Belangrijk: neem één keer per kwartaal de spelregels door met je management

Belangrijk: neem één keer per kwartaal de spelregels door met je management

Wil je problemen op de werkvloer zoveel mogelijk voorkomen? Dan is het belangrijk dat iedereen binnen jouw organisatie op de hoogte is van alle spelregels die gelden binnen de werkomgeving. Het regelmatig doornemen van deze spelregels met je managementteam helpt niet alleen een productieve werkcultuur te bevorderen, maar zorgt er ook voor dat misdragingen minder vaak voorkomen.

Een goed bedrijfshandboek vormt de basis van de spelregels die in jouw organisatie gelden. Dit referentiedocument helpt iedereen bij het creëren van duidelijkheid en consistentie op de werkvloer. Eerder gaven we al vier handige tips voor het opstellen van een effectief bedrijfshandboek. Het is van groot belang dat deze informatie periodiek wordt herzien en bijgewerkt om aan veranderende behoeften en wet- en regelgeving te voldoen.

Altijd op de hoogte

Door regelmatig de spelregels door te nemen met je managementteam, zorg je ervoor dat zij goed op de hoogte zijn van de inhoud van het bedrijfshandboek. Hierdoor kunnen zij een voorbeeldfunctie aannemen en hun teamleden begeleiden in het naleven van de spelregels. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de kennis van de regels altijd up-to-date is en dus niet naar de achtergrond verdwijnt en vergeten wordt.

Gevolgen als de regels wazig worden

Doe je dit niet, dan worden de regels op de werkvloer steeds waziger. Wanneer niemand zich meer bewust is van welke regels er gelden, gaan mensen uiteindelijk vrijheden opzoeken die op hun beurt weer kunnen leiden tot daadwerkelijke overtredingen. Denk hierbij aan ongepast gedrag op de werkvloer, laksheid rondom de werktijden, onterechte (langdurige) ziekmelding of het verduisteren van bedrijfseigendommen.

Belangrijke punten

Tijdens de kwartaalbespreking met het managementteam kun je de belangrijkste aspecten van het bedrijfshandboek behandelen. Bespreek de gedragscode, regels met betrekking tot vertrouwelijkheid, omgang met klanten en collega’s, en andere relevante onderwerpen. Zorg ervoor dat er ruimte is voor vragen en discussie, zodat het managementteam de spelregels volledig begrijpt en eventuele zorgen of suggesties kan delen.

Door regelmatig de spelregels door te nemen met je managementteam, geef je het goede voorbeeld en creëer je een cultuur waarin iedereen op de hoogte is van en zich houdt aan de geldende regels. Dit bevordert niet alleen een productieve werkomgeving, maar ook een gevoel van veiligheid en respect onder de medewerkers. Neem hier dus de tijd voor om problemen in de toekomst te voorkomen.

Heb je toch het gevoel dat er iets niet in de haak is rondom een situatie of specifieke werknemer? Schakel ons in om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Neem contact op om te informeren naar de mogelijkheden.