4 tips voor je bedrijfshandboek

Elk bedrijf hoort een bedrijfshandboek te hebben. Dit is zowel voor de werknemer als de werkgever een extra bescherming die onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. De regels die hierin zijn opgenomen zijn rechtsgeldig en kunnen het hele reilen en zeilen van een organisatie omvatten. Met deze vier tips voor het bedrijfshandboek komen zowel werkgever als werknemer niet voor onverwachte verrassingen te staan.

1 De medewerker heeft geen inspraak in het handboek

Het is natuurlijk belangrijk dat de medewerker op de hoogte is van de aanwezigheid van een handboek en de regels die hierin staan goed kent en naleeft. Ondanks dat het handboek dus veel met de medewerker te maken heeft, heeft deze geen inspraak in het opstellen hiervan. De medeweker kan slechts ervoor kiezen, wanneer deze het niet eens is met de regels uit het handboek, de arbeidsvoorwaarden niet te accepteren.

2 Regels rondom werkzaamheden

In het handboek kun je alle regels rondom de werkzaamheden en het uitvoeren hiervan vastleggen. Geldt er bijvoorbeeld een rapportageplicht? Vermeld dit dan. Hetzelfde geldt voor het opvolgen van instructies of het stellen van vragen rondom bepaalde werkzaamheden. Of denk bijvoorbeeld aan het toestaan van een privételefoon op de werkvloer. Je kunt zo nauwkeurig zijn als je zelf wil.

3 Regels rondom werkklimaat en gedrag

Wat zijn de regels rondom te laat komen? Rondom taalgebruik of uiterlijk voorkomen? Al deze zaken kun je vastleggen in het handboek. Binnen het ene bedrijf zal een soepelere omgang worden gehanteerd rondom (grof) taalgebruik dan bij andere bedrijven. Hetzelfde geldt voor het dragen van bepaalde kleding of de omgang met eventuele klanten. Hiervoor kunnen speciale regels gelden die in het handboek worden opgenomen. Het belangrijke is dat je medewerkers alle regels kennen.

4 Regels rondom misdragingen en consequenties

Het allerbelangrijkste zijn natuurlijk de regels rondom misdragingen en de bijbehorende consequenties die in het handboek worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de consequenties van diefstal van bedrijfseigendommen of het verwijderen/misbruiken van vertrouwelijke informatie. Hoe gevoeliger de dienstverlening van een bedrijf is, hoe meer aandacht je aan dit onderdeel wil besteden.

Ben jij benieuwd naar wat nou precies de voordelen van een handboek zijn? Die hebben we in deze blog voor je samengevat. Ben je op zoek naar een betrouwbare partner die een oogje in het zeil houdt en die je kan adviseren over het starten van een eventueel onderzoek naar verdachte medewerkers? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.