Risk management: welke risico’s op fraude en criminaliteit spelen er?

Met risk management of risicobeheer brengt u de risico’s op bedrijfsfraude en criminaliteit in kaart. Deze risico’s komen vanuit verschillende hoeken. In hoeverre is uw bedrijf kwetsbaar? Ontdek de verschillende soorten fraude en hoe u dit zo goed mogelijk kunt voorkomen.

Bedrijfsfraude herkennen

Het is niet altijd even makkelijk om fraude of criminaliteit binnen uw bedrijf te herkennen. Vaak wordt hierbij gedacht aan grote boekhoudschandalen, maar ook de kleine onderneming loopt risico. Alleen al binnen de detailhandel loopt de jaarlijkse bedrijfsschade op tot een slordige 300 miljoen euro. Binnen alle sectoren zou dit uitkomen op ruim 3 miljard euro. Signalen van bedrijfsfraude zijn zeer hoge declaraties, vermissing van goederen of administratieve/boekhoudkundige cijfers die niet met elkaar matchen.
Vindt u het moeilijk om bedrijfsfraude te herkennen of heeft u geen idee in hoeverre uw bedrijf risico loopt? Risk management brengt de zwakke plekken binnen uw organisatie in kaart.

Dit zijn de risico’s op fraude en criminaliteit

35% van de Nederlandse bedrijven krijgt vroeg of laat te maken met interne bedrijfsfraude. Het gaat hier om strafbare feiten die uw bedrijf schade toebrengen. De meest voorkomende vormen van fraude en criminaliteit binnen het bedrijf zijn:

  • Diefstal van goederen of geld, waaronder ook privégebruik van bedrijfseigendommen
  • Declaratiefraude waaronder niet gewerkte uren en reiskosten fraude
  • Bedrijfsspionage, het uitlekken van gegevens en schending van concurrentiebeding

Overige soorten fraude binnen het bedrijf zijn onterecht ziekteverzuim, onderhandse doorverkoop en acquisitiefraude.
Personeel speelt een grote rol bij interne diefstal. Slechts 20% van al deze gevallen wordt bij de politie aangegeven. Dit resulteert in een daadwerkelijke veroordeling van 2 procent. Schrikbarend lage cijfers als u dit tegenover de hoge financiële schade zet.

Risk management toepassen

Met risk management beheerst u risico’s optimaal. Zo brengt u uw organisatie in balans en pakt kwetsbaarheden op verschillende punten aan. Denk hierbij aan integer personeel, het productieproces optimaliseren en het vermijden of aanpakken van opzettelijke fraude. Zichtbare fraude of criminaliteit is gemakkelijk aantoonbaar, het gaat echter om de zwakke plekken binnen het bedrijf.

Risk management betekent een risicoanalyse maken van uw bedrijfsprocessen, deze goed doorlichten en bekijken waar het mis zou kunnen gaan. Hoe gaat het personeel met informatie, goederen of geldstromen om? In hoeverre ligt criminaliteit voor het oprapen? Het wordt tijd om risk management binnen uw bedrijf te implementeren. Dit hoeft geen taak van één afdeling te zijn: uitbesteden van risk management zorgt voor een onafhankelijk onderzoek met transparant risicoanalyse. Zo ontdekt u de zwakke schakels binnen uw organisatie.

Naast risk management heeft u de mogelijkheid tot antecedentenonderzoek. Hiermee laat u toekomstig personeel checken op ware identiteit, curriculum vitae, opleidingen en eventueel crimineel verleden. Zo weet u exact wat u binnenhaalt. Dit vermindert het risico op bedrijfsfraude en criminaliteit. Antecedentenonderzoek kan een onderdeel van risk management vormen of hier los van staan.