Onderzoek laten doen naar concurrentiebeding

Uw werknemers doen veel kennis en ervaring op in uw bedrijf. Vertrekt een werknemer en gaat hij of zij met deze kennis aan de slag bij een soortgelijk bedrijf? Dan loopt u mogelijk schade op.

Door middel van concurrentiebeding voorkomt u dat ex-werknemers hetzelfde werk bij een concurrerend bedrijf uitvoeren. Concurrentiebeding legt u vast in het arbeidscontract, zo kunt u uw werknemers daarvan op de hoogte te stellen. Soms houdt de vertrekkende werknemer zich niet aan de afspraak en overtreedt deze het concurrentiebeding. In dat geval is het belangrijk om hier onderzoek naar te laten doen. Zo kunt u snel in actie komen en worden de verliezen beperkt.

Afspraken in een concurrentiebeding

Bij het maken van afspraken moet u zich aan een aantal regels houden. Zo is het concurrentiebeding alleen geldig wanneer dit in het arbeidscontract vermeld staat. Mondelinge afspraken gelden in deze niet als rechtsgeldig. De werknemer moet minstens 18 jaar oud zijn, voor jongeren mag u geen afspraken vastleggen. Daarnaast moet een concurrentiebeding redelijk zijn.

U dient bij een concurrentiebeding te voldoen aan een schriftelijkheidsvereiste. Dit betekent dat het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst of een ander document is ondertekend. Eventueel staat het concurrentiebeding vermeld in de arbeidsvoorwaarden en kan een verwijzing worden gemaakt.

Een concurrentiebeding mag alleen in een vaste arbeidsovereenkomst voorkomen en onder bepaalde voorwaarden in een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Overtreding van het concurrentiebeding

Wanneer uw ex-werknemer de afspraken in het concurrentiebeding overtreedt, kunt u deze een boete opleggen. Hiermee financiert u geleden schade en voorkomt u dat deze ex-werknemer uw afspraken blijft schenden. Voor het nemen van juridische stappen is bewijs nodig. U moet aan kunnen tonen dat een ex-werknemer het concurrentiebeding overtreedt. Wie eist dient te bewijzen: u verricht grondig onderzoek en kan een aanklacht indienen.

Onderzoek naar overtreding concurrentiebeding

U kunt een overtreding pas vaststellen wanneer hier bewijs voor is. Het onderzoek bestaat uit observaties die veel tijd kosten. In dat geval zou u terug kunnen vallen op een recherchebureau. Er wordt bekeken waar uw ex-werknemer werkzaam is en welke functie deze heeft, ook wordt naar de duur van het nieuwe arbeidscontract gekeken. Om een waterdicht dossier op te bouwen wordt vaak ook beeldmateriaal verzameld. Houd er rekening mee dat iemand bespioneren alleen mag wanneer u hier zwaarwegende belangen voor heeft en als een verdenking gegrond is.

Naar de rechtbank

Met het verkregen bewijsmateriaal kunt u een schadevergoeding eisen. Tevens dient de rapportage als bewijsmateriaal in een rechtszaak en kunt u via de officiële weg schadevergoeding eisen. In het verleden zijn dit soort onderzoeken doorslaggevend geweest en zijn er met dit soort onderzoeken veel rechtszaken gewonnen. Een recherchebureau adviseert u over de rechtsgang, het vergaren van bewijsmateriaal en staat u eventueel bij met een gespecialiseerde advocaat. De kosten voor het onderzoek zijn verwaarloosbaar met wat u aan schadevergoeding kunt eisen.

Meer weten?
Wij nodigen u van harte uit in één van onze showrooms of spreken u graag persoonlijk! Bereik ons telefonisch en per e-mail via +31(0)302920200 of info@quso.nl of lees hier meer over ons onderzoek naar: concurrentiebeding

Menu