1. Home
  2. Prive detective
  3. Alimentatie onderzoek

Alimentatie onderzoek

Wanneer uw ex-partner opnieuw is gaan samenwonen of het inkomen is veranderd kan het zijn dat u onterecht of teveel partneralimentatie betaald. Wij van Quso doen al onderzoek naar mogelijke alimentatie fraude al sinds 2001 en weten hierdoor precies waar op te letten om tot een goed resultaat te komen. In een kort telefoongesprek bespreken we de haalbaarheid en kosten en meestal kunnen we bij akkoord al op zeer korte termijn met het alimentatie onderzoek beginnen.

Geregistreerd bij Autoriteit persoonsgegevens

Gelegitimeerd door de Politie

POB nummer

ND nummer

Welk soort bewijslast leveren wij?

  • Samenwonen met nieuwe partner
  • Economische eenheid
  • Nieuwe werkgever of inkomen
  • Verblijfsadres vaststellen

Wij hebben een vergunning van het Ministerie van Justitie (POB 821). Al onze bevindingen in een alimentatie onderzoek kunnen worden gebruikt in een rechtszaak.

Bewijzen samenwonen met nieuwe partner

Wanneer uw ex-partner weer is gaan samenwonen maar dit niet aan u heeft gemeld kan dit invloed hebben op het te betalen bedrag aan alimentatie. Een nihil stelling van de partneralimentatie wordt door een rechter enkel uitgesproken als aan de voorwaarden wordt voldaan, zoals vermeld in het Burgerlijke Wetboek artikel 1:160 te noemen, samenwonen als zijnde gehuwd. Een dergelijk onderzoek is opgebouwd uit 3 delen, te weten:

– Samenwonen op hetzelfde adres
– Het bestaan van een affectieve relatie
– Het bestaan van een economische eenheid

Bewijzen van nieuw inkomen of werkbetrekking

Wanneer uw ex-partner een nieuwe werkbetrekking of inkomen heeft kan dit ook van invloed zijn op de hoogte van de te betalen alimentatie. Wij onderzoeken het soort werk, frequentie en andere relevante zaken. Deze bewijzen worden dan aan u gerapporteerd zodat u daarmee vermindering van het te betalen bedrag aan partneralimentatie kunt aanvragen.

Het observeren van de ex-partner is de meest gebruikte onderzoeksmethode een alimentatie onderzoek. Het natuurlijk ook mogelijk andere onderzoek methoden in te zetten. Te denken valt hierbij aan digitaal onderzoek, (buurt)verklaringen of de inzet van technische hulpmiddelen. Erg belangrijk bij een alimentatie onderzoek is de informatie die wij van u ontvangen om zo effectief mogelijk te werken. U kunt hierbij denken aan foto’s, werktijden, adressen en dergelijke.

Wat kost een alimentatie onderzoek?

Helaas is het niet mogelijk om op voorhand precies aan te geven wat de totale kosten van een alimentatie onderzoek zullen zijn. Dit omdat de case en benodigde bewijslast per geval afwijkend is. Zo hebben sommige personen een heel regelmatig levensritme en anderen een leefpatroon waar geen peil op te trekken is. Gemiddeld gezien zijn alimentatie onderzoeken wel langdurige onderzoeken van minimaal enkele weken. Deze lange termijn is nodig omdat moet worden bewezen dat de situatie waarvan we bewijs hebben verzamelt structureel zo is. Voorafgaand aan het alimentatie onderzoek wordt natuurlijk wel een inzet met daarbij horende kosten met u afgesproken. Zo kunt u bijvoorbeeld uitgaan van een uurtarief van € 75,- per onderzoeker. Tijdens het alimentatie onderzoek wordt u door uw vaste contactpersoon binnen recherchebureau QUSO BV op de hoogte gehouden van de voortgang en de kosten om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen.

Pre alimentatie onderzoek

Soms is het verstandig te beginnen met een pre alimentatie onderzoek ofwel vooronderzoek. Wanneer u niet helemaal zeker bent of aan alle voorwaarden voor het nihil stellen van de alimentatie wordt voldaan is een pre alimentatie onderzoek een goede optie. Wij bekijken in dit vooronderzoek binnen een beperkt aantal uren de haalbaarheid. Zo kan er door middel van observaties, internetonderzoek en het horen van getuigen bewijslast worden verkregen welke ook gebruikt kunnen worden bij het eventuele verdere alimentatie onderzoek. Na afronding ontvangt u van ons de resultaten en bespreken we met u de eventuele vervolgstappen. Een pre alimentatie onderzoek kan al plaatsvinden vanaf € 2499,-. De precieze prijs hangt af van het soort onderzoek, de locatie en uw specifieke wensen. Wij maken hiervoor graag een vrijblijvende offerte voor u op.

Verhalen kosten alimentatie onderzoek

In veel gevallen is het mogelijk de kosten die u maakt inzake een alimentatie onderzoek te verhalen op uw ex-partner wanneer u bij de rechtbank in het gelijk wordt gesteld. Buiten de onterecht ontvangen partneralimentatie kan uw advocaat dan tevens de kosten die u heeft gemaakt om ons als recherchebureau in te huren indienen bij de rechtbank.

Samenwerking familierecht advocaten

Hoewel wij door ons jarenlange ervaring weten welk bewijs nodig is, blijft het toch de advocaat die uiteindelijk precies bepaalt welk bewijs en welke hoeveelheid noodzakelijk is. Door nauw overleg te houden met uw advocaat en concept rapportages te overleggen wordt voorkomen dat het door ons verzamelde bewijs niet kan rekenen op de steun van uw advocaat. Ook is het op deze manier mogelijk efficiënter met uw budget om te gaan, omdat er enkel zaken worden onderzocht die voor u en uw advocaat van belang zijn. Wanneer u nog geen familierecht advocaat heeft kunnen wij u in contact brengen met een gespecialiseerde advocaat. Net zoals het inhuren van het juiste recherchebureau belangrijk is voor een succesvol alimentatie onderzoek is dat ook zo bij een advocaat.

Een alimentatie onderzoek starten

Wanneer u een alimentatie onderzoek snel in gang wilt zetten dan kunt u het beste eerst telefonisch contact met u opnemen om uw zaak en mogelijkheden door te spreken. Wij kunnen dan in onze planning kijken op welk moment we het alimentatie onderzoek kunnen starten.

QUSO BV voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen. Lees hier alle eisen waar een Recherchebureau aan moet voldoen >>

Menu