Onderzoek laten doen naar ex-partner voor partneralimentatie

Wilt u onderzoek laten doen naar uw ex-partner? Dan heeft dit meestal met partneralimentatie te maken. U kunt een partneralimentatie onderzoek doen en achterhalen of uw ex-partner aan de eisen voldoet. Als dit niet het geval blijkt kunt u een rapportage gebruiken als bewijsmateriaal.

Onderzoek laten doen naar ex-partner

Om te bewijzen dat uw ex-partner samenwoont of een nieuwe betrekking heeft, is er onderzoek nodig. Op deze manier kan bewezen worden of er wel of geen alimentatie betaald dient te worden. Door middel van een deskundige rapportage kunt u bewijzen dat het mogelijk is om te stoppen met het betalen van partneralimentatie.

Bij Quso worden de volgende onderzoeken gedaan:

  • Er wordt onderzocht of uw ex-partner samenwoont met een nieuwe partner
  • Er wordt onderzocht of er sprake is van een nieuwe economische eenheid
  • Er kan onderzocht worden of iemand een (nieuwe) werkgever heeft
  • Het verblijfsadres van uw ex-partner kan achterhaald worden
  • Activiteiten met een nieuwe partner kunnen in beeld worden gebracht

Tijdens het alimentatie onderzoek probeert Quso aan te tonen dat er een economische eenheid gevormd wordt met een nieuwe partner. Dit kan bewezen worden op de volgende op verschillende manieren, wij gaan de verschillende mogelijkheden langs tijdens het onderzoek en maken hierover een uitgebreide rapportage.

Er wordt digitaal onderzoek gedaan, er worden observaties uitgevoerd en eventueel worden er verklaringen in de buurt opgegeven. Voor Quso is het belangrijk dat er zoveel mogelijk informatie wordt aangeleverd, denk aan foto’s, werktijden en locaties waar onderzoek gedaan dient te worden. Op deze manier kunnen wij zo efficiënt mogelijk te werk gaan en zo snel mogelijk tot een betrouwbare rapportage komen.

Recherchebureau dient te voldoen aan wettelijke eisen

Een particulier recherchebureau dient aan verschillende eisen te voldoen. Denk aan een vergunning van het Ministerie van Justitie, door middel van een POB nummer kunt u zien of een recherchebureau daarover beschikt. Daarnaast is het belangrijk dat een recherchebureau aangemeld is bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Zo kunt u zeker zijn van de professionaliteit van onderzoekswerkzaamheden en de rechtsgeldigheid van een rapportage. Recherchebureau Quso B.V. is aangemeld en beschikt over een vergunning.

Wat kost het om een alimentatie onderzoek te laten doen?

Wanneer u een alimentatie onderzoek laat doen, kunnen de kosten per geval verschillen. Dit heeft te maken met het vaststellen van patronen. Bij sommige mensen is dit eenvoudig en voorspelbaar, bij veel mensen niet. Daarnaast is het zo dat een alimentatie onderzoek tijd kost. Er dient aangetoond te worden dat een situatie structureel is, alleen in dat geval kan er aangetoond worden dat partneralimentatie niet meer betaald hoeft te worden. Vooraf wordt er een afspraak gemaakt over de kosten van een dergelijk onderzoek, zo behoudt u daar ten alle tijden de controle over. U wordt door middel van een vast contactpersoon op de hoogte gehouden van de voortgang. Zo komt u in samenwerking met Quso tot het beste eindresultaat.

Menu