Screening voor toekomstige medewerkers: hoe werkt dat?

Met screening van nieuw personeel beperkt u de risico’s voor uw onderneming. Betrouwbare werknemers zijn onmisbaar. Voor bepaalde functies is screening zelfs verplicht. Afhankelijk van de risico’s kiest u voor een lichte tot uitgebreide screening. Welke mogelijkheden zijn er en hoe verloopt dit onderzoek?

Screening naar integriteit

Het screenen van toekomstig personeel heeft altijd hetzelfde doel: informatie verkrijgen over iemands integriteit. Hoe betrouwbaar is de sollicitant? Dankzij screening doorloopt u een eerlijke en transparante sollicitatieprocedure. Lees hieronder de voorwaarden met betrekking tot screening.

Screening sollicitant en de privacy

Een screening heeft altijd invloed op de privacy van toekomstig personeel. Dit betekent dat u iemand niet zomaar mag checken. U geeft vooraf aan dat screening onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure. Aan de hand van deze melding kunnen personen zelf bepalen of ze willen solliciteren op de functie. Na afloop van het onderzoek bent u verplicht de bevindingen met de persoon in kwestie te delen.
Screening betekent het verzamelen en verwerken van privacygevoelige gegevens. Hierbij houdt u zich aan de richtlijnen van de AVG of de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U mag deze gegevens niet zomaar delen en niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Zo werkt screening van toekomstig personeel

Benieuwd hoe screening werkt? Tijdens dit onderzoek, dat ook wel een antecedentenonderzoek wordt genoemd, controleert u de sollicitant op een aantal belangrijke punten:

Identiteit
Controleer naam en adresgegevens. Vraag naar het originele paspoort of identiteitsbewijs en maak hier een kopie van. Tijdens screening wordt de echtheid van het identiteitsbewijs gecontroleerd.

Curriculum vitae en diploma’s
Hoe betrouwbaar is het CV van de sollicitant? Hoe zit het met behaalde diploma’s en certificaten? Op dit gebied wordt aardig wat gefraudeerd. Screening maakt inzichtelijk of het CV en diploma’s geldig zijn.

Activiteiten op social media
Mensen laten steeds vaker sporen op het internet achter. Screening betekent het zoeken naar verdachte berichten op social media of websites.

Belangenverstrengeling en concurrentiebeding
Verricht de sollicitant nevenactiviteiten die een belangenverstrengeling met uw onderneming vormen? Soms is er sprake van een concurrentiebeding. Het is belangrijk om deze zaken uit te sluiten.

Registers die belangrijk zijn voor de functie
Voor zorgverlenende beroepen speelt het BIG-register een belangrijke rol. Komt de sollicitant wel of niet voor in registers die relevant zijn voor de functie? Denk hierbij ook aan bepaalde waarschuwingsregister. Dit is onmisbaar tijdens de sollicitatieprocedure.

Strafbare feiten
Met een verklaring omtrent het gedrag sluit u een relevant strafblad uit. Direct onderzoek naar strafbare feiten in het verleden is vanwege de privacywet niet mogelijk. Wel kunt u meer inzicht verkrijgen via het social media gebruik van de sollicitant.

Menu