Welke vormen van bedrijfsfraude kosten het meeste geld?

De financiële schade als gevolg van bedrijfsfraude of criminaliteit loopt in de miljoenen. Sommige sectoren lopen extra risico op bedrijfsfraude. Welke vormen van fraude brengen de hoogste kosten met zich mee? PwC deed hier onderzoeken naar. Ontdek of uw bedrijf fraudegevoelig is.

Veel voorkomende vormen van bedrijfsfraude

Als werkgever komt u vroeg of laat in aanraking met bedrijfsfraude. Dit zijn de meest voorkomende vormen van bedrijfsfraude:

  • Ongeoorloofd ziekteverzuim
  • Bedrijfsspionage waaronder het uitlekken van geheime bedrijfsgegevens
  • Declaratiefraude
  • Onderhandse doorverkoop van goederen
  • Fraude met de urenregistratie
  • Oplichting door een werknemer of derde partij
  • Schending van het concurrentiebeding
  • Interne diefstal
  • Cybercrime

Een standaard fraudeverzekering dekt financiële schade als gevolg van diefstal, cybercrime, oplichting en verduistering. Werkgevers kunnen deze dekking uitbreiden naar kosten van werkhervatting en juridische kosten, bijvoorbeeld bij ongeoorloofd ziekteverzuim of schending van het concurrentiebeding. Het feit dat werkgevers zich hiertegen kunnen verzekeren, geeft aan dat dit ook de meest voorkomende vormen van bedrijfsfraude zijn.

Jaarlijkse financiële schade als gevolg van bedrijfsfraude

Welke vorm van bedrijfsfraude kosten de ondernemer het meeste geld? Het wereldwijde schadebedrag aan bedrijfsfraude bedraagt minstens 5,8 miljard euro. Voor Nederlandse bedrijven betekent dit een jaarlijkse schadepost van ruim 2,5 miljoen euro. Hiermee ligt Nederland boven het gemiddelde in West-Europa. Tijd om te bekijken welke vormen van bedrijfsfraude de grootste financiële schade met zich meebrengen:

Economische criminaliteit
1 op de 3 bedrijven krijgt hiermee te maken: economische criminaliteit. Dit omvat fraude bij aanbestedingen, misbruik van activa, cybercriminaliteit, boekhoudkundige fraude en omkoping. Economische criminaliteit vindt het meest in Afrika en Noord-Amerika plaats. West-Europa staat als vierde op de lijst. Binnen Nederlandse bedrijven zien we cybercrime en boekhoudkundig bedrog het vaakst voorkomen.

Vervalsing en onterecht ziekteverzuim
Zowel vervalsing als onterecht ziekteverzuim zijn veel voorkomende problemen, ongeacht de sector. Met vervalsing bedoelen we declaratiefraude en fraude met reiskosten. Dit zijn zakelijke uitgaven die voor privédoeleinden zijn gebruikt, maar ook fraude met voorschotten of het opvoeren van niet gemaakte parkeerkosten zijn vormen van declaratiefraude.

Onterecht of ongeoorloofd ziekteverzuim kost de werkgever – onterecht – 200 tot 400 euro per dag. Fraude met ziekteverzuim kan de ondernemer jaarlijks 1000 tot tienduizenden euro’s kosten, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Ontdek of uw bedrijf fraudegevoelig is

35% van de Nederlandse bedrijven krijgt te maken met bedrijfsfraude. Het zijn voornamelijk de financiële sector, retail en de communicatiebranche die het meeste risico lopen. Verder zien we bedrijfsfraude veel in de zorg en bij bedrijven die onder eigendom van de staat vallen tegenkomen.
Sectoren die het minste risico lopen op bedrijfsfraude zijn de technologische dienstverlening, chemische bedrijven en de farmaceutische industrie.

Bedrijfsfraude effectief aantonen

Bij vermoeden op bedrijfsfraude is het belangrijk om dit aan te tonen. Alleen dan is juridische vervolging met schadevergoeding mogelijk. Bedrijfsfraude aantonen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het plaatsen van beveiligingscamera’s of administratief onderzoek. Het inschakelen van bedrijfsrecherche blijkt het meest effectief. Dankzij een grondig en rechtsgeldig onderzoek krijgt de ondernemer sluitend bewijs in handen.

Menu