Stappenplan inschakelen bedrijfsrechercheur: voor al uw zaken

Twijfels over ziekteverzuim, diefstal / fraude, schending van concurrentiebeding of andere vermoedens kunnen een grote last zijn. Wanneer de werkgever vermoedens heeft kan er een recherchebureau ingeschakeld worden. Omdat bedrijfsrecherche een inbreuk maakt op de privacy is het belangrijk om de juiste stappen te ondernemen.

Eerst met de betreffende werknemer in gesprek

In veel gevallen is het goed om eerst met de betreffende werknemer in gesprek te gaan. Denk aan een zieke werknemer die eigenlijk niet ziek is en thuis zit door problemen op de werkvloer of thuissituatie. Tijdens een gesprek wordt al snel duidelijk of deze problemen intern kunnen worden opgelost.

Bij vermoedens op diefstal of fraude en een prettige arbeidsrelatie met uw personeel kan een gesprek meer duidelijkheid scheppen. Uiteraard is het in dat geval van belang dat de arbeidsrelatie niet verstoord wordt.

Inschakelen van bedrijfsrecherche

Bij sommige zaken is het logisch om een derde partij in te schakelen. Een bedrijfsrechercheur helpt u met onderzoek naar ziekteverzuim, bedrijfsdiefstal en overige fraude. Zijn er vermoedens dat u wordt afgeluisterd (eventueel door uw eigen medewerkers)? Dan kan er een anti afluister onderzoek worden uitgevoerd.

Fraudeonderzoek vindt plaats bij vermoedens op administratieve fraude en het verduisteren van goederen of andere vormen van fraude. Het bewijs dat de bedrijfsrecherche aanlevert is rechtsgeldig en kan gebruikt worden in een rechtszaak.

De bedrijfsrecherche is ook beschikbaar voor onderzoek naar concurrentiebeding, controle van buitendienstmedewerkers, social media onderzoek of huurfraude. Daarnaast kunt u hen inschakelen voor een verhaalsonderzoek of de screening van sollicitanten.

Het eerste contact met de bedrijfsrecherche

Heeft u bij één van bovenstaande zaken hulp nodig? Neem dan contact op met Quso. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. Naderhand van uw onderzoeksbehoefte ontvangt u een plan van aanpak en prijsindicatie. Gaat u hiermee akkoord? Dan gaat het onderzoek van start.

Werkwijze van de bedrijfsrechercheur

Ieder onderzoek is anders, naderhand van de behoefte worden methodieken dan ook aangepast. De onderzoeker maakt gebruik van zijn kennis, ervaring en professionele apparatuur. Denk onder andere aan video- en fotocamera’s.

Tussendoor wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Wilt u het onderzoek voortijdig beëindigen of aanpassen? Dan is dit mogelijk. Na afloop van het onderzoek ontvangt u een uitgebreide reportage. In sommige gevallen ontvangt u een beveiligingsadvies.

Omdat de bedrijfsrechercheur beschikt over een vergunning van het Ministerie van Justitie is deze rapportage rechtsgeldig. Dit betekent dat verzamelde informatie bruikbaar is als wettig bewijsmateriaal.

Inbreuk op het privéleven van de werknemer

Een onderzoek naar een werknemer kan een inbreuk op diens privéleven zijn. Daarom zijn onderzoekers in het geheel op de hoogte van de privacywet. Zo wordt alleen datgene verzameld dat relevant is en wordt er op een verantwoorde manier met informatie omgegaan. Zowel bij geluidsopnames als foto- en filmmateriaal.

Heeft u een dringende vraag of behoefte aan nader onderzoek naar één van uw werknemers? Neem contact op met een erkend bureau zoals Quso.