1. Home
  2. Prive detective
  3. Observatie onderzoek

Observatie onderzoek

Wij zijn als recherchebureau gespecialiseerd in verschillende soorten observatie onderzoeken. Zo kunnen wij voor u kijken wie een woning in- of uitgaat, waar iemand heen gaat door ze te volgen en zelfs wat iemand in het buitenland doet op (zaken)reis. Van de bevindingen wordt u telkens op de hoogte gehouden zodat u actief betrokken bent bij het onderzoek en desgewenst is er ook een rapportage door ons op te maken welke gebruik kan worden in de rechtbank.

Wat zijn de kosten van een observatie onderzoek?

Er is niet direct een totaalbedrag te noemen als kosten van een observatie onderzoek, omdat de inzet en aantal benodigde uren per onderzoek afwijkend is. Wel kunnen wij aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek een offerte doen per onderzoeksdag aan de hand van een uurtarief. Wij werken bij observatie onderzoeken per dagdeel en bekijken per dag samen met u of en op welke manier verder overspel onderzoek gewenst is. Op deze manier houdt u steeds controle over de kosten en inzet van het observatie onderzoek.

Tijdens de observatie kunnen wij contact met u opnemen om de voortgang en verdere stappen te bespreken. Wij hebben het liefst een foto van de persoon en de eventuele voertuiggegevens en natuurlijk het adres waar deze persoon is op een bepaald tijdstip voor aanvang van het observatie onderzoek. U kunt onder andere bij ons terecht voor de volgende detective onderzoeken:

– Screenen van personen
Is degene wel wie hij zegt dat hij/zij is?
– Vaststellen werkgever
– Vaststellen woonadres
– Activiteiten onderzoek
– Vaststellen relatie
– Bewijzen oplichting/bedrog

Wij kunnen al deze observatie onderzoeken uitvoeren, waarbij wij per dagdeel kunnen worden ingehuurd. In de meeste observatie onderzoeken worden wij benaderd voor het observeren van een persoon die op een bepaalde dag met de auto ergens vertrekt en de eindpositie of de route dient te worden achterhaald. Dit doen wij met een inzet van 2 particulier onderzoekers en 2 auto’s. Vanaf de start van de observatie wordt door ons een verslag bijgehouden met daarin de tijdstippen en activiteiten. Verder zal zoveel als mogelijk gebruik worden gemaakt van video opnamen. Wanneer één bepaalde locatie in de gaten moet worden gehouden is de inzet van 1 onderzoeker voldoende.

Geregistreerd bij Autoriteit persoonsgegevens

Gelegitimeerd door de Politie

POB nummer

ND nummer

QUSO BV voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen. Lees hier alle eisen waar een Recherchebureau aan moet voldoen >>

Aanpak Recherchebureau QUSO BV

Wij werken bij onze privé detective onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

Aanleiding:
Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk observatie onderzoek wenst in te zetten.

Doelstelling:
Wat is het resultaat wat u verwacht met observatie onderzoek het onderzoek te behalen.

Plan van aanpak:
Hoe gaan wij het  observatie onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.

Rapportage:
Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.

Planning:
De observatie werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.

Begroting
Afhankelijk van het soort observatie onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.

Alle observatie onderzoeken worden met de grootste discretie behandeld en al onze medewerkers werken aan de hand van onze gedragscode.