Gebruik peilbaken door Prive Detective soms toch toegestaan

Het gebruik van een peilbaken door een prive detective stond lange tijd ter discussie. Zo zou het plaatsen van een peilbaken onder een voertuig teveel inbreuk maken op de privacy van de onderzochte persoon. Het middel, dus het gebruik van het peilbaken is dan te zwaar ten opzichte van hetgeen bewezen moet worden.

Met de huidige techniek van GPS peilbakens welke wij als prive detective gebruiken kunnen we deze toch inzetten terwijl wij voldoen aan de wettelijke kaders. Zo zijn de GPS peilbakens door ons zo te programmeren dat deze enkel werken ten tijdje van het onderzoek en dus als back-up fungeren om bijvoorbeeld de veiligheid in het verkeer tijdens een observatie te vergroten.

Peilbakens kunnen zowel worden ingezet bij prive detective als bedrijfsrecherche onderzoeken. Zo kunnen bij bedrijfsfraude onderzoeken peilbakens worden gebruikt om bijvoorbeeld een overtreding van het relatiebeding aan te tonen.

Neem contact met ons op wanneer u meer wilt weten in welke onderzoeken wij gebruik kunnen maken van een GPS peilbaken.

Bekijk hier ook de verschillende peilbakens in de online: Peilbaken shop