Controle op ziekteverzuim bij werknemers: ontdek de waarheid

Ziekteverzuim kost een bedrijf gemiddeld €200 tot €400 per dag, per werknemer. Onterecht ziekteverzuim moet daarom worden aangepakt. In sommige gevallen heeft de werknemer problemen op de werkvloer of in de thuissituatie en is dit samen op te lossen. Wat te doen wanneer uw medewerker vol blijft houden dat er sprake is van ziekte, terwijl het vermoeden iets heel anders vertelt?

Bij een prettige arbeidsverhouding is direct benaderen de juiste aanpak. Praat met de medewerker en biedt de mogelijkheid tot het opnemen van extra vrije dagen of een andere vorm van hulp.

Niet iedere medewerker geeft onterecht ziekteverzuim toe. Maar wanneer een medewerker zich voor de zoveelste keer ziek meldt en de kosten voor de werkgever hoog oplopen, ontstaan er soms vermoedens. In dit geval kan bedrijfsrecherche uitkomst bieden. Hiermee wordt onderzoek gedaan naar frauduleus ziekteverzuim.

 

Controle van ziekmelding en ziektebeeld

Een zieke medewerker moet zich na enige tijd melden bij de bedrijfsarts. Voor fraudeurs is het eenvoudig om de bedrijfsarts om de tuin te leiden. De bedrijfsrecherche doet onderzoek naar activiteiten die niet horen bij het geschetste ziektebeeld. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die zich ziek heeft gemeld en wordt aangetroffen op een vakantieadres. Of een medewerker die niet op komt dagen vanwege rugklachten en bij een andere werkgever met zakken cement sjouwt.

Het is tijdens ziekteverzuim niet toegestaan om bij te klussen, naast andere ongepaste gedragingen wordt ook hier tijdens het onderzoek naar gekeken.

 

Overtreding van de regels met betrekking tot verzuimbeleid

Bij ziekte heeft een werknemer zich te houden aan de regels die horen bij het verzuimbeleid. Dit betekent dat hij de werkgever of bedrijfsarts op de hoogte moet houden van de vorderingen. Het kan dat de medewerker dit niet doet of bepaalde zaken verzwijgt. De bedrijfsrecherche vergelijkt dat wat de werknemer doorgeeft met de geconstateerde situatie. Wanneer er een overtreding geconstateerd wordt kan de werkgever verdere stappen ondernemen. Te denken valt aan een waarschuwing of ontslag, afhankelijk van de situatie.

 

Werkwijze ziekteverzuim onderzoek

Onderzoek bestaat uit het observeren van uw medewerker. Dit gebeurt op bepaalde dagen en dagdelen. In veel gevallen is het inzetten van één onderzoeker voldoende. Moet uw medewerker gevolgd worden? Dan gebeurt dit met twee onderzoekers. Deze kunnen elkaar afwisselen, waardoor de medewerker geen argwaan krijgt.

Tijdens het observeren kunnen er foto- en video’s gemaakt worden. Dit is uiterst belangrijk voor het verkrijgen van bewijsmateriaal. Een zieke medewerker die elders aan het werk is, kan niet ontkennen wanneer de situatie op beeld vaststaat. Tijdens het onderzoek ontvangt de werkgever informatie over de vorderingen. Na afloop maakt de bedrijfsrechercheur een uitgebreide rapportage, aangevuld met foto -en videomateriaal.

 

Iedereen heeft recht op privacy

Een zieke werknemer waarbij vermoedens bestaan wordt gevolgd. Ook worden er foto’s of video’s gemaakt. Iedereen heeft recht op privacy, dit geldt ook voor fraudeurs. Het recherchebureau is volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving met betrekking tot het privacyrecht. Het bedrijf is aangesloten bij het college bescherming persoonsgegevens en volgt diens richtlijnen.

 

Voorkom hoge kosten met betrekking tot frauduleus ziekteverzuim en schakel een erkend bureau voor bedrijfsrecherche in.

 

Menu