Alimentatie index 2012 vastgesteld

De alimentatie-index voor 2012 is eind vorig jaar vastgesteld en hieronder gegeven zodat u makkelijk kunt berekenen hoeveel alimentatie u dit jaar moet betalen. Buiten het alimentatie index cijfer is het misschien gelijk een goed moment om na te gaan of u nog wel partner alimentatie hoeft te betalen.

Alimentatie index 2012
De alimentatie index voor 2012 is vastgesteld op 1,3%. U kunt zelf makkelijk het nieuwe bedrag aan alimentatie berekenen door het huidige alimentatie bedrag te vermenigvuldigen met 1,013

Moet u nog wel alimentatie betalen dit jaar?
In de meeste gevallen zult u natuurlijk dit jaar gewoon het alimentatie bedrag inclusief de vastgestelde alimentatie indexatie moeten betalen. Wel kan het bij het betalen van partneralimentatie verschil maken of er iets in het leefpatroon van uw ex-partner is veranderd. Hierbij kunt u denken aan:

Nieuwe arbeidsbetrekking ex-partner

of

Samenwonen met nieuwe partner

Wanneer er wat veranderd is aan de werk- of woonsituatie van uw ex-partner kan dit reden zijn om de partneralimentatie te herzien.  Wanneer u namelijk kunt aantonen dat uw ex-partner is gaan samenwonen of een nieuwe werk betrekking heeft waardoor deze zelf in meer in het levensonderhoud kan voorzien kunt u om een vermindering of nihil stelling van de partneralimentatie vragen. Vaak gaat dit niet zonder slag of stoot en is het noodzakelijk een detectivebureau in te schakelen om de feiten aan te tonen. Dergelijke onderzoeken zijn meestal lang van duur omdat van belang is dat er wordt aangetoond dat de situatie structureel is veranderd.

Lees hier meer informatie over Alimentatie onderzoek

Lees hier ook meer over ons: Verhaalsonderzoek