Wat kunt u doen tegen onterecht ziekteverzuim?

Iedereen kan een keertje ziek zijn. Als uw werknemer een aantal dagen ziek is, levert dit hooguit een aantal kleine problemen op. Is uw werknemer langdurig ziek? Dan kan de impact voor uw bedrijf een stuk groter zijn. Zijn er twijfels over het ziekteverzuim? Dan loont het om dit te onderzoeken en kunnen er op basis van een uitgebreide rapportage conclusies worden getrokken. Dit kan betekenen dat het ziekteverzuim gegrond blijkt of dit kan betekenen dat dit niet zo is, in dit geval dient er opgetreden te worden. Op basis daarvan kunt u uw medewerker confronteren en is het mogelijk om over te gaan tot ontslag. Uiteraard wilt u er op dit moment zeker van zijn dat dit gegrond is, anders kan dit de relatie met uw medewerker onnodig verstoren.

Onderzoek laten doen naar ziekteverzuim

Door middel van een onderzoek kunt u achterhalen of ziekteverzuim frauduleus is. Quso kan hiervoor een rechtsgeldige rapportage maken en verwerkt daar eventuele foto’s en video’s bij. Er wordt gelet op de volgende zaken:

  • Klust iemand bij die zich ziek heeft gemeld?

Wanneer iemand zich ziek heeft gemeld is het niet legaal als er wordt bijgeklust. Toch wordt dit soms gedaan, op dat moment is uw medewerker ernstig in overtreding en is er sprake van frauduleus ziekteverzuim. In de meeste gevallen is ontslag op staande voet gegrond.

  • Worden er activiteiten ondernomen die niet passen bij het ziektebeeld?

Als er een bepaald ziektebeeld is gegeven, passen daar bepaalde gedragingen bij. Wanneer deze gedragingen in strijd zijn met het ziektebeeld kunt u dit uit een rapportage opmaken. Afhankelijk van de mate waarin het ziektebeeld verschilt van de activiteiten die uw medewerker onderneemt, kunnen maatregelen worden genomen.

  • Worden er regels rondom het ziekteverzuim overtreden?

Wanneer iemand zich ziek meldt, dienen de regels van het verzuimbeleid gevolgd te worden. Indien dit niet het geval is, kan daar tegen opgetreden worden. Het ziekteverzuimbeleid is altijd maatwerk. Het dient te passen bij de aard van het bedrijf, de omvang en bedrijfscultuur. Het ziekteverzuimbeleid is pas van toepassing als de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft ingestemd. In principe is het een wettelijke plicht voor de werkgever om dit beleid op te stellen. De arbodienst adviseert over dit beleid en daarnaast dragen zij bij aan de manier waarop er invulling aan wordt gegeven. Ook dient er rekening gehouden te worden met speciale groepen werknemers. Bedrijven zijn verplicht om een beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Door middel van een ziekteverzuimbeleid is het mogelijk om vooraf af te spreken hoe men omgaat met ziekteverzuim. Als er een onderzoek plaatsvindt naar ziekteverzuim is het belangrijk om dit beleid bij de hand te nemen en naast de observaties uit een rapportage te leggen. Op basis daarvan kan een eventueel conflict worden opgelost.

Menu