Beveiligingstips voor bedrijven

Veiligheid begint met het basisprincipe van “veiligheidsbewustzijn”, d.w.z. het personeel is er zich van bewust van dat er incidenten kunnen plaatsvinden welke nadelig kunnen zijn voor uw onderneming als organisatie en/of voor het aanwezige personeel. Deze incidenten kunnen vaak in een voortraject herkend worden door mensen als men zich bewust is van een aantal risico’s. Om deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen is het handig om een aantal basisregels in acht te nemen. Hiervoor hebben wij een aantal tips voor management en personeel opgesteld welke nuttig kunnen zijn.

Nuttige tips algemeen:

 • Let goed op welke mensen er eventueel meelopen naar binnen bij de toegangsdeur en lift.
 • Indien er “vreemde” mensen meelopen vraag dan waar ze moeten zijn. Bij onraad altijd even kijken waar ze naartoe gaan in het gebouw.
 • Voor de toegangsdeur/lift/trap naar de  verdiepingen (kantoor) geldt dezelfde regel natuurlijk.
 • Zorg ervoor dat je altijd kan zien wie er voor de deur van het kantoor staat.
 • Laat geen vreemde mensen zonder afspraak binnen.
 • Indien mogelijk is het aan te raden om de toegang te voorzien van een spraak intercom, zodat het noodzakelijk is om de deur te openen.
 • Indien er zich mensen onaangekondigd melden, dan kan men gewoon mededelen dat bezoek alleen op afspraak mogelijk is.
 • De aanwezige camera’s,  voorzien van een opname functie van minimaal 2 weken opslag van beelden.
 • Indien men zich bewust is van een aantal eventuele risico’s is men meer oplettend en kunnen vaak incidenten voorkomen worden.
 • Zorg dat de op persoon geregistreerde Tag, alleen door de persoon zelf gebruikt wordt. Bij verlies meteen melding bij de beheerder.
 • Zorg voor een “clean werkplek”, d.w.z. laat geen waardevolle voorwerpen onbeheerd achter, en “lock”de PC bij absentie.
 • Spreek elkaar aan op eventuele veiligheidsrisico’s.

Indien men een zich een aantal van deze tips eigen maakt, dan bereikt men een beter veiligheid bewustzijn en zeker een hoger veiligheid niveau.

Toegangscontrole:

 • Up to date registratie van personeel met Tag. Alle overige verwijderen.
 • Up to date houden van autorisatie van personeel bij eventueel vertrek of verandering werkplek/functie.
 • Ingehuurd personeel voorzien van geregistreerde tijdelijke tags.
 • Sanctie stellen op ongeoorloofd gebruik van de Tags.
 • Toegangsdeuren voorzien van een camera met beeldopslag.
 • Boven kluizen camera ophangen.
 • Gezien het volume aan personeel, deze laten werken met naamkaart, die zij verplicht moeten dragen.
 • Invoeren gastenkaart, die verplicht gedragen moet worden.
 • Gasten altijd naar de uitgang begeleiden.
 • Externe werknemers van bedrijven die werkzaamheden komen uitvoeren, hun legitimatiebewijs kopiëren en zorgen dat zij een werkopdracht kunnen tonen.

Opslag voucher/waardebonnen/simpakketten, cash geld, e.d.:

 • Per afdeling een eigen afdeling kluis(je), bestemd voor opslag van eigen producten waar men verantwoordelijk voor is.
 • Het “potje voor” afschaffen, daarvoor in de plaats een “personeelskas”, het beheer bij de afdeling Finance met kascontrole van leidinggevende en administratie beheer.
 • De verkoop van “afgeschreven” producten, registreren en een bewijs van ontvangst/kwitantie opstellen en ondertekenen door de betrokken personen.
 • De afdeling I.T. heeft een eigen verantwoordelijkheid voor opslag van Tapes en wachtwoorden, dus eigen KLUIS op hun afdeling.
 • Sleutelbeheer opstellen m.b.t. gebruikte sleutels/kluizen.
 • Geld van dranken automaat door twee personen laten tellen en aftekenen met dag, datum tijdstip.

Registratie Incidenten: 

 • Diefstallen/vermissingen melden bij de afdeling Facility, leidinggevende van de afdeling en cc naar de directie.
 • Incidenten registratie bijhouden per verdieping/afdeling en in algemeen door Facility.