Sollicitanten screenen verkleint de kans op bedrijfsschade

p class=”p1″>Bij nieuw personeel wilt u niet voor verrassingen komen te staan. Met de juiste screening achterhaalt u of opgegeven informatie klopt. Let erop dat u bij het screenen van personeel gebonden bent aan wet- en regelgeving. Bekijk onze checklist met betrekking tot het screenen van sollicitanten.

 

Maak screening een onderdeel van de sollicitatieprocedure

Het is belangrijk om een geplande screening vooraf aan te kondigen. Het beste is als u dit vermeldt in de vacature, want zo zijn sollicitanten op de hoogte van de screening en kunnen zij hier geen bezwaar tegen maken. Bovendien schrikt het aankondigen van een screening ongewenste kandidaten af. Een goed begin is het halve werk.

Als werkgever bent u verplicht om de identiteit van sollicitanten te controleren. Bij het aangaan van een dienstverband bewaart u een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort in uw administratie.

 

Bekijk ook aangeleverde diploma’s en cijferlijsten. Steeds vaker worden deze vervalst. Op de website van de dienst uitvoering onderwijs (DUO) staat een diplomaregister. Hierin kan de werkgever alle gegevens over diploma’s en certificaten terugvinden. Houd er rekening mee dat het diplomaregister alleen gegevens van hbo en wo vanaf 1996 bevat. Diploma’s uit het voortgezet onderwijs zijn hier vanaf 2006 aan toegevoegd. Voor mbo-diploma’s heeft u inzage vanaf 2007. Voor andere diploma’s of certificaten moet uw vertrouwen op alternatieve methodes om de echtheid te controleren.

 

Referenties bij vorige werkgevers natrekken

Op een cv vermeldt uw sollicitant eerdere werkgevers. Veel bedrijven vragen niet naar referenties, terwijl het beter is om dit wel te doen. Hiermee krijgt u als werkgever een duidelijk en betrouwbaar beeld van de sollicitant.

Onderzoek tevens of een kandidaat voorkomt in relevante registers zoals het BIG-register. Bij sommige functies is dit vereist en dient dit gecontroleerd te worden.

 

Screening door een onderzoeksbureau laten uitvoeren

Het screenen van sollicitanten en personeel vraagt veel tijd en energie. Vooral voor grote bedrijven of bij het aannemen van nieuw personeel is het niet rendabel om deze werkzaamheden zelf uit te voeren. Met een bedrijfsrecherche onderzoek laat u het screenen van nieuw personeel over aan een ervaringsdeskundige. De bedrijfsrecherche heeft een vergunning van het Ministerie van Justitie en mag hiermee onderzoek binnen het bedrijfsleven verrichten.

Het onderzoek bestaat uit het controleren van identiteits- en NAW-gegevens. Daarnaast wordt bekeken of het cv van de sollicitant overeenkomt met andere informatie, zo wordt bijvoorbeeld social media nagelopen. Al deze zaken zijn belangrijk, u wilt tenslotte betrouwbaar personeel in dienst nemen.

Het recherchebureau bekijkt of er sprake is van belangenverstrengelingen vanuit nevenactiviteiten. Hiermee voorkomt u dat een nieuwe werknemer de directe concurrent van uw eigen bedrijf is.

Ook wordt er gekeken naar bijvoorbeeld een strafblad of een crimineel verleden, op basis van uw wensen kan er van alles onderzocht worden.

 

Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf mei 2018 wordt de Wet Bescherming persoonsgegevens vervangen door de algemene verordening gegevensbescherming AVG. Bij het screenen van personeel is het belangrijk dat u persoonsgegevens van sollicitanten goed beschermt. Zo moet u vooraf toestemming vragen voor een screening. Ook mag u niet zomaar gegevens verwerken. Het recherchebureau houdt rekening met de nieuwste wet- en regelgeving op dit gebied.

 

Menu