1. Home
 2. Bedrijfsrecherche
 3. Interne diefstal aantonen

Interne diefstal aantonen

Wij hebben als recherchebureau ruime ervaring en alle expertise in huis om diefstal in uw bedrijf te onderzoeken. Buiten het doen van onderzoek naar een feit kunnen wij u ook van dienst zijn in het geven van preventieve maatregelen om diefstal of fraude te voorkomen. Door middel van het doen van een veiligheidsscan brengen wij de zwakke schakels in beeld en kunnen zo gericht advies uitbrengen over eventuele maatregelen.

Diefstal op het werk onderzoek: de gevolgen

De bedrijfsrecherche gaat vakkundig te werk. Hij observeert medewerkers, gaat gesprekken aan en maakt eventueel gebruik van hulpmiddelen. Bij aantoonbare diefstal bepaalt u zelf wat de gevolgen voor de werknemer zijn: in veel gevallen zal dit leiden tot ontslag op staande voet.

Is uw bedrijf diefstalgevoelig?

Sommige bedrijven krijgen sneller te maken met (interne) diefstal. Dit heeft niet alleen met het integriteitsbeleid te maken, ook bedrijfsadministratie en de sector spelen een rol. Controleer hieronder of uw bedrijf extra gevoelig is voor diefstal:

 • Een bedrijf met personeelstekorten is kwetsbaarder voor fraude en diefstal
 • Grotere ondernemingen lopen een verhoogd risico op bedrog en interne criminaliteit
 • Sommige sectoren zijn diefstalgevoelig, bijvoorbeeld de logistieke sector of een winkel in merkschoenen

Het moet voor personeel duidelijk zijn wat wel en niet mag. Alle verantwoordelijkheden en huisregels maakt u kenbaar, bij voorkeur schriftelijk. Controleer uw administratie. Bij een rommelige administratie is onduidelijk waar en hoeveel goederen zich in uw bedrijf bevinden. Houd daarbij de geld- en goederenstromen goed in de gaten.

Diefstal in bedrijf aantonen met uitgebreid onderzoek

Bedrijfsdiefstal zorgt voor grote financiële schade. Ruim 42% van alle bedrijven doet hier geen aangifte van bij de politie. Met een uitgebreid onderzoek kunt u zelf diefstal in het bedrijf aantonen. Ons stappenplan maakt inzichtelijk hoe u de dader achterhaalt en welke sancties mogelijk zijn.

Bedrijfsfraude of (interne) diefstal aantonen

Heeft u het vermoeden dat personeel zich schuldig maakt aan fraude of diefstal? Zonder bewijs kunt u geen vervolgstappen ondernemen. Met onderstaande drie tips bewijst u op eenvoudige wijze dat uw bedrijf te maken heeft met diefstal:

 1. beveiligingscamera’s op de werkplek

Zichtbare beveiligingscamera’s werken preventief tegen diefstal. Mocht uw onderneming toch ten prooi vallen aan criminaliteit, dan staat dit duidelijk op beeld. Zorg hierbij voor een strategische plaatsing van meerdere beveiligingscamera’s, bij voorkeur met nachtzicht.

 1. Screening van personeel

Wees voorzichtig met het aannemen van nieuw personeel. Sommige mensen hebben een verleden van oplichting, fraude of diefstal. Screening van personeel vermindert de kans op diefstal.

 1. Onderzoek door bedrijfsrecherche

De dader op heterdaad betrappen is nog altijd de beste methode. Mocht dit niet lukken dan is het beter om eerst eens met personeel of mogelijke daders in gesprek te gaan. Dit komt niet altijd ten goede van de onderlinge verstandhouding. Het inschakelen van bedrijfsrecherche brengt veel meer aan het licht.

Geregistreerd bij Autoriteit persoonsgegevens

Gelegitimeerd door de Politie

POB nummer

ND nummer

Bedrijfsrecherche inschakelen om diefstal aan te tonen

Mag een werkgever bij vermoeden van diefstal een recherchebureau inschakelen? Het controleren van personeel is een inbreuk op de privacy. Dit geldt echter niet in de volgende gevallen:

 • Bij vermoeden van ernstige overtredingen zoals diefstal
 • Wanneer er verdenkingen tegen de werknemer zijn

Vermoeden van diefstal geeft voldoende onderbouwing voor het inzetten van een recherchebureau. De bedrijfsrecherche verricht uitgebreid onderzoek en kan eventuele diefstal aantonen. Blijkt een verdenking terecht, dan heeft u als werknemer de mogelijkheid om de kosten van de bedrijfsrecherche op de werknemer te verhalen. Het is dan belangrijk dat dit goed onderbouwd wordt.

Methoden van onderzoek:

Interviews:
Veelal blijkt dat medewerker(s) van uw bedrijf bij de bedrijfsdiefstal betrokken zijn. Het houden van interviews met alle betrokkenen en het vergelijken van de hieruit voortvloeiende verklaringen is een effectieve manier om een dader van bedrijfsdiefstal te achterhalen. Veelal is het verstandig om gesprekken over vermeende fraude/diefstal gevallen, als werkgever niet rechtstreeks met de werknemer te houden, maar dit door een derde partij te laten doen. Hierdoor wordt de relatie niet direct verstoord en blijft de mogelijkheid bestaan tot verdere samenwerking.

Verborgen camera’s:
Met een verborgen camera is het betrekkelijk eenvoudig om de dief op heterdaad te betrappen. Verborgen camera’s zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Denk aan een dummy rookmelder, lichtschakelaar of thermometer met ingebouwde camera.
Houd rekening met de privacywet. Voor een verborgen camera wordt vooraf geen toestemming gevraagd. Deze mag dan ook alleen gebruikt worden wanneer hier een zwaarwegend belang voor is. Daarnaast mag de verborgen camera niet langer aanwezig zijn dan strikt noodzakelijk. Videobeelden dienen mogelijk als bewijsmateriaal bij ontslag of in een rechtszaak.

Voor het vastleggen van diefstal zijn geluidsopnames niet nodig en volgens de privacywet is het vaak zelfs niet toegestaan om ze te maken. Let erop dat illegaal verkregen bewijsmateriaal niet altijd geaccepteerd wordt binnen de rechtszaal en er mogelijk ook een boete wordt opgelegd.

Observeren personen:
Het observeren van een persoon of een bepaalde locatie met behulp van foto- en videoapparatuur is een uitstekende manier om iemands activiteiten vast te leggen en eventuele bedrijfsfraude vast te stellen. Door training, ervaring en gebruikte middelen is het voor ons mogelijk iemands gedragingen ongezien voor u in kaart te brengen en duidelijk aan u te rapporteren.

Kosten interne diefstal onderzoek

Er is geen vast bedrag te geven aan kosten voor een onderzoek naar interne diefstal, omdat de inzet per geval afwijkend is. Wel kunnen wij aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om de fraude/diefstal aan te tonen. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoeksdag aan de hand van een uurtarief.

QUSO BV voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen. Lees hier alle eisen waar een Recherchebureau aan moet voldoen >>

Aanpak Recherchebureau QUSO BV

Door onze jarenlange ervaring als bedrijfsrecherche bureau kunnen wij vaak een andere kijk geven op de situatie. Door met u mee te denken en eventueel nauw samen te werken met uw advocaat kan een beter eindresultaat worden bereikt. Bij alle door ons aangeboden onderzoeken houden wij ons aan de geldende wet en regelgeving alsmede aan onze gedragscode. Al onze bedrijfsrecherche en prive detective diensten worden snel, discreet en met zorg voor alle betrokkenen uitgevoerd. Wij werken bij onze fraude/ diefstal onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

 1. Aanleiding:
  Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk fraude/diefstal onderzoek wenst in te zetten.
 2. Doelstelling:
  Welk resultaat verwacht u te behalen door middel van het onderzoek
 3. Plan van aanpak:
  Hoe gaan wij het onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
 4. Rapportage:
  Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
 5. Planning:
  De recherche werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
 6. Begroting Tarieven:
  Afhankelijk van het soort onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.