Het inhuren van een recherchebureau is een grote stap. Wanneer u dan toch besluit een recherchebureau in te huren is het van belang na te gaan of het bureau aan alle gestelde eisen voldoet zodat eventueel verzameld bewijs ook gebruikt kan worden. Buiten het rechtmatige van het verkregen bewijs is het ook zo dat een gedegen recherchebureau zich aan allerlei regelgeving houdt en binnen de geldende wetgeving werkt. Onderstaand gaan wij in op enkele belangrijke punten waar u op moet letten bij het inhuren van een recherchebureau.

Eisen recherchebureau:
Alle particuliere recherchebureaus die in Nederland detective diensten willen aanbieden dienen aan de onderstaande eisen te voldoen. Wanneer u er over denkt om een prive-detective in te huren om een onderzoek te doen is het sterk aan te raden te controleren of het detectivebureau aan deze gestelde eisen voldoet. Er worden namelijk, op websites zoals marktplaats, maar ook op professioneel uitziende webpagina’s privédetective diensten aangeboden door mensen of bedrijven die niet aan de eisen voldoen. Dit kan problemen opleveren met latere rechtsgeldigheid van een rapportage bij een eventuele rechtszaak, maar veelal is ook het daadwerkelijk prive-detective onderzoek van lagere kwaliteit.

Vergunning van het Ministerie van Justitie:
Alle particuliere detectivebureaus dienen in het bezit te zijn van een vergunning. Wanneer er aan een prive-detective bureau een vergunning is toegekend krijgt dit bedrijf een POB nummer toegewezen. U kunt er in ieder geval van uit gaan dat een dergelijk detectivebureau zich aan bepaalde wettelijke eisen houdt. Wanneer dit niet het geval is kan namelijk dit bureau zijn vergunning verliezen.

Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens:
Een particulier detectivebureau dient aangemeld te zijn bij het college bescherming persoonsgegevens. In de praktijk betekend dit dat het prive-detective bureau de richtlijnen van deze organisatie dient na te leven en dit door het CBP wordt gecontroleerd. Zo worden aan detectivebureaus door dit orgaan bepaalde eisen gesteld die betrekking hebben op privacy en de bewaarduur en wijze van persoonsgegevens.

Prive-detective in het bezit van een diploma:
Wanneer een detectivebureau aan de bovenste 2 eisen voldoet kunt u er vanuit gaan dat het bureau in ieder geval aan de voorwaarden voldoen die aan een bedrijf worden gesteld. Wel is het aan te raden hierbuiten te controleren of de personen die dit bedrijf inzet op het door u gegeven onderzoek in het bezit zijn van de benodigde diploma’s. Prive-detectives dienen namelijk een diploma ‘particulier onderzoeker’ te hebben om een legitimatiebewijs particulier recherchebureau te krijgen.

Legitimatiebewijs particulier recherchebureau:
Wanneer een privédetective in het bezit is van het vereiste diploma kan deze een legitimatiebewijs particulier recherchebureau aanvragen. Dit wordt ook wel ‘gele pas’ genoemd en heeft een geldigheid van 3 jaar. Zonder deze pas mag een prive-detective geen onderzoekswerkzaamheden verrichten. Controle hierop is aan te raden, omdat de tegenpartij of rechter in een rechtszaak om overhandiging van deze pas kan vragen.

Overige eisen recherchebureau:
Buiten de branche specifieke eisen zoals hierboven vermeld dienen detectivebureaus natuurlijk ook ingeschreven te staan bij de KvK. .

Tip voor het inhuren van een detectivebureau:
Wanneer u op het punt staat een recherchebureau in te schakelen en u heeft een groter onderzoek dan zomaar wat onderzoek, dan is het aan te raden om een ​​persoonlijk intakegesprek te houden. In dit gesprek krijgt u gevoel voor de kwaliteit van het privédetectivebureau en kunt u ook vragen naar de resultaten in soortgelijke zaken.

Lees hier meer over: Recherchebureau