Onderzoek doen naar ziekteverzuim op een legale manier

Als een medewerker zich langdurig ziek meldt kunnen er twijfels ontstaan over deze ziekmelding. Omdat ziekteverzuim veel geld kost is het belangrijk om in kaart te brengen of het terecht is of niet.

ziekteverzuim-onderzoek-legaal-wettelijk

Ziekteverzuim van het werk

Wanneer iemand lang ziek thuis is wordt het steeds lastiger om de draad weer op te pakken. Het is daarom belangrijk dat iemand zo snel mogelijk weer actief wordt. De wet verbetering poortwachter legt een grote verantwoordelijkheid bij zowel de werkgever als werknemer wanneer er sprake is van ziekteverzuim. Het loon wordt bij ziekte namelijk doorbetaald en soms krijgt een werknemer een ziektewetuitkering.

Via deze link kunt u meer informatie van de Rijksoverheid vinden.

Onderzoek naar ziekteverzuim

Als een werknemer zich onterecht ziek meldt is het mogelijk om hem of haar te ontslaan. Het is echter belangrijk om een stevig dossier te verzamelen voor u dit doet. Om een dossier te verzamelen is het belangrijk om de volgende vragen aan uw medewerker te stellen:

  • Hoe gaat het?
  • Op welke manier brengt u uw dag door?
  • Welke beperkingen heeft u op dit moment?
  • Wat kunt u op dit moment nog wel?

Schrijf goed op welke antwoorden er gegeven worden en documenteer dit in een dossier. U kunt het best wekelijks telefoneren om deze vragen te stellen. Uiteraard is het belangrijk om goed door te vragen.

Lijkt het alsof uw werknemer ziekteherstel probeert te frustreren of het ziekteverzuim verlengt? Dan kan er nader onderzoek benodigd zijn. Ook krijgt u mogelijk klachten van andere werknemers, mogelijk komen zij met informatie die duidt op onterecht verzuim. Gaat een zieke werknemer contact uit de weg of lijkt het alsof er activiteiten worden ondernomen die niet passen bij het ziektebeeld? Ook dat zijn redenen om nader onderzoek te doen.

Onderzoek naar ziekteverzuim uitbesteden

Omdat het om uw eigen personeel of collega gaat is het logisch dat u zelf liever geen onderzoek doet. Wanneer u dit uitbesteedt kan er door middel van een rechtsgeldige rapportage informatie verzameld worden. De meeste recherchebureaus zullen rapporteren met begeleidend foto- en videomateriaal, alleen op deze manier is het mogelijk om goed bewijsmateriaal te verzamelen.

Het uitbesteden van een onderzoek naar ziekteverzuim doet u bij een recherchebureau dat geregistreerd staat (zoals Quso). Op deze manier weet u zeker dat er volgens de wettelijke richtlijnen onderzoek wordt gedaan en u niet door een rechter wordt afgerekend op uw onderzoeksmethode.

Wanneer er onderzoek wordt gedaan naar ziekteverzuim zullen de volgende zaken onderzocht worden:

  • Er wordt onderzocht of iemand bijverdient tijdens het ziekteverzuim
  • Er wordt onderzocht of iemands activiteiten passen bij het ziektebeeld
  • Er wordt gekeken of er regels van het verzuimbeleid worden overtreden

Onderzoek naar ziekteverzuim laten doen door Quso.nl

Quso is gespecialiseerd in het onderzoeken van ziekteverzuim. Door middel van het schaduwen van uw medewerkers kunnen wij met één of twee onderzoekers informatie verzamelen. Op basis daarvan kunt u beslissen of dit in strijd is met het ziekteverzuim en geldende wet- en regelgeving.

Bij Quso hebben we ervaring met het schaduwen van personen en weten we precies wat er wel en niet mag. Quso is inzetbaar per dag(deel) en volgens een heldere offerte. Wilt u meer informatie? Wij spreken u graag persoonlijk! Bereik ons telefonisch en per e-mail via 030-2920200 of info@quso.nl

 

 

Menu