Wanneer heeft het zin om een concurrentiebeding voor de rechter te brengen?

Met het concurrentiebeding beperkt u de medewerker na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Zo voorkomt u dat deze bij een concurrerend bedrijf of als zelfstandige aan de slag gaat. Bij overtreding van het concurrentiebeding is het belangrijk om in actie te komen. Wanneer is het zinvol om naar de rechter te stappen? We leggen het u uit.

Concurrentiebeding: zorg dat het rechtsgeldig is

In het concurrentiebeding maakt u een aantal afspraken. Het gaat hier om het soort werkgever oftewel de concurrent, het soort werkzaamheden en de regio. Daarnaast maakt u afspraken over de geldigheidsduur van het beding.
Het concurrentiebeding is alleen rechtsgeldig wanneer deze in het arbeidscontract van de werknemer staat. Bovendien is de werknemer meerderjarig. Bij een tijdelijk contract moet de werkgever zich aan een aantal extra regels houden.

Werknemer heeft concurrentiebeding overtreden

Gedurende de arbeidsbetrekking doen werknemers belangrijke bedrijfskennis op. Dankzij afspraken voorkomt u dat de concurrent deze bedrijfskennis in handen krijgt. Bij het overtreden van het concurrentiebeding volgt vaak een boete of schadevergoeding plus de eis dat de ex-medewerker zijn werkzaamheden bij de concurrent beëindigt.
Heeft een (ex) medewerker het concurrentiebeding overtreden? Stel uzelf de volgende vragen:

  • Is het concurrentiebeding rechtsgeldig?
  • Wat kunt u vorderen van de werknemer?
  • Is het zinvol om naar de rechter te stappen?

Vooral deze laatste vraag is belangrijk, omdat dit bepaalt of het concurrentiebeding in stand kan blijven.

Procedure concurrentiebeding: de kantonrechter

Bij overtreding van het concurrentiebeding kunt u kiezen voor een kort geding (spoedprocedure) of uitgebreide procedure. De rechter bepaalt uiteindelijk of het concurrentiebeding geldig is en blijft. Hierbij worden een aantal zaken in acht genomen:
Belangenverhouding
Het belang van de werkgever moet schriftelijk gemotiveerd zijn. Is er geen sprake van zwaarwegend belang, dan kan de rechter bepalen om het beding geheel of gedeeltelijk te vernietigen.
Vorige en huidige werkzaamheden
Tijdens de arbeidsduur kan de werknemer andere werkzaamheden gaan uitvoeren. Vallen deze nieuwe werkzaamheden onder de oude arbeidsovereenkomsten, dan komt het concurrentiebeding mogelijk te vervallen.
Schadevergoeding bij beëindiging arbeidsovereenkomst
Krijgt de werknemer ontslag en moet u hier als werkgever schadevergoeding voor betalen, dan vervalt het concurrentiebeding. Ontslag wegens bedrijfseconomische reden valt hier niet onder.
De rechter kan in bovenstaande gevallen bepalen dat het concurrentiebeding niet meer geldig is. Soms wordt het geografisch bereik verkleind, zodat de ex-werknemer toch nieuw werk kan vinden. De rechter kan ook beslissen om het verbod op bepaalde werkzaamheden op te heffen.

Onderzoek naar concurrentiebeding

Wanneer een ex-medewerker de afspraken in het concurrentiebeding niet nakomt, kunt u een boete of schadevergoeding eisen. Hiervoor onderneemt u juridische stappen. U moet kunnen aantonen dat de ex-werknemer in overtreding is. Met een grondig onderzoek en observaties krijgt u bewijs in handen. De bedrijfsrecherche doet onderzoek naar concurrentiebeding en overhandigt u een waterdichte rapportage. Het recherchebureau adviseert u over de rechtsgang en verwijst u naar een gespecialiseerde advocaat.

Menu