Alimentatie onderzoek

Alimentatie onderzoek doen wij om te bewijzen dat uw ex-partner weer samenwoont of een nieuwe werkbetrekking heeft. De financiële gevolgen van een scheiding (alimentatie) hebben vaak vele jaren een grote invloed op uw dagelijks leven. Denkt u dat u ten onrechte alimentatie betaalt, omdat u vermoedt dat uw ex-partner al weer werk heeft of opnieuw is gaan samenwonen? Laat dan nu dit vermoeden met ons alimentatie onderzoek bewijzen en stop met het betalen van partneralimentatie!

Na onze oprichting in 2001 zijn wij als familiebedrijf uitgegroeid tot een middelgroot Prive Detective bureau, gespecialiseerd in verschillende soorten privé detective onderzoeken, zoals onderzoek naar alimentatie fraude met vestigingen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Maaseik (België)

Een nihil stelling van de partneralimentatie wordt door een rechter enkel uitgesproken als aan de voorwaarden wordt voldaan, zoals vermeld in het Burgerlijke Wetboek artikel 1:160 te noemen, samenwonen als zijnde gehuwd.

U kunt bij ons terecht voor alimentatie onderzoek naar:

  • Inwoning nieuwe partner
  • Aantonen economische eenheid
  • Mogelijk (nieuwe) werkgever
  • Verblijfsadres vaststellen
  • Activiteiten (nieuwe) partner

In een alimentatie onderzoek proberen wij aan te tonen dat uw ex-partner een economische eenheid vormt met de nieuwe partner, dan wel samenwoont als zijnde gehuwd. Een dergelijk onderzoek is opgebouwd uit 3 delen, te weten:

1.Samenwonen op hetzelfde adres
2.Het bestaan van een affectieve relatie
3.Het zijn van een economische eenheid

Hoewel het observeren de meest voorkomende manier is van een alimentatie onderzoek is het ook mogelijk door ons digitaal onderzoek te doen of (buurt)verklaringen op te nemen. Erg belangrijk bij elk van de door ons uit te voeren alimentatie onderzoeken is de informatie die wij van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan foto’s, werktijden, vermeende adressen en dergelijke.

Wat kost een alimentatie onderzoek?:
Er is niet precies aan te geven wat de kosten van een alimentatie onderzoek zijn, omdat de inzet per geval afwijkend is. Zo hebben sommige personen een heel regelmatig levensritme, wat het voor ons makkelijker maakt om een patroon vast te stellen, en anderen hebben weer een leefpatroon waar geen peil op te trekken is. Wel zijn eigenlijk alle partneralimentatie onderzoeken lange termijn onderzoeken, omdat door ons moet worden aangetoond dat de situatie structureel zo is. Wel wordt voorafgaand een inzet met daarbij horende kosten afgesproken, zodat u ten alle tijde de controle houdt over de kosten van het alimentatie onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt u door uw vaste contactpersoon binnen recherchebureau QUSO BV op de hoogte gehouden van de voortgang en de kosten om zo gezamenlijk tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen.

Samenwerking familierecht advocaten:
Hoewel wij als recherchebureau een groot aantal alimentatie onderzoeken hebben uitgevoerd, blijft de advocaat degene die bepaalt welk bewijs noodzakelijk is. Door nauw overleg te houden met uw advocaat, zoals het sturen van concept rapportages, wordt voorkomen dat het door ons verzamelde bewijs niet kan rekenen op de steun van uw advocaat. Ook is het op deze manier mogelijk efficiënter met uw budget om te gaan, omdat er enkel zaken worden onderzocht die voor u en uw advocaat van belang zijn. Wanneer u nog geen familierecht advocaat heeft kunnen wij u desgewenst in contact brengen met diverse kantoren die in deze zaken zijn gespecialiseerd.

Eisen Recherchebureau:
Alle particuliere recherchebureaus die in Nederland detective diensten willen aanbieden dienen aan de onderstaande eisen te voldoen. Wanneer u er over denkt om een privé-detective in te huren om een onderzoek te doen is het sterk aan te raden te controleren of het detectivebureau aan deze gestelde eisen voldoet. Er worden namelijk, op websites zoals marktplaats, maar ook op professioneel uitziende webpagina’s privédetective diensten aangeboden door mensen of bedrijven die niet aan de eisen voldoen. Dit kan problemen opleveren met latere rechtsgeldigheid van een rapportage bij een eventuele rechtszaak, maar veelal is ook het daadwerkelijk privé-detective onderzoek van lagere kwaliteit.

Vergunning van het Ministerie van Justitie:
Alle particuliere detectivebureaus dienen in het bezit te zijn van een vergunning. Wanneer er aan een prive-detective bureau een vergunning is toegekend krijgt dit bedrijf een POB nummer toegewezen. U kunt er in ieder geval van uit gaan dat een dergelijk detectivebureau zich aan bepaalde wettelijke eisen houdt. Wanneer dit niet het geval is kan namelijk dit bureau zijn vergunning verliezen.

Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens:
Een particulier detectivebureau dient aangemeld te zijn bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit dat het privédetective bureau de richtlijnen van deze organisatie dient na te leven en dit door het CBP wordt gecontroleerd. Zo worden aan detectivebureaus door dit orgaan bepaalde eisen gesteld die betrekking hebben op privacy en de bewaarduur en wijze van persoonsgegevens.

Overige eisen recherchebureau:
Buiten de branche specifieke eisen zoals hierboven vermeld dienen detectivebureaus natuurlijk ook ingeschreven te staan bij de KvK.

QUSO BV voldoet ruim aan alle gestelde eisen.

Aanpak Recherchebureau QUSO BV:
Wij werken bij onze alimentatie onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

1. Aanleiding:
Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk alimentatie onderzoek wenst in te zetten.
2. Doelstelling:
Wat is het resultaat wat u verwacht met alimentatie onderzoek het onderzoek te behalen.
3. Plan van aanpak:
Hoe gaan wij het alimentatie onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
4. Rapportage:
Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
5. Planning:
De recherche werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
6. Begroting Tarieven:
Afhankelijk van het soort alimentatie onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.

 

Bel nu +31 (0) 30 2920200 voor meer informatie over,
Alimentatie onderzoek of vul ons informatieformulier in.

 

Google