Alles over privacy bij beveiligen

De beveiliging van een pand ondersteunt u met beveiligingscamera’s en andere beveiligingsproducten. Met een toenemende groei aan criminaliteit verdient het de aanbeveling om toezicht te houden met een camerasysteem of verborgen camera’s. Ter voorkoming van fraude kan daarnaast ook afluisterapparatuur of controlesoftware worden ingezet. Voor al deze zaken geldt de wet bescherming persoonsgegevens of privacywet. Houd daar rekening mee als dit soort middelen worden ingezet.

Privacy en het vastleggen van beelden

Winkeliers, kantoren en overige bedrijven mogen toezicht houden via beveiligingscamera’s. Tevens wordt dit gedaan om woningen te bewaken. Er worden zowel binnen als buiten bewakingscamera’s opgehangen.

Filmen in een openbare ruimte of voor publiek toegankelijke plaatsen is toegestaan. Dit betekent dat er op straat camera’s mogen hangen en ook in winkels, horeca en recreatiegelegenheden. Stelt de ondernemer zijn privéterrein open voor het publiek? Dan mag er ook gefilmd worden.

Aankondigen van camera’s

Wetgeving eist dat cameratoezicht wordt aangekondigd. Aankondiging kan schriftelijk en door het plaatsen van een waarschuwingsbord of het tonen van een monitor.

Privacy en verborgen camera’s gebruiken

In sommige situaties is het beter te kiezen voor verborgen camera’s. Dit is in beginsel niet toegestaan, tenzij er zwaarwegende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als er fraude vermoed wordt of als er een verhoogde kans op inbraak is.

Controleren van computer en privacy

Steeds meer werkgevers controleren het surfgedrag of telefoongebruik van werknemers. Dit gebeurt met behulp van controlesoftware, zo kan telefoon- of computergebruik onopgemerkt gedetecteerd worden.

Het controleren van werknemers is niet verboden. Wel houdt u als werkgever rekening met de privacy van uw personeel. Voor het stiekem controleren van medewerkers gelden strengere regels. Zo moet er sprake zijn van een redelijk vermoeden dat uw personeel strafbaar bezig is. De werkgever vraagt, afhankelijk van de situatie, een voorafgaand onderzoek bij de autoriteit persoonsgegevens aan. Achteraf informeert de werkgever het personeel wanneer er gecontroleerd is.

Afluisterapparatuur gebruiken

Wat zegt de wet over het gebruik van afluisterapparatuur en de privacywet? Het aanbrengen van afluisterapparatuur kan onder beveiliging vallen. U mag iemand anders alleen afluisteren wanneer er een vermoeden of sprake is van een strafbaar feit, ook wanneer een vermoeden achteraf niet juist blijkt kan afluisteren gegrond zijn.

Opnames als bewijsmateriaal

U mag camerabeelden en geluidsopnames zo lang bewaren als noodzakelijk is. Bewaart u ze langer dan 4 weken? Dan dient dit gemeld te worden bij het college bescherming persoonsgegevens. U mag opnames ten behoeve van uw beveiliging niet zomaar publiceren. Opnames mogen alleen gepubliceerd worden als daar een gegronde reden voor is.

Wanneer er vermoedens spelen kan het gebruik van verborgen camera’s duistere zaken aan het licht brengen. In deze gevallen zijn de opnames niet onrechtmatig verkregen en bruikbaar als bewijsmateriaal. Het verzamelen van bewijsmateriaal mag op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een vast beveiligingscamera systeem of door verborgen camera’s in te zetten. Altijd moet vooraf bekeken worden of het privacyrecht van werknemers of het publiek in verhouding staat met het doel van cameratoezicht. Meer informatie vindt u bij de autoriteit persoonsgegevens.

Meer weten over het legaal verzamelen van bewijsmateriaal? Wij nodigen u van harte uit in één van onze showrooms of spreken u graag persoonlijk! Bereik ons telefonisch en per e-mail via +31(0)306303631 of [email protected].