1. Home
  2. Bedrijfsrecherche
  3. Aangifteverzorging

Aangifteverzorging

Voor bedrijven, maar ook voor particulieren is het doen van aangifte tegen een strafbaar feit gelukkig geen alledaagse bezigheid. Op het het moment dat u benadeeld wordt door een persoon die een strafbaar feit heeft gepleegd wilt u natuurlijk dat uw aangifte op de juiste manier wordt opgenomen en uw belangen op een zo goed mogelijke manier worden behartigd. Voor veel van onze klanten verzorgen wij het doen van de aangifte bij de Politie en het gehele traject wat hierbij hoort zodat u ervan verzekerd bent van een zo goed mogelijke afhandeling.

Heeft u te maken met bedrijfsfraude, criminaliteit, oplichting of is er iets opzettelijk vernield? Dan wilt u aangifte bij de politie doen. Niet alleen voor de verzekering, ook ter genoegdoening. Alleen zo heeft u recht op een schadevergoeding en kunnen er daders worden gestraft!

Aangifte doen neemt veel tijd in beslag en is iets waar u liever geen tijd aan spendeert. U kunt het doen van aangifte uitbesteden: dit bespaart u niet alleen veel tijd, u weet zo ook zeker dat het doen van aangifte op de juiste manier gebeurt.

Bij deze aangifteverzorging verdiepen wij ons eerst in uw zaak hebben verdiept en hebben vervolgens een machtiging nodig tot het doen van aangifte. Nadat wij de benodigde informatie en de machtiging hebben ontvangen nemen wij de gehele zaak op ons. Wij verzorgen de aangifte bij de Politie en kijken op welke mogelijke andere manier u eventuele geleden schade kunt verhalen. Zo is het bij aangiftes mogelijk een ‘vordering benadeelde partij’ te laten opnemen of wij kunnen u adviseren en begeleiden in een mogelijke civiele procedure.

Bewijsmateriaal verzamelen

Wordt u geconfronteerd met fraude, bedrog of oplichting? Heeft u vermoedens richting criminaliteit of andere duistere zaken? Voordat u aangifte doet is het belangrijk om zeker te zijn van uw zaak. Met het verzamelen van bewijsmateriaal staat u sterker in uw schoenen en kan een aangifte sneller leiden tot een strafrechtelijke vervolging.

Bij het vermoeden of de constatering van bovenstaande zaken heeft u een gerechtvaardigd belang om gebruik te maken van verborgen camera’s of afluisterapparatuur. Ook kunt u eventueel samenwerken met een bedrijfsrechercheur of privédetective. U ontvangt een uitgebreide rapportage met bewijsmateriaal en daarmee kunt u een waterdicht dossier opbouwen. Met dit dossier kunt u aangifte doen bij de politie.

Aangifte verzorgen en afhandelen

Voor ondernemers kost een aangifte veel tijd en energie. U moet nadenken over het bewijsmateriaal dat u aanreikt en op wie u schade gaat verhalen. Op dit moment krijgt u namelijk te maken met verschillende partijen. De bedrijfsrecherche verzorgt uw complete aangifte, vanaf het eerste contact met de politie tot aan de afhandeling.

U ontvangt advies over de mogelijkheden met betrekking tot een civiele procedure. Dit kan leiden tot een schadevergoeding en een strafrechtelijk vervolging.

Vordering benadeelde partij

Een bijzonder onderdeel van uw aangifte is het vorderen van de benadeelde partij. Deze mag worden ingediend tot een bepaald moment, de bedrijfsrecherche is er precies van op de hoogte hoe dit werkt. Met deze vordering kunt u als slachtoffer een schadevergoeding van de dader vorderen. Hoe hoog deze schadevergoeding is beslist de rechter. Het is belangrijk een eventuele vordering op te nemen bij de aangifte. Wanneer deze ontbreekt, vervalt mogelijk uw aanspraak op een schadevergoeding. De bedrijfsrecherche informeert u over deze vordering en dient de vordering tijdig in.

Kosten aangifteverzorging

Wij nemen het werk van u over en communiceren met de politie en bedrijfsrecherche. Een professioneel recherchebureau is erkend door het ministerie van justitie en beschikt over alle vereiste vergunningen en certificaten. Zo verloopt uw aangifte snel en geheel volgens de regels, zonder dat er zaken over het hoofd worden gezien.

De kosten variëren en hangen af van de complexiteit van het misdrijf. Bij voorkeur neemt u telefonisch contact op, een bedrijfsrechercheur kan vervolgens een passende offerte opstellen. Hierdoor ontstaat er een duidelijk overzicht en weet u precies waar u aan toe bent!

Meer weten? Wij nodigen u van harte uit in één van onze showrooms of spreken u graag persoonlijk! Bereik ons telefonisch en per e-mail via +31(0)302920200 of [email protected].

Geregistreerd bij Autoriteit persoonsgegevens

Gelegitimeerd door de Politie

POB nummer

ND nummer