1. Home
  2. Bedrijfsrecherche
  3. Risk management

Risk management

Risk management is erop gericht om alle zwakke plekken in kaart te brengen binnen uw organisatie en hier oplossingen voor te bieden. Om dit te bewerkstelligen worden in overleg vastgestelde bedrijfsprocessen onderworpen aan een uitvoerig onderzoek, waarin niet alleen gezocht wordt naar de meest zichtbare vormen van fraude/criminaliteit (bijvoorbeeld een greep uit de kassa) maar juist ook naar de zwakke plekken binnen de organisatie. Dit kunnen personen, contacten maar ook de bedrijfscultuur zelf zijn. Interne controle is dan ook een van de belangrijkste aspecten binnen het onderzoek.

Risk management door een Recherchebureau kan u helpen fraude en diefstal binnen uw bedrijf te voorkomen.

Denk hierbij aan de integriteit en loyaliteit van uw medewerkers. Handelen zij naar uw normen en waarden of heerst er een cultuur waarbinnen zij hun eigen weg kunnen gaan?  Een ander belangrijk punt binnen de bedrijfscultuur is het voorhanden zijn van belangrijke documenten, informatie maar ook geld. Hoe makkelijk wordt het uw medewerkers gemaakt om over de schreef te gaan?

Dit zijn een aantal aspecten die uitgebreid aan bod komen in de risico analyse. Het doorlichten van bedrijfsprocessen kan binnen uw eigen organisatie van pas komen maar zeker ook bij overnames van andere bedrijven. Transparantie is in deze gevallen uiterst belangrijk. Komen de bedrijfsculturen bijvoorbeeld overeen en sluiten de bedrijfsprocessen bij elkaar aan? Wat voor soort personen haalt u binnen uw eigen organisatie? Uw concurrentiepositie en imago zal zeker verbeteren wanneer er optimale kennis bestaat over zwakke schakels en zwakke plekken binnen uw organisatie.

Lees hier ook meer over: Antecedentenonderzoek

Menu