Identiteit laten onderzoeken door prive detective

U doet alleen zaken met betrouwbare organisaties of personen. Dit geldt ook voor het aannemen van nieuw personeel. Identiteitsfraude brengt uw bedrijf ernstige schade toe. Zorg dat u hier geen slachtoffer van wordt! Laat de identiteit van een persoon onderzoeken door een privé detective. Zo weet u 100% zeker met wie u zaken doet.

Over identiteit en identiteitsfraude

De identiteit van een persoon is aantoonbaar middels een identiteitsbewijs. Dit betreft een paspoort of identiteitskaart. Een rijbewijs kan hier mogelijk voor dienen. Een en ander is afhankelijk van het achterliggende doel.
Identiteitsfraude is het stelen van iemands persoonlijke gegevens en zich vervolgens als deze persoon voordoen. Met een valse identiteit is hij of zij in staat om u op te lichten of om de tuin te leiden. Denk hierbij aan een methode om uw bedrijf binnen te komen (bijvoorbeeld sollicitatie) of bedrijfsgegevens te stelen. Met een valse identiteit kan de dader ook een aankoop doen zonder te betalen. Voorkom (financiële) schade en laat onderzoek verrichten naar iemands identiteit.

Zelf identiteit checken

Controleer een sollicitant of zakenrelatie op zijn of haar ware identiteit. Dit kunt u doen door te vragen naar een identiteitsbewijs. Als werkgever bent u hier zelfs verplicht toe. Maak een kopie voor uw eigen administratie.
Vertrouwt u uw nieuwe partner? Helaas wordt er misbruik van vertrouwen gemaakt. Jaarlijks worden heel wat mensen financieel opgelicht. Achteraf blijkt de nieuwe partner een hele andere naam en achtergrond te hebben. Toch heeft u nooit naar diens identiteit gevraagd, simpelweg vanuit vertrouwen.
Identiteitsfraude is strafbaar. Toch gebeurt het op grote schaal. Alleen al onder uitgaande jongeren maakt ruim 20% gebruik van een valse identiteitskaart. Echtheidskenmerken op het paspoort of identiteitskaart helpen u om echt van vals te onderscheiden. Zo zijn deze documenten voorzien van een schaduwwatermerk, kinegram en voelbaar reliëf. Helaas is het voor een leek niet altijd mogelijk om een vals document van een echt paspoort te onderscheiden. Screenen van personen biedt uitkomst.

Onderzoek naar identiteit door privé detective

Laat de ware identiteit door een privé detective onderzoeken. Deze achterhaalt de werkelijke naam, geboortedatum en adresgegevens. Heeft u aanvullende informatie zoals social media-gebruik of vermogensonderzoek nodig? Ook dit is mogelijk. Zo krijgt u een compleet beeld van de persoon waarmee u een (zaken)relatie aan wilt gaan.
Een privé detective inhuren is om verschillende redenen een goede keuze:

  • Grondig onderzoek naar iemands ware identiteit
  • De persoon in kwestie heeft geen vermoeden dat hij gecheckt wordt
  • Uitgebreide rapportage met alle bevindingen

De privé detective heeft een vergunning van het ministerie van Justitie. Dit betekent dat dit bedrijf in bezit is van een POB nummer en zich aan de wettelijke eisen houdt. Bovendien houdt deze rekening met de richtlijnen van de privacywet.
Benieuwd naar de kosten voor een onderzoek naar de identiteit? Neem telefonisch of via de e-mail contact op met de privé detective.