het bedrijf.

Risk management betekent een risicoanalyse maken van uw bedrijfsprocessen, deze goed doorlichten en bekijken waar het mis zou kunnen gaan. Hoe gaat het personeel met informatie, goederen of geldstromenom? In hoeverre ligt criminaliteit voor het oprapen? Het wordt tijd om risk management binnen uw bedrijf te implementeren. Dit hoeft geen taak van één afdeling te zijn: uitbesteden van risk management zorgt voor een onafhankelijk onderzoek met transparant risicoanalyse. Zo ontdekt u de zwakke schakels binnen uw organisatie.

Naast risk management heeft u de mogelijkheid tot antecedentenonderzoek. Hiermee laat u toekomstig personeel checken op ware identiteit, curriculum vitae, opleidingen en eventueel crimineel verleden. Zo weet u exact wat u binnenhaalt. Dit vermindert het risico op bedrijfsfraude en criminaliteit. Antecedentenonderzoek kan een onderdeel van risk management vormen of hier los van staan.

Bedrijfsfraude herkennen

Het is niet altijd even makkelijk om fraude of criminaliteit binnen uw bedrijf te herkennen. Vaak wordt hierbij gedacht aan grote boekhoudschandalen, maar ook de kleine onderneming loopt risico. Alleen al binnen de detailhandel loopt de jaarlijkse bedrijfsschade op tot een slordige 300 miljoen euro. Binnen alle sectoren zou dit uitkomen op ruim 3 miljard euro. Signalen van bedrijfsfraude zijn zeer hoge declaraties, vermissing van goederen of administratieve/boekhoudkundige cijfers die niet met elkaar matchen.
Vindt u het moeilijk om bedrijfsfraude te herkennen of heeft u geen idee in hoeverre uw bedrijf risico loopt? Risk management brengt de zwakke plekken binnen uw organisatie in kaart.

Dit zijn de risico’s op fraude en criminaliteit

35% van de Nederlandse bedrijven krijgt vroeg of laat te maken met interne bedrijfsfraude. Het gaat hier om strafbare feiten die uw bedrijf schade toebrengen. De meest voorkomende vormen van fraude en criminaliteit binnen het bedrijf zijn:

– Diefstal van goederen of geld, waaronder ook privégebruik van bedrijfseigendommen
– Declaratiefraude waaronder niet gewerkte uren en reiskosten fraude
– Bedrijfsspionage, het uitlekken van gegevens en schending van concurrentiebeding

Overige soorten fraude binnen het bedrijf zijn onterecht ziekteverzuim, onderhandse doorverkoop en acquisitiefraude.
Personeel speelt een grote rol bij interne diefstal. Slechts 20% van al deze gevallen wordt bij de politie aangegeven. Dit resulteert in een daadwerkelijke veroordeling van 2 procent. Schrikbarend lage cijfers als u dit tegenover de hoge financiële schade zet.

Geregistreerd bij Autoriteit persoonsgegevens

Gelegitimeerd door de Politie

POB nummer

ND nummer