Partneralimentatie

Een onderzoek om te bewijzen dat uw ex-partner weer samenwoont of een nieuwe werkbetrekking heeft en uw partneralimentatie stoppen. De financiële gevolgen van een scheiding (partneralimentatie) hebben vaak vele jaren een grote invloed op uw dagelijks leven. Denkt u dat u ten onrechte partneralimentatie betaalt, omdat u vermoedt dat uw ex-partner al weer werk heeft of opnieuw is gaan samenwonen? Laat dan nu dit vermoeden met een partneralimentatie onderzoek bewijzen en stop met het betalen van partneralimentatie!
U kunt bij ons terecht voor partneralimentatie onderzoek naar:

  • Inwoning nieuwe partner (aantonen economische eenheid)
  • Mogelijk (nieuwe) werkgever
  • Verblijfsadres vaststellen
  • Activiteiten (nieuwe) partner

Veelal wordt door middel van het observeren van uw ex-partner aangetoond dat u ten onrechte partneralimentatie betaalt, maar het is ook mogelijk voor ons digitaal onderzoek te doen of verklaringen of te nemen. Al onze partneralimentatie onderzoeken vinden in nauw overleg plaats met u of uw advocaat zodat constant onze bevindingen kunnen worden afgestemd voor een beter eindresultaat.
Verder wordt een heldere kostenopbouw per partneralimentatie onderzoek gehanteerd en houdt uw vaste contactpersoon binnen QUSO BV u op de hoogte over de voortgang van het partneralimentatie onderzoek.
Erg belangrijk bij elk van de door ons uit te voeren partneralimentatie onderzoeken is de informatie die wij van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan foto’s, werktijden, vermeende adressen en dergelijke.

Wat kost een partneralimentatie onderzoek?:
Er is niet precies aan te geven wat de kosten van een alimentatie onderzoek zijn, omdat de inzet per geval afwijkend is. Zo hebben sommige poersonen een heel regelmatig ritme wat het voor ons makkelijker maakt om een patroon vast te stellen en andere weer een leefpatroon waar geen peil op te trekken is. Wel zijn eigenlijk alle partneralimentatie onderzoek lange termijn onderzoeken, omdat door ons moet worden aangetoond dat de situatie structureel zo is. Wel wordt voorafgaand een inzet met daarbij horende kosten afgesproken, zodat u ten alle tijde de controle houdt over de kosten van het alimentatie onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt u door uw vaste contactpersoon binnen recherchebureau QUSO BV op de hoogte gehouden van de voortgang en de kosten om zo gezamenlijk tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen.

Samenwerking familierecht advocaten:
Hoewel wij als recherchebureau een goot aantal alimentatie onderzoeken hebben uitgevoerd blijft de advocaat degene die bepaalt welk bewijs noodzakelijk is. Door nauw overleg te houden met uw advocaat, zoals het sturen van concept rapportages wordt voorkomen dat het door ons verzamelde bewijs niet kan rekenen op de steun van uw advocaat. Ook is op deze manier mogelijk beter met uw budget om te gaan, omdat er enkel zaken worden onderzocht die door uw advocaat van belang lijken. Wanneer u nog geen familierecht advocaat heeft kunnen wij u desgewenst in contact brengen met diverse kantoren die in de zaken zijn gespecialiseerd