Kan er een case opgebouwd worden zonder hard bewijs?

Als werkgever kun je soms een onderbuikgevoel hebben dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld wanneer er spullen van de werkvloer verdwijnen of wanneer een werknemer langdurig ziek is maar wel op meerdere locaties wordt gesignaleerd die niet passen bij het ziektebeeld. Kun je dan een case opbouwen zo lang je geen hard bewijs hebt? Daar kunnen we eigenlijk heel kort over zijn: nee dat kan niet. In dat geval zijn je mogelijkheden beperkt.

Onderzoek starten op onderbuikgevoel

Stel je bent werkgever en je hebt een onderbuikgevoel. Met alleen een onderbuikgevoel als basis, kun je geen onderzoek starten. De jurisprudentie toont dat werkgevers en recherchebedrijven vaak teruggefloten worden omdat het middel van een onderzoek te zwaar is. De rechter vindt dat je als werkgever eerst nog wat anders had kunnen doen, bijvoorbeeld het gesprek met je werknemer aangaan of een waarschuwing geven.

Hard bewijs noodzakelijk

Er is hard bewijs nodig om een case op te bouwen. Dit kunnen bijvoorbeeld camerabeelden zijn op verschillende dagen waarop te zien is dat een werknemer aan het stelen is. Ook als een werknemer genezing belemmerend gedrag tijdens zijn ziekte vertoont, zoals autorijden wanneer er medicatie geslikt wordt die dit verbiedt of bij de arbo-arts rugklachten aangeven, maar wel zware boodschappentassen/krat(ten) bier sjouwt. Dit soort onwaarheden kunnen gevolgen hebben, en niet alleen voor het ziektebeeld!

Afhankelijk van wat er allemaal geconstateerd wordt, kan dat vergaande consequenties hebben voor het dienstverband. Denk daarbij aan ontslag op staande voet, een vaststellingsovereenkomst enzovoort

Let op: De zwaarte van de zaak bepaalt welke optie beter is. Een gedegen onderzoek kan in sommige gevallen goedkoper uitvallen en een basis voor ontslag zijn.

Waarheidsvinding

Bij Quso doen we aan waarheidsvinding. Soms blijkt uit ons onderzoek dat er niks aan de hand is en kan de werkgever van zijn onderbuikgevoel afkomen. Maar het is belangrijk om te beseffen dat je je case hard moet kunnen maken. Zelfs met een onderzoek kan dat niet altijd. Dat kan frustrerend zijn, maar zonder hard bewijs kun je er niks mee. Wil je zeker weten of jouw onderbuikgevoel bevestigd kan worden? Bij Quso staan we klaar om je te helpen bij waarheidsvinding en het opbouwen van een sterke case op basis van hard bewijs.