5 tips voor bedrijfsfraude aantonen

Bedrijven krijgen vaak te maken met fraude en diefstal of interne criminaliteit. Bedrijfsfraude zorgt niet alleen voor financiële schade, ook het vertrouwen in uw medewerkers loopt schade op. Opvallend is dat ruim 42% van deze bedrijven geen aangifte doet, waardoor een fraudeur er vaak mee wegkomt. Met het op heterdaad betrappen van een medewerker kunt u bedrijfsfraude direct aantonen. Dit geeft u het recht op ontslag op staande voet of een strafrechtelijk vervolg. Met deze vijf tips kunt u bedrijfsfraude op een eenvoudige manier aantonen.

1. Plaatsen van beveiligingscamera’s

Het ophangen van meerdere beveiligingscamera’s brengt niet alleen duistere zaken aan het licht, ook werkt het preventief tegen bedrijfsfraude. Bij zichtbare beveiligingscamera’s zullen medewerkers niet snel kiezen voor diefstal of criminaliteit. Wordt er bedrijfsfraude vermoed? Denk dan na over het plaatsen van verborgen camera’s.

Buitendienstmedewerkers controleren is een stuk lastiger. Om deze medewerkers te controleren kunt u ze laten volgen door een onderzoeker of bedrijfsrechercheur. Ditzelfde geldt wanneer er vermoedens zijn voor ongeoorloofd ziekteverzuim.

2. Praat er met het personeel over

Rechtstreeks confronteren werkt goed. Stel gericht vragen aan verschillende medewerkers. Het verdient de aanbeveling om interviews op te nemen, dit kan achteraf dienen als bewijs. Maak hiervoor gebruik van een voicerecorder. Het is als werkgever vaak lastig om de juiste informatie bij werknemers op te vragen. Een onafhankelijke interviewer of onderzoeker kan vaak meer informatie vergaren.

3. Administratief onderzoek

Er wordt veel gefraudeerd met het bijhouden van gereden kilometers, werktijden of verrichte werkzaamheden. Onder administratieve fraude valt het onterecht indienen van kosten, het opvoeren van declaraties of het ongeoorloofd aanpassen van de boekhouding. In ernstige gevallen lekken er belangrijke bedrijfsgegevens uit. Met een administratief onderzoek duikt u diep in uw administratie of boekhouding.

4. Screening van personeel

Het is altijd beter om personeel vooraf te screenen, dit vermindert de kans op bedrijfsfraude. Zit u midden in een geval van bedrijfsfraude, dan kan het nog steeds zinvol zijn het personeel te screenen op criminaliteit, fraude of bedrog in het verleden. Hiermee kan een inschatting worden gemaakt van de betrouwbaarheid van uw personeelsbestand.

5. Inschakelen bedrijfsrecherche

Het is vaak lastig om zelf bedrijfsfraude aan te tonen. Bij elk onderzoek dient u rekening te houden met de privacywet, want niet ieder verkregen bewijs is daarvoor geldig in de rechtszaal. Een bedrijfsrechercheur is op de hoogte van geldende wet- en regelgeving. Daarnaast is deze gespecialiseerd in het aantonen van bedrijfsfraude en zet hij of zij hier verschillende middelen voor in. Een bedrijfsrecherche onderzoek is rechtsgeldig wanneer dit is uitgevoerd door een recherchebureau dat geregistreerd staat bij het ministerie van justitie.

Ontslagrecht bij bedrijfsfraude

Bij het vaststellen van bedrijfsfraude zijn er verschillende mogelijkheden met betrekking tot ontslag. In een vaststellingsovereenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Bij het opbouwen van een goed dossier is ontslag op staande voet mogelijk. Omdat veel werknemers hier niet mee akkoord gaan, is het belangrijk dat dit dossier waterdicht en rechtsgeldig is.

Wilt u meer weten? Wij nodigen u van harte uit in één van onze showrooms of spreken u graag persoonlijk! Bereik ons telefonisch en per e-mail via +31(0)302920200 of info@quso.nl

Menu