Referenties laten onderzoeken door professional

Referenties zijn een aanvulling op de sollicitatie(brief). Mogelijk ontvangt u ook referenties van een zakenpartner, leverancier of reseller. Hoe betrouwbaar zijn deze referenties? Met het referentie onderzoek start u succesvol een nieuwe samenwerking. U krijgt een compleet beeld van de sollicitant of zakelijke relatie zonder dat u hoeft te twijfelen over vage aanbevelingen. Laat dit onderzoek uitvoeren door een professional.

Het belang van een referentie onderzoek

Sollicitanten, klanten of zakelijke relaties presenteren zich op hun best. Hierbij worden feiten soms verdraaid. Ervaringen en prestaties zijn mogelijk aangedikt of in overleg met de referent opgesteld. Beslissingen nemen op basis van vage beweringen of beperkte informatie kan uw bedrijf schade toebrengen. U wilt betrouwbaar personeel of zakendoen. Daarom biedt het referentieonderzoek uitkomst:

  • Het onderzoek controleert opgegeven referenties
  • Openstaande vragen worden beantwoord
  • U krijg een beter inzicht in werkresultaten en kwaliteiten van de persoon of het bedrijf
  • Het onderzoek kost weinig tijd

 

Verschil tussen referentieonderzoek en screening

Het referentieonderzoek is geen screening van een persoon of bedrijf. In dit laatste geval controleert u op harde feiten. Het referentieonderzoek mag dan ook niet als selectiemiddel dienen maar controleert of de sollicitant bij de functie aansluit. Of dat de reseller over voldoende kwaliteiten beschikt. Komt uit het onderzoek naar voren dat de persoon of het bedrijf geschikt is voor de (nieuwe) samenwerking? U kunt dan eventueel kiezen voor screenen. Dit is vooral belangrijk bij functies waarbij de werknemer in aanraking komt met geld of waardevolle bedrijfsgoederen. Dankzij screening bent u verzekerd van integer personeel. In sommige sectoren zoals de kinderopvang is screenings zelfs verplicht!

Regels omtrent referentie onderzoek

Mag u referenties natrekken en is de referent verplicht informatie door te spelen? Er zijn geen duidelijke regels waaraan werkgevers zich moeten houden. Wel zijn er richtlijnen voor referenties. Zo moet u verkregen informatie met de sollicitant of (aanstaande) zakelijke relatie bespreken. Hierbij moet u vermelden hoe u aan deze informatie komt. Bij noodzakelijk aanvullend onderzoek vraagt u vooraf toestemming aan de persoon in kwestie. Bovenstaande richtlijnen worden echter niet altijd opgevolgd. Belangrijker is om te kijken naar het belang van het referentieonderzoek. Voor ondernemers blijkt dit vaak een drempel te zijn, en wel om de volgende redenen:

  • Vrees dat de referent een tegenbod doet
  • Drempelvrees om contact op te nemen met de referent
  • Mogelijk ontvangst van negatieve informatie, omdat de huidige referent uw sollicitant of nieuwe relatie niet kwijt wil
  • Vage en subjectieve informatie

 

Referentieonderzoek uitbesteden

Zelf een referentieonderzoek instellen levert vaak onvoldoende of onjuiste informatie op. Juist om die reden kiest u voor het uitbesteden van een achtergrond informatie onderzoek. Hiervoor schakelt u de privé detective in. Deze trekt opgegeven referenties na. Zonder drempelvrees en met gedegen vakkennis krijgt de privé detective de juiste informatie los. Hierbij wordt rekening gehouden met uw belangen.
U ontvangt informatie over werkervaring, prestaties en betrouwbaarheid van de sollicitant, zakelijke relatie of reseller. Ook verkrijgt u andere waardevolle informatie. Dit helpt u bij het maken van een keuze.