1. Home
 2. Prive detective
 3. Observatie onderzoek

Observatie onderzoek

Wij zijn als recherchebureau gespecialiseerd in verschillende soorten observatie onderzoeken. Zo kunnen wij voor u kijken wie een woning in- of uitgaat, waar iemand heen gaat door ze te volgen en zelfs wat iemand in het buitenland doet op (zaken)reis. Van de bevindingen wordt u telkens op de hoogte gehouden zodat u actief betrokken bent bij het onderzoek en desgewenst is er ook een rapportage door ons op te maken welke gebruik kan worden in de rechtbank.

Wij beschikken over een vergunning van het Ministerie van Justitie (POB 821) en al onze bevindingen in een observatie onderzoek kunnen worden gebruikt in een mogelijke rechtszaak.

Tijdens de observatie kunnen wij contact met u opnemen om de voortgang en verdere stappen te bespreken. Wij hebben het liefst een foto van de persoon en de eventuele voertuiggegevens en natuurlijk het adres waar deze persoon is op een bepaald tijdstip voor aanvang van het observatie onderzoek. U kunt onder andere bij ons terecht voor de volgende detective onderzoeken:

 • Screenen van personen Is degene wel wie hij zegt dat hij/zij is?
 • Vaststellen werkgever
 • Vaststellen woonadres
 • Activiteiten onderzoek
 • Vaststellen relatie
 • Bewijzen oplichting/bedrog

 

Wij kunnen al deze observatie onderzoeken uitvoeren, waarbij wij per dagdeel kunnen worden ingehuurd. In de meeste observatie onderzoeken worden wij benaderd voor het observeren van een persoon die op een bepaalde dag met de auto ergens vertrekt en de eindpositie of de route dient te worden achterhaald. Dit doen wij met een inzet van 2 particulier onderzoekers en 2 auto’s. Vanaf de start van de observatie wordt door ons een verslag bijgehouden met daarin de tijdstippen en activiteiten. Verder zal zoveel als mogelijk gebruik worden gemaakt van video opnamen. Wanneer één bepaalde locatie in de gaten moet worden gehouden is de inzet van 1 onderzoeker voldoende.

Wat zijn de kosten van een observatie onderzoek?

U kunt al een observatie onderzoek laten uitvoeren vanaf € 890,- per dag. Er is niet direct een totaalbedrag te noemen als kosten van een observatie onderzoek, omdat de inzet en aantal benodigde uren per onderzoek afwijkend is. Wel kunnen wij aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek een offerte doen per onderzoeksdag aan de hand van een uurtarief. Wij werken bij observatie onderzoeken per dagdeel en bekijken per dag samen met u of en op welke manier verder overspel onderzoek gewenst is. Op deze manier houdt u steeds controle over de kosten en inzet van het observatie onderzoek.

Alle observatie onderzoeken worden met de grootste discretie behandeld en al onze medewerkers werken aan de hand van onze gedragscode.

Aan welke eisen moet een recherchebureau voldoen?

Alle particuliere recherchebureaus die in Nederland detective diensten willen aanbieden dienen aan de onderstaande eisen te voldoen. Wanneer u er over denkt om een privé-detective in te huren om een onderzoek te doen is het sterk aan te raden te controleren of het detectivebureau aan deze gestelde eisen voldoet. Er worden namelijk, op websites zoals marktplaats, maar ook op professioneel uitziende webpagina’s privédetective diensten aangeboden door mensen of bedrijven die niet aan de eisen voldoen. Dit kan problemen opleveren met latere rechtsgeldigheid van een rapportage bij een eventuele rechtszaak, maar veelal is ook het daadwerkelijk privé-detective onderzoek van lagere kwaliteit.

Vergunning van het Ministerie van Justitie
Alle particuliere detectivebureaus dienen in het bezit te zijn van een vergunning. Wanneer er aan een prive-detective bureau een vergunning is toegekend krijgt dit bedrijf een POB nummer toegewezen. U kunt er in ieder geval van uit gaan dat een dergelijk detectivebureau zich aan bepaalde wettelijke eisen houdt. Wanneer dit niet het geval is kan namelijk dit bureau zijn vergunning verliezen.

Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens
Een particulier detectivebureau dient aangemeld te zijn bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit dat het privédetective bureau de richtlijnen van deze organisatie dient na te leven en dit door het CBP wordt gecontroleerd. Zo worden aan detectivebureaus door dit orgaan bepaalde eisen gesteld die betrekking hebben op privacy en de bewaarduur en wijze van persoonsgegevens.

Overige eisen recherchebureau
Buiten de branche specifieke eisen zoals hierboven vermeld dienen detectivebureaus natuurlijk ook ingeschreven te staan bij de KvK.

Tip voor het inhuren van een recherchebureau:
Wanneer u op het punt staat om een detectivebureau in te schakelen en u heeft een groter onderzoek dan enkel wat uitzoekwerk, dan is het te adviseren een persoonlijk intake gesprek te houden. In dit gesprek krijgt u een gevoel bij de kwaliteit van het prive detectivebureau en kunt u ook vragen naar de resultaten in vergelijkbare zaken.

QUSO BV voldoet ruim aan alle gestelde eisen.

Aanpak Recherchebureau QUSO BV

Wij werken bij onze privé detective onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

 1. Aanleiding:
  Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk observatie onderzoek wenst in te zetten.
 2. Doelstelling:
  Wat is het resultaat wat u verwacht met observatie onderzoek het onderzoek te behalen.
 3. Plan van aanpak:
  Hoe gaan wij het  observatie onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
 4. Rapportage:
  Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
 5. Planning:
  De observatie werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
 6. Begroting Tarieven:
  Afhankelijk van het soort observatie onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.
Menu