Gaat uw partner vreemd? Belangrijkste signalen op een rij

Verdenkt u uw partner van vreemdgaan? Dan zijn er verschillende signalen waardoor u dit kunt vermoeden. Waarschijnlijk heeft u een bepaalde gedragsverandering gezien en leidt u daaraan af dat er iets niet in orde is. Het kan gaan om tegenstrijdig gedrag of gedragsveranderingen die er continu zijn.

Signalen van vreemdgaan

Wanneer er het vermoeden bestaat dat uw partner vreemdgaat, is het prettig als de signalen herkend kunnen worden. U kunt denken aan de volgende gedragingen:

  • Later thuis en vaak overwerken
  • Zenuwachtig en geprikkeld reageren
  • Er wordt nauwelijks interesse getoond
  • Er wordt gevraagd wanneer u wel of niet thuis bent
  • De smartphone wordt niet gecontroleerd in uw bijzijn
  • Er wordt meer aandacht aan het uiterlijk besteed
  • Uw partner heeft vaker contant geld bij zich of er zijn vreemde transacties per bank
  • Op vreemde tijden is uw partner niet thuis
  • Uw partner heeft minder behoefte aan seksueel contact
  • Uw partner is op sommige momenten niet bereikbaar

Is er sprake van de bovenstaande gedragingen of zijn er andere signalen die op vreemdgaan duiden? Dan is het belangrijk het daar samen over te hebben. Echter kan het zo zijn dat dit geen bevredigend resultaat geeft. In dat geval kan het zinvol zijn om op dit nader te onderzoeken. U wilt de bevestiging dat er iemand anders in het spel is of dat dit niet zo is.

Sluitend bewijs voor overspel

Quso is als detectivebureau gespecialiseerd in het doen van onderzoek naar overspel. Quso is door het Ministerie van Justitie erkend en al sinds 2001 gespecialiseerd in het doen van onderzoek. In binnen- en buitenland kan er onderzoek worden gedaan naar de gedragingen van uw partner. Vervolgens kunnen wij uw vermoeden bevestigen of ontkrachten.

Hoe werkt onderzoek doen naar overspel bij Quso?

Als er onderzoek wordt gedaan naar overspel, gaat dit over het algemeen om observaties. Uw partner zal worden geobserveerd en de activiteiten worden bijgehouden, op basis van deze activiteiten kan worden aangetoond of er sprake is van overspel. Tijdens het onderzoek is het belangrijk om voldoende informatie van u te ontvangen. Denk aan belangrijke adressen, foto’s van uw partner en dagen of tijden waarop uw partner zich op specifieke locaties behoort te bevinden. Vervolgens worden er in overleg observaties ingepland. Er wordt gekozen voor meestal één of twee onderzoekers, afhankelijk van de manier waarop er onderzocht wordt en op welke locaties het onderzoek plaatsvindt. Als het onderzoek is afgerond wordt er een heldere rapportage van de bevindingen gemaakt. Door middel van video’s en foto’s wordt de rapportage onderbouwd. U krijgt een vast contactpersoon bij Quso en u wordt op de hoogte gehouden van de kosten en voortgang van het onderzoek. Zo kan er een vruchtbare samenwerking ontstaan en weet u aan het einde van het onderzoek of uw partner wel of niet vreemdgaat.