1. Home
  2. Beveiliging
  3. Schoolbeveiliging

Schoolbeveiliging

Aanpassingen binnen de organisatie zoals het stellen van duidelijke regels, maar ook de communicatie hiervan naar de leerlingen is al een belangrijke stap. Bij het treffen van beveiligingsmaatregelen is het van groot beland dit niet ad-hoc te doen, maar vanuit een gestructureerd beleid. Het opstellen van een beveiligingsplan is daar een onderdeel van.

Voor het leveren van onze beveiligingsdiensten hebben wij een vergunning van het Ministerie van Justitie met nummer ND1579

In een beveiligingsplan worden verschillende soorten beveiliging opgenomen zoals brandpreventie, cameratoezicht, toegangscontrole, inbraakpreventie en de uitbreiding van schoolbewaking.

Een belangrijke stap om de school weer veilig te krijgen is om de conciërge bezetting uit te breiden. Dit zou een gecertificeerde beveiligingsbeambte kunnen zijn die eventueel ook de conciërge taken (gedeeltelijk) kan overnemen.

Menu