1. Home
 2. Bedrijfsrecherche
 3. (Interne) diefstal aantonen

(Interne) diefstal aantonen

Wij hebben als recherchebureau ruime ervaring en alle expertise in huis om diefstal in uw bedrijf te onderzoeken. Buiten het doen van onderzoek naar een feit kunnen wij u ook van dienst zijn in het geven van preventieve maatregelen om diefstal of fraude te voorkomen. Door middel van het doen van een veiligheidsscan brengen wij de zwakke schakels in beeld en kunnen zo gericht advies uitbrengen over eventuele maatregelen.

Bij het aantonen van bedrijfsfraude maken wij gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, zoals observatie en confronterende interviews. Onderstaand geven wij een overzicht van de  mogelijke adviezen en/of maatregelen.

Uit onderzoek naar bedrijfsdiefstal van het NIPO is gebleken dat 42% van alle bedrijven na een (interne) diefstal geen aangifte doet bij de politie. Als belangrijkste reden wordt opgegeven dat er geen of weinig resultaat van wordt verwacht.

Interviews

Veelal blijkt dat medewerker(s) van uw bedrijf bij de bedrijfsdiefstal betrokken zijn. Het houden van interviews met alle betrokkenen en het vergelijken van de hieruit voortvloeiende verklaringen is een effectieve manier om een dader van bedrijfsdiefstal te achterhalen. Veelal is het verstandig om gesprekken over vermeende fraude/diefstal gevallen, als werkgever niet rechtstreeks met de werknemer te houden, maar dit door een derde partij te laten doen. Hierdoor wordt de relatie niet direct verstoord en blijft de mogelijkheid bestaan tot verdere samenwerking.

(Verborgen) Camera’s

Ondanks de huidige privacy wetgeving kan in veel gevallen toch van deze effectieve mogelijkheid van fraude/diefstal onderzoek gebruik worden gemaakt. Wij kunnen u begeleiden in het gehele traject en naar aanleiding van uw wensen maatwerk leveren.

Observatie (ex)- medewerker

Het observeren van een persoon of een bepaalde locatie met behulp van foto- en videoapparatuur is een uitstekende manier om iemands activiteiten vast te leggen en eventuele bedrijfsfraude vast te stellen. Door training, ervaring en gebruikte middelen is het voor ons mogelijk iemands gedragingen ongezien voor u in kaart te brengen en duidelijk aan u te rapporteren. Lees hier meer over: Observatie onderzoek

Kosten interne diefstal onderzoek

Er is geen vast bedrag te geven aan kosten voor een onderzoek naar interne diefstal, omdat de inzet per geval afwijkend is. Wel kunnen wij aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om de fraude/diefstal aan te tonen. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoeksdag aan de hand van een uurtarief.

Aan welke eisen moet een recherchebureau voldoen?

Alle particuliere recherchebureaus die in Nederland detective diensten willen aanbieden dienen aan de onderstaande eisen te voldoen. Wanneer u er over denkt om een privé-detective in te huren om een onderzoek te doen is het sterk aan te raden te controleren of het detectivebureau aan deze gestelde eisen voldoet. Er worden namelijk, op websites zoals marktplaats, maar ook op professioneel uitziende webpagina’s privédetective diensten aangeboden door mensen of bedrijven die niet aan de eisen voldoen. Dit kan problemen opleveren met latere rechtsgeldigheid van een rapportage bij een eventuele rechtszaak, maar veelal is ook het daadwerkelijk privé-detective onderzoek van lagere kwaliteit.

Vergunning van het Ministerie van Justitie
Alle particuliere detectivebureaus dienen in het bezit te zijn van een vergunning. Wanneer er aan een prive-detective bureau een vergunning is toegekend krijgt dit bedrijf een POB nummer toegewezen. U kunt er in ieder geval van uit gaan dat een dergelijk detectivebureau zich aan bepaalde wettelijke eisen houdt. Wanneer dit niet het geval is kan namelijk dit bureau zijn vergunning verliezen.

Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens
Een particulier detectivebureau dient aangemeld te zijn bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit dat het privédetective bureau de richtlijnen van deze organisatie dient na te leven en dit door het CBP wordt gecontroleerd. Zo worden aan detectivebureaus door dit orgaan bepaalde eisen gesteld die betrekking hebben op privacy en de bewaarduur en wijze van persoonsgegevens.

Overige eisen recherchebureau
Buiten de branche specifieke eisen zoals hierboven vermeld dienen detectivebureaus natuurlijk ook ingeschreven te staan bij de KvK.

Tip voor het inhuren van een recherchebureau:
Wanneer u op het punt staat om een detectivebureau in te schakelen en u heeft een groter onderzoek dan enkel wat uitzoekwerk, dan is het te adviseren een persoonlijk intake gesprek te houden. In dit gesprek krijgt u een gevoel bij de kwaliteit van het prive detectivebureau en kunt u ook vragen naar de resultaten in vergelijkbare zaken.

QUSO BV voldoet ruim aan alle gestelde eisen.

Aanpak Recherchebureau QUSO BV

Door onze jarenlange ervaring als bedrijfsrecherche bureau kunnen wij vaak een andere kijk geven op de situatie. Door met u mee te denken en eventueel nauw samen te werken met uw advocaat kan een beter eindresultaat worden bereikt. Bij alle door ons aangeboden onderzoeken houden wij ons aan de geldende wet en regelgeving alsmede aan onze gedragscode. Al onze bedrijfsrecherche en prive detective diensten worden snel, discreet en met zorg voor alle betrokkenen uitgevoerd. Wij werken bij onze fraude/ diefstal onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

 1. Aanleiding:
  Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk fraude/diefstal onderzoek wenst in te zetten.
 2. Doelstelling:
  Welk resultaat verwacht u te behalen door middel van het onderzoek
 3. Plan van aanpak:
  Hoe gaan wij het onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
 4. Rapportage:
  Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
 5. Planning:
  De recherche werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
 6. Begroting Tarieven:
  Afhankelijk van het soort onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.
Menu