1. Home
  2. Nachtreceptie / Nachtportiers

Nachtreceptie / Nachtportiers

In 1999 zijn wij begonnen met het leveren van nachtportiers aan van der Valk Hotels en hebben over de jaren deze diensten uitgebreid naar verschillende andere Hotels.  Wij leveren zowel nachtreceptionisten als beveiligers welke ook wel toezichthouders worden genoemd voor aantrekkelijke All-inn tarieven.

Geregistreerd bij Autoriteit persoonsgegevens

Gelegitimeerd door de Politie

POB nummer

ND nummer

Aannemen van een opdracht

Veel van onze klanten zijn bij ons terecht gekomen via een referentie van een Hotel waar wij al diensten aan leveren. In een persoonlijk gesprek wordt vervolgens gekeken wat er in de nacht wordt verwacht en in hoeverre wij daar een passende oplossing en aanbieding voor kunnen doen. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt waaronder de gewenste kwalificaties van het te plaatsen personeel, maar ook eventuele overname van bestaande nachtportiers wordt opgenomen.

Voor het leveren van onze beveiligingsdiensten hebben wij een vergunning van het Ministerie van Justitie met nummer ND1579

Uitvoeren van de werkzaamheden

De nachtreceptionisten en eventuele toezichthouders werken allen aan een door ons opgestelde checklist die in samenspraak met u wordt aangepast aan het Hotel. Zo is voor een ieder duidelijk welke teken er in de nacht dienen te worden gedaan. De rapportage wordt aan het einde van elke dienst zowel naar het contactpersoon binnen het Hotel als naar onze coordinator doorgezonden, zodat er bij incidenten eventueel direct actie kan worden ondernomen. Korte lijnen dus die ook terugkomen in het verdere contact tussen het personeel, u en onze coordinator. Dit houdt onder andere in dat wij met een vaste regelmaat het tewerkgestelde personeel in de nacht controleren en met u contact houden over eventuele verbeterpunten.

Beveiligingswerkzaamheden

Hoewel er in de meeste hotels ’s nachts een bezetting is van enkel een nachtreceptionist hebben wij bij wat grotere hotels hier een aanvulling op als tweede man welke toezicht houdt en rondes maakt door het hotel. Deze persoon is dus eigenlijk een verlengstuk van de receptionist, zodat die ten alle tijde bij de receptie kan blijven terwijl toch voor de gasten het nodige comfort en veiligheid kan worden geboden. De werkzaamheden van een toezichthouder omvatten onder andere:

  • Controle openstaande nooduitgangen
  • Toezien (Openbare) dronkenschap
  • Beperken geluidsoverlast
  • De-escalerend optreden
  • Tegengaan van vandalisme
  • Benodigdheden brengen naar kamers
  • Controleren brandmeldingen

Graag lichten wij in een persoonlijk gesprek toe wat wij voor u als hotel kunnen betekenen.

Selectieprocedure

Wij onderscheiden ons van andere (beveiliging)bureau´s die deze diensten aanbieden door de speciale selectie procedure van personeel welke wij hanteren. Zo zoeken wij in ons personeelsbestand en eventueel via personeelsadvertenties een gastheer welke aansluit bij de uitstraling en verwachte werkzaamheden van het betreffende hotel en wordt u daar als hotel ook in betrokken. Zo leveren wij voor sommige hotels waar weinig gasten die inchecken zijn nachtportiers welke ook lichte schoonmaakwerkzaamheden, klaarzetten van het ontbijt en dergelijke werkzaamheden verzorgen. In hotels waar het s nachts drukker is verzorgen daarentegen juist weer personeel welke een betere computer kennis heeft en daardoor meerdere gasten die inchecken sneller kan afhandelen.