Personen screenen voor verschillende doeleinden

Screening is belangrijk wanneer uw organisatie zaken doet met bedrijven of personen waarvan u de achtergrond niet kent. Met het screenen van personen voorkomt u financiële schade, imagoverlies of andere problematiek. In dit artikel ontdekt u welke mogelijkheden er zijn.

Verificatie van gegevens

Maakt u kennis met bedrijven of neemt u nieuw personeel aan? Dan is het belangrijk om bepaalde gegevens na te trekken. Klopt iemands identiteit en kloppen de gegevens zoals deze worden opgegeven? Een onderzoeker controleert niet alleen namen en adresgegevens, ook legitimatiebewijzen worden geverifieerd.

Sollicitanten frauderen soms met diploma’s, certificaten of academische titels. Het is niet altijd eenvoudig om de juistheid hiervan te controleren. Door ervaren te zijn in recherchewerkzaamheden brengt een onderzoeker de waarheid boven tafel. Referenties worden nagetrokken door contact op te nemen met voormalige werkgevers en ook andere relevante informatie wordt nagetrokken. Het screenen van personen is aan te bevelen voor bedrijven met een financiële afdeling, waar er handel plaatsvindt in waardevolle goederen, als er geldtransacties plaatsvinden of indien andere risicovolle activiteiten worden ondernemen. Ook is een screening van toepassing wanneer het vermoeden bestaat op buitensporige activiteiten, denk aan criminele activiteiten die buiten het werkterrein worden ondernemen of als er een concurrentiebeding wordt geschonden.

Kredietwaardigheid controleren

Zakendoen met andere bedrijven, personen of consumenten betekent vaak risico nemen. Verzeker uzelf ervan dat uw zakenpartner of debiteur kredietwaardig is. Met een toetsing op kredietwaardigheid weet u zeker dat uw zakenpartner, opdrachtgever of klant kan betalen. Een recherchebureau is gespecialiseerd in het achterhalen van financiële gegevens, zo kan op basis daarvan worden ingeschat of een onderneming kredietwaardig is. Voorkom problemen en grote schade voor uw bedrijf en kies voor zekerheid met een bedrijfsrecherche onderzoek. Zo weet u zeker dat er geen verborgen schulden zijn of dat er andere risico’s een rol spelen.

Onderzoek naar onroerend goed

In bepaalde gevallen is het belangrijk om te weten of iemand onroerend goed op zijn naam heeft staan. Of u bent op zoek naar de eigenaar van een perceel of pand, bijvoorbeeld in verband met bepaalde verplichtingen. Met een verhaalsonderzoek controleert een onderzoeker kadastrale percelen en vroegere of bijzondere aktes zoals een akte van schenking. Ook een onderzoek naar erfdienstbaarheid of akte van splitsing kan voor u van belang zijn. Het achterhalen van een pand- of perceeleigenaar kan belangrijk zijn voor woningverhuurders, makelaars, notarissen, advocaten of gemeentes.

Screening van personen en wetgeving

Bij een screening moet de werkgever rekeninghouden met de privacy van een sollicitant of werknemer. Belangrijk is dat de werkgever een aannemelijk belang heeft bij het verrichten van een screening. Kan het doel worden bereikt op een andere manier? Dan moet deze screening worden uitgesteld. Verricht zelf geen uitgebreide screening, wanneer u dit niet op de juiste manier doet kan dat voor grote problemen zorgen. Een onderzoeker houdt rekening met de wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast ontvangt u een uitgebreide en betrouwbare rapportage.

Wij nodigen u van harte uit in één van onze showrooms of spreken u graag persoonlijk! Bereik ons telefonisch en per e-mail via +31(0)302920200 of info@quso.nl.

 

Menu