Welke wet- en regelgeving bestaat er omtrent onderzoek naar ziekteverzuim?

Welke wet – en regelgeving bestaat er omtrent onderzoek naar ziekteverzuim?

Ongeoorloofd ziekteverzuim veroorzaakt financiële schade aan uw onderneming. Wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim is dit reden voor ontslag op staande voet. Het is echter belangrijk om dit eerst aan te tonen. Doet u onderzoek naar ziekteverzuim? Houd rekening met de Europese wet- en regelgeving.

Gevolgen van (ongeoorloofd) ziekteverzuim

Uit onderzoek blijkt dat werknemers in de leeftijd van 35 tot 45 jaar én vrouwen zich het vaakst ziek melden. In de periode 2016 – 2018 is er een duidelijke stijging in het aantal ziekmeldingen te zien. Een zieke werknemer kost u als ondernemer tussen de €200 en €400 per dag. Deze kosten bestaan grotendeels uit loondoorbetaling, kosten voor vervanging en productieverlies. Meldt de werknemer zich onterecht ziek? Niet alleen loopt u financiële schade op, ook raakt u het vertrouwen in de werknemer kwijt. Tijd om actie te ondernemen en onderzoek te verrichten naar ziekteverzuim.

Mag u de werknemer controleren bij ziekmelding?

Met betrekking tot ziekmelding stelt u een aantal huisregels op. Bijvoorbeeld de tijden waarbinnen de werknemer zich ziek moet melden. Het is voor u niet altijd duidelijk wat u wel of niet mag controleren bij een zieke werknemer. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is in 2018 vervangen door de AVG. Dit betekent meer verantwoordelijkheid voor u als werkgever, ook met betrekking tot ziekmeldingen.

  • Bij ziektemelding mag u niet vragen of de werknemer psychische of lichamelijke klachten heeft
  • U mag wel aan de hand van gegevens vaststellen of u loon moet doorbetalen
  • In het kader van loondoorbetaling mag u een beperkt aantal medische gegevens verwerken
  • U mag de werknemer vragen naar de verwachte duur van het ziekteverzuim
  • Ook mag u de werknemer vragen of deze aangepaste of andere werkzaamheden kan verrichten

Misschien staat de ziekte in verband met een eerder bedrijfsongeval. U mag hier ten alle tijden naar vragen. Ook mag u naar het huidige adres of eventuele verpleegadres vragen. Dit heeft u sowieso nodig bij het inschakelen van de bedrijfsarts of de arbodienst.

Onderzoek ziekteverzuim door recherchebureau

Bij ongeoorloofd verzuim hoeft u geen loon door te betalen. Het is belangrijk om te weten dat u de medewerker niet zomaar kunt ontslaan. U moet er alles aan doen om contact met de werknemer te zoeken en ongeoorloofd ziekteverzuim te bewijzen.
Het recherchebureau houdt rekening met de privacy van personen en de Europese privacywetgeving. Hierdoor raakt uw onderneming nooit in de problemen. Tijdens het onderzoek observeert de rechercheur de werknemer en kan deze eventuele andere activiteiten of werkzaamheden vastleggen. Dit onderzoek gebeurt op vooraf vastgestelde dagdelen of dagen. Voor het observeren is één onderzoeker voldoende. Is het nodig de persoon te volgen, dan is de inzet van twee onderzoekers nodig.
Bij het vaststellen van ongeoorloofd ziekteverzuim ontvangt u een heldere rapportage. Deze rapportage is onderbouwd met foto- en video opnamen. Deze bewijsstukken zijn vaak doorslaggevend tijdens een ontslagprocedure. Bovendien kunt u aantonen dat het onderzoek geheel volgens de richtlijnen van de AVG is verricht.

Menu