1. Home
 2. Bedrijfsrecherche
 3. Ziekteverzuim onderzoek

Ziekteverzuim onderzoek

Bij een ziekteverzuim onderzoek brengen brengen wij in kaart of er bij een ziekmelding daadwerkelijk sprake is van frauduleus ziekteverzuim. Meestal wordt een onderzoek naar een mogelijk onterechte ziekmelding gedaan door het observeren van de persoon. Wij verwerken vervolgens het door ons verkregen bewijs in een duidelijke rechtsgeldige rapportage met foto- en/of video opnames daarbij gevoegd.

Na onze oprichting in 2001 zijn wij uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijfsrecherche bureau, met vestigingen in Utrecht, Amsterdam en Maaseik (België). Wij zijn gespecialiseerd in verschillende soorten ziekteverzuim onderzoeken en werken in zowel binnen- als buitenland.

Wij beschikken over een vergunning van het Ministerie van Justitie (POB 821) en al onze bevindingen kunnen worden gebruikt in een mogelijk rechtszaak.

U heeft bij een ziekmelding vermoedens van:

 • Frauduleus ziekteverzuim
 • Activiteiten die niet samengaan met de ziekmelding en het ziektebeeld
 • Er worden overige regels van het verzuimbeleid overtreden

Veelal horen wij van onze klanten dat de zieke medewerker door collega’s of ander bekenden gezien is, terwijl deze bijvoorbeeld zware dingen aan het tillen was, terwijl dit juist door de Arbo arts was aangegeven als iets wat niet kan of achter het stuur zit van een auto, terwijl de persoon aangeeft een evenwichtsstoornis te hebben.

Aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek kan door ons een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om de frauduleuze ziekmelding aan te tonen. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld en gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoek dag.

Hoe gaat een ziekverzuim onderzoek in zijn werk?

Veelal bestaat het onderzoek naar frauduleus ziekteverzuim uit het schaduwen van de betreffende medewerker. Door middel van het observeren van de zieke medewerker kan door ons worden vastgelegd of de persoon werkzaamheden uitvoert of andere activiteiten ontplooit die met het ziektebeeld niet samengaan. In overleg met u zal worden bepaald welke dagen c.q. dagdelen er observaties worden ingepland. Om de persoon te volgen is een inzet nodig van 2 onderzoekers en om een bepaalde locatie te observeren kan de inzet van 1 onderzoeker voldoende zijn.

Van alle bevindingen wordt een heldere rapportage opgesteld die al meerdere malen van doorslaggevende waarde is geweest in een ontslagprocedure. Wanneer mogelijk wordt deze rapportage onderbouwd met video- en foto opnamen. Tijdens het onderzoek wordt u verder door uw vaste contactpersoon binnen recherchebureau QUSO BV op de hoogte gehouden van de voortgang en de kosten om zo gezamenlijk tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen om het frauduleus ziekteverzuim te stoppen.

Kosten ziekteverzuim onderzoek

Het is lastig vooraf aan te geven wat de kosten zijn voor een ziekteverzuim onderzoek, omdat de inzet per geval afwijkend is. Wel kunnen wij aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om de frauduleuze ziekmelding aan te tonen. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoeksdag aan de hand van een uurtarief.

Aan welke eisen moet een recherchebureau voldoen?

Alle particuliere recherchebureaus die in Nederland detective diensten willen aanbieden dienen aan de onderstaande eisen te voldoen. Wanneer u er over denkt om een privé-detective in te huren om een onderzoek te doen is het sterk aan te raden te controleren of het detectivebureau aan deze gestelde eisen voldoet. Er worden namelijk, op websites zoals marktplaats, maar ook op professioneel uitziende webpagina’s privédetective diensten aangeboden door mensen of bedrijven die niet aan de eisen voldoen. Dit kan problemen opleveren met latere rechtsgeldigheid van een rapportage bij een eventuele rechtszaak, maar veelal is ook het daadwerkelijk privé-detective onderzoek van lagere kwaliteit.

Vergunning van het Ministerie van Justitie
Alle particuliere detectivebureaus dienen in het bezit te zijn van een vergunning. Wanneer er aan een prive-detective bureau een vergunning is toegekend krijgt dit bedrijf een POB nummer toegewezen. U kunt er in ieder geval van uit gaan dat een dergelijk detectivebureau zich aan bepaalde wettelijke eisen houdt. Wanneer dit niet het geval is kan namelijk dit bureau zijn vergunning verliezen.

Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens
Een particulier detectivebureau dient aangemeld te zijn bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit dat het privédetective bureau de richtlijnen van deze organisatie dient na te leven en dit door het CBP wordt gecontroleerd. Zo worden aan detectivebureaus door dit orgaan bepaalde eisen gesteld die betrekking hebben op privacy en de bewaarduur en wijze van persoonsgegevens.

Overige eisen recherchebureau
Buiten de branche specifieke eisen zoals hierboven vermeld dienen detectivebureaus natuurlijk ook ingeschreven te staan bij de KvK.

Tip voor het inhuren van een recherchebureau:
Wanneer u op het punt staat om een detectivebureau in te schakelen en u heeft een groter onderzoek dan enkel wat uitzoekwerk, dan is het te adviseren een persoonlijk intake gesprek te houden. In dit gesprek krijgt u een gevoel bij de kwaliteit van het prive detectivebureau en kunt u ook vragen naar de resultaten in vergelijkbare zaken.

QUSO BV voldoet ruim aan alle gestelde eisen.

Aanpak Recherchebureau QUSO BV

Door onze jarenlange ervaring als bedrijfsrecherche bureau kunnen wij vaak een andere kijk geven op de situatie. Door met u mee te denken en eventueel nauw samen te werken met uw advocaat kan een beter eindresultaat worden bereikt. Bij alle door ons aangeboden ziekteverzuim onderzoeken houden wij ons aan de geldende wet en regelgeving alsmede aan onze gedragscode. Al onze bedrijfsrecherche en prive detective diensten worden door snel, discreet en met zorg voor alle betrokkenen uitgevoerd. Wij werken bij onze ziekteverzuim onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

 1. Aanleiding:
  Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk ziekteverzuim onderzoek wenst in te zetten.
 2. Doelstelling:
  Welk resultaat resultaat verwacht u van het ziekteverzuim onderzoek.
 3. Plan van aanpak:
  Hoe gaan wij het ziekteverzuim onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
 4. Rapportage:
  Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
 5. Planning:
  De recherche werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
 6. Begroting Tarieven:
  Afhankelijk van het soort ziekteverzuim onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.
Menu