Ex-medewerkers controleren op concurrentiebeding of fraude

Wanneer een medewerker het bedrijf verlaat heeft dit in de meeste gevallen geen consequenties. De werkgever zoekt nieuw personeel en de ex-medewerker gaat bij een ander bedrijf aan de slag. Is er sprake van een arbeidscontract met concurrentiebeding? In dit geval is het soms noodzakelijk om onderzoek te laten doen naar de ex-medewerker.

In het concurrentiebeding staan afspraken waaraan een ex-medewerker zich moet houden wanneer hij voor een andere werkgever gaat werken. Dit geldt ook wanneer de ex-medewerker een eigen bedrijf start. Waarom is het concurrentiebeding zo belangrijk? Hiermee voorkomt het bedrijf dat bedrijfsgevoelige informatie uitlekt en er klanten verdwijnen.

Houdt de ex-medewerker zich niet aan gemaakte afspraken met betrekking tot het concurrentiebeding? In dit geval is het belangrijk om hier onderzoek naar te doen. Pas bij voldoende bewijsmateriaal kan de persoon in kwestie aansprakelijk worden gesteld.

 

Concurrentiebeding onderzoek door recherchebureau

Een onderzoek naar de schending van eenconcurrentiebeding is niet eenvoudig. Het best is om te vertrouwen op een erkend recherchebureau. Een ervaren onderzoeker observeert de persoon in kwestie en bekijkt of hij werkzaamheden uitvoert die in strijd zijn met de gemaakte afspraken.

 

Ter observatie kan een onderzoeker worden ingezet. Is het nodig om de ex-medewerker te volgen? Dan werkt het recherchebureau met twee onderzoekers. Zo is het mogelijk om de persoon in kwestie onopgemerkt in de gaten te houden.

Na afloop wordt er een uitgebreide reportage overhandigd. Hiermee is het mogelijk om de ex-medewerker te confronteren of aansprakelijk te stellen. De bevindingen in het rapport dienen als bewijsmateriaal bij een eventuele rechtszaak.

 

Andere redenen om onderzoek te verrichten naar ex-medewerkers

Niet alleen het concurrentiebeding is een reden voor het inschakelen van bedrijfsrecherche. Een ex-medewerker kan ook verdacht zijn van diefstal of bedrijfsfraude. In dit geval wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke sporen, bijvoorbeeld in de administratie. De ex-medewerker wordt eventueel geobserveerd of geschaduwd met behulp van professionele foto- en videoapparatuur. Dit kan nodig zijn wanneer een fraudeur gestolen goederen verkoopt.

Let ook op apparatuur die door uw ex-medewerker gebruikt werd. Op een smartphone of laptop kan soms waardevolle informatie staan. Laat deze apparaten daarom niet verdwijnen en overhandig het materiaal aan de bedrijfsrecherche.

 

Kosten onderzoek naar ex-medewerker

Wat kost een dergelijk onderzoek? Dit is mede afhankelijk van de risico’s, tijdsduur, afstand en op welke locaties iemand moet worden geobserveerd of gevolgd. Het recherchebureau maakt vooraf een plan van aanpak met prijsopgave. Hierdoor is direct duidelijk wat de totale kosten zijn. Eventuele meerkosten zoals extra uren of kilometervergoeding worden apart in rekening gebracht, uiteraard altijd tegen de afgesproken prijs.

 

Kosten voor het aantonen van bedrijfsfraude of concurrentiebeding mogen als bedrijfskosten worden opgevoerd. Vraag de boekhouder of accountant om meer informatie.

Een recherchebureau is in het bezit van een vergunning van het Ministerie van Justitie en een POB nummer. Daarnaast zijn zij aangemeld bij het college bescherming persoonsgegevens. Ook voor Quso is dit het geval!

 

Menu