Onderzoek laten doen door een detective of de politie

Als er vermoedens zijn is dit meestal niet genoeg om de politie in te schakelen. Daarnaast zijn er werkzaamheden die de politie niet doet, dit heeft te maken met andere prioriteiten of de doelstelling van de politie als organisatie. Op dit soort momenten kunt u een detective inschakelen. Wilt u weten wat een detective wel en niet mag? Dan kun u daar meer over lezen in dit artikel.

Kan een detective wet- en regelgeving breken?

Detectives dienen aan wet- en regelgeving te voldoen zoals ieder ander. Er zijn in het civiele recht geen bepalingen die over het onrechtmatig verkrijgen van bewijs gaan, echter mag een detective daar niet te ver in gaan. Dit kan in de rechtszaal namelijk betekenen dat een zaak niet gewonnen wordt omdat er bepaalde grondrechten geschonden zijn. Denk aan de inbreuk op de iemands privacy, deze moet proportioneel en gerechtvaardigd zijn.

Kan een detective in iemands computer of telefoon inbreken?

Dit wordt vaak aan detectives gevraagd, op deze manier kan er namelijk op een eenvoudige manier worden achterhaald of er bepaalde zaken spelen. Het is voor een detective echter niet toegestaan om dit te doen. Een detective maakt op deze manier een ernstige inbreuk op iemands privacy, wel kunt u speciale software op een computer of smartphone installeren. Zo kunt u precies zien wat er op het apparaat gedaan wordt. Houd rekening met de daarvoor geldende wet- en regelgeving. In veel gevallen is het niet legaal om met dit soort software te werken, zeker als men daar niet van op de hoogte is.

Kan een detective iemand volgen?

Ja, een detective mag iemand volgen en observeren. Deze methode is eenvoudig en effectief wanneer het om het oplossen van een dossier gaat. Door middel van observaties kan rechtmatig bewijs worden verkregen en is het mogelijk om een dossier op te lossen. Een detective kan daarmee overspel aantonen of dat een werknemer zich onnodig ziek meldt en tal van andere zaken die op afstand niet mogelijk zijn. Een detective dient hier voldoende geduld voor op te bouwen en kan vervolgens rapporteren naar de opdrachtgever. Op basis daarvan kan er een rechtszaak worden gevoerd of is er aangifte mogelijk.

Kan een detective sneller aan de slag dan de politie?

Een detective kan vrijwel direct aan de slag, bij de politie kan het een tijdje duren voor er aandacht aan een zaak wordt besteed. Dit heeft te maken met het brede pallet aan activiteiten waar een politieorganisatie zich op richt. Wanneer u een detective inschakelt kan er direct tijd voor u vrij worden gemaakt en komt u sneller tot het gewenste resultaat. Uiteraard is er tegelijk ook voldoende geduld nodig om een zaak rond te krijgen. Het kan enige tijd duren voor er voldoende observaties zijn uitgevoerd en er een goed onderbouwd rapport met bevindingen kan worden uitgebracht.